Jobb i NRK

Lurer du på hvordan det er å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag?
Vil du sammen med oss sørge for at alle i Norge får
troverdig informasjon og uforglemmelige opplevelser?

NRK er mer enn en mediebedrift. Mer enn en jobb. Vi gir viktig bakgrunnsinformasjon. Setter mennesker i stand til å forstå politikk. Får folk til å forstå hva det betyr å kaste plast i naturen. Bidrar til at spørrelystne småfolk får sunne verdier. Tar vare på språket vårt. Får deg til å forstå ting bedre, slappe av, men også til å le.

Utvikle og utforske. Vi vil alltid jobbe med flinke folk. Sammen med oss kan du være med på å forbedre og teste ut nye måter å jobbe på. Det er menneskene i NRK som gjør at vi stadig leverer et tilbud i verdensklasse. Derfor har vi skapt en kultur hvor det er rom for å teste, feile og bli smartere sammen.


Åpen, modig og troverdig

Det er viktig for oss å vise hvordan vi jobber, være åpen og troverdig. I dag bruker ni av ti i Norge minst ett av NRKs tilbud en vanlig dag. Det skal vi jobbe for at fortsetter. Og vise at vi stadig gjør oss verdig til den store tilliten vi har hos folk flest i Norge.

Mangfold. NRK er for alle og skal reflektere mangfoldet i Norge. For å være relevant og viktig for alle i Norge trenger vi historier, stemmer og erfaringer fra hele befolkningen. Vi søker talenter med ulik sosial, etnisk og geografisk bakgrunn, kompetanse, erfaring, perspektiv, nettverk, språk og dialekt, interesser, alder, funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsidentitet.

NRKs grønne løft. NRK ønsker å være en pådriver for et mer klima- og miljøvennlig samfunn. Vi setter klimajournalistikk på dagsorden, peker på løsningene og viser alvoret. Vi tar et «grønt løft» for å utvikle hele organisasjonen. Målet er «grønnere» produksjoner hvor miljø og bærekraft skal stå sentralt. Viktige stikkord blir å gjenbruke mer og kaste mindre.


Produkt- og teknologiutvikling

Vi er rundt 380 ansatte som designer, utvikler, forvalter og drifter populære NRK-tilbud som Yr, NRK Super, NRK TV, NRK Radio og NRK.no. Vi lager og vedlikeholder systemene. Vi gjør innholdet levende og tilgjengelig der publikum ønsker å finne det – om det er på nett, mobil, TV, radio eller på sosiale medier.

Jobb hos oss

Vi trenger alltid flinke folk. Enten du er journalist, økonom, scenearbeider, musiker, programleder, prosjektleder, utvikler, designer eller noe helt annet. Hos NRK får du utfordre deg selv og komme til en arbeidsplass med både store fagmiljø og en rekke spesialiststillinger.

Praksis og internships

Er du fortsatt student eller mangler erfaring? Det finnes mange forskjellige praksisordninger, stipendiatstillinger eller internship i NRK.

Sommerjobb som utvikler eller designer

Studerer du informatikk, datateknikk, programmering eller designfag? Ønsker du deg en lærerik og interessant sommer der du kan praktisere teorien du har lært på skolen?

Hver høst utlyser vi sommerjobber i avdelingen for produkt- og teknologiutvikling. Du blir en viktig del av et tverrfaglig team som jobber med utvikling og design av publikumsproduktene våre NRK.no, NRK TV, NRK Radio, NRK Super eller Yr.

Målet er at du blir kjent med teknologi- og designmiljøet i NRK, får faglig påfyll og får deg en verdifull erfaring som du kan ta med deg videre.

Nyutdannede teknologer

Skal du fullføre eller har fullført en bachelor eller master innen datateknikk, nettverk, IT, programmering, data science eller tilsvarende? Drømmer du om å lage produkter der brukerne står i sentrum?

Hver høst utlyser vi også flere stillinger for nyutdannede teknologer.

Som nyutdannet utvikler hos NRK involveres du i alt fra innsiktsarbeid, definering av oppgave, valg av løsning og teknologi, til utvikling, design og ferdigstilling. Du får stor frihet til å skape, eksperimentere og lære nye ting.

Samisk talentprogram

Er du ung? Er du samisktalende? Og engasjert? Da kan samisk talentprogram være noe for deg. Vi er det største samiske mediehuset. Her får du lære og prøve deg som vår fremtidige skaper av innhold. Du vil få muligheten til å jobbe med de mest kreative miljøene i NRK Sápmi og NRK, som publiserer innhold for både barn og unge. Innhold som underholder og som skaper interesse. Programmet lyses ut i mars/april hvert år. Seks kandidater tas opp til programmet som varer fra september til slutten av juni. Gjennom programmet vil kandidatene også kunne være tilknyttet andre redaksjoner i NRK i tillegg til NRK Sápmi, og hovedsakelig lære gjennom praktisk arbeid.

Nynorsk journalist-praktikanter

NRK Nynorsk mediesenter lærer kvart år opp ti nynorskbrukande journalistar for nett, radio, fjernsyn og sosiale medium. Det er halvårskurs med fem praktikantar på kvart kull. Føremålet er å få fleire nynorskbrukande journalistar i NRK og andre mediehus. Faste søknadsfristar er 15. april og 15. oktober. Vi leitar etter nynorskbrukarar som har lyst til å bli journalistar og som har ulike utdanningar og bakgrunnar. NRK Nynorsk mediesenter held til i Førde og driv i eit tett samarbeid med NRK Vestland.  

Flerkulturell-stipendiatordning

Har du flerkulturell kompetanse? Vi er på jakt etter talent som brenner for å fortelle historier og har tatt utdannelse med det som mål. Hvis du i tillegg har nettverk, språk og perspektiv fra en innvandrergruppe fra land utenom Vest-Europa, kan du søke på NRK FleRe. Vi lyser ut fem stipendiatstillinger hvert år. Utlysning og søknadsfrist i mars/april. Oppstart i slutten av august. Opplæring og praksis i 10 måneder.

Praktikant på et av NRKs distriktskontor

De ti distriktskontorene i NRK tar imot til sammen rundt 50 praktikanter fra ulike medieutdanninger i Norge hvert år. Hvis du ønsker praksis kan du ta kontakt direkte med det kontoret som er aktuelt. Se mer informasjon om distriktskontorene i NRK og kontaktinformasjon finner du her.

Praktikant ved NRK Marienlyst

Fagavdelingene ved NRKs hovedkontor på Marienlyst i Oslo tar imot rundt 110 praktikanter fra ulike medieutdanninger i Norge hvert år. Praksisperioden varer vanligvis fra fire til ti uker. Vi lyser ut praksisplassene etter avtale med skolene og tar imot søknader via utlysningene, som blir lagt ut her.

Utenlandsstudent?

Vi har ikke noe formelt samarbeid med utdanningsinstitusjoner utenfor Norge, men det kan likevel være muligheter for praksisplass i NRK. Ta gjerne kontakt hvis du studerer mediefag, journalistikk eller teknologi i utlandet og ønsker praksis hos oss.