Lisens

Velkommen til Lisensavdelinga

Fra 1. januar 2020 finansieres NRK over statsbudsjettet.
Siste lisens ble sendt ut i juni og du vil ikke motta flere regninger så fremt du har betalt. Du trenger ikke si opp lisensen, 2. termin er siste faktura du mottar.
Mer om avvikling av lisensen ›

Aktuelt


Ny finansiering av NRK

Fra og med 1. januar 2020 vil NRK finansieres ved bevilgning over statsbudsjettet og betales over skatteseddelen.