Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir en oversikt over hvordan NORSK RIKSKRINGKASTING AS (org.nr: 976 390 512), heretter «NRK», behandler personopplysninger og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Som allmennkringkaster er vi særlig avhengig av at du som seer, lytter, leser eller bidragsyter har stor tillit til oss, også når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger. NRKs behandling av dine personopplysninger understøtter NRKs samfunnsoppdrag.

NRK er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der NRK selv bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene.

– Sist endret oktober 2021

Automatisk

Personvernombud

Henvendelser rettes til NORSK RIKSKRINGKASTING AS (NRK) Org.nr.: 976 390 512

personvernombud@nrk.no


Oppdatert 16.03.2022