Hopp til innhold

Tilgjengelighet

Teksting

Hva sier loven at NRK må tekste?

Kringkastingslovens forskrift §2-5 sier at NRK skal tilrettelegge sitt tilbud for personer med funksjonsnedsettelse ved å tekste alle ferdigproduserte fjernsynsprogrammer, tekste alle direktesendte fjernsynsprogrammer dersom det er teknisk og praktisk mulig, tilgjengeliggjøre alle programmer som har blitt tekstet på fjernsyn, med teksting når programmene legges ut i audiovisuell bestillingstjeneste, tilgjengeliggjøre distriktssendinger med teksting når slike programmer legges ut i audiovisuell bestillingstjeneste, tilgjengeliggjøre fjernsynsprogrammer på samisk med teksting på det samiske språk som er talespråk i programmet når slike programmer legges ut i audiovisuell bestillingstjeneste, dersom det er teknisk og praktisk mulig.

Det er foreløpig ikke teknisk mulig for NRK å sende direkteteksting på sendinger som strømmes direkte over internett. Og det er heller ikke teknisk mulig å ha flere tekstespor på et program i NRK TV. Det jobbes med å få disse tjenestene på plass.

Alle TV-distributører skal tilby teksting

  • Alle TV-distributører i Norge er pålagt å tilby «teksting for hørselshemmede»
  • TV-apparater som er kjøpt eller tatt med fra utlandet støtter ikke alltid norsk teksting for hørselshemmede

Oppdatert 12.11.2021

Tegnspråktolking

Nyheter om tegnspråk →

Synstolking

Lydtekst

Nett og mobil

Hørbarhet

Brukerråd

Et eget brukerråd gir gode råd og innspill til hvordan tilgjengeligheten til NRKs innhold kan bli bedre for personer med ulik funksjonshemming.
Se: Dette er NRKs brukerråd


Oppdatert 17.02.2022