Jobb i NRK

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold for TV, 
radio eller nett? NRK er en av landets ledende innholdsleverandører, 
og Norges viktigste kilde til ny forståelse og felles opplevelser.

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning? I NRK kan du jobbe med et bredt spekter av oppgaver, og mulighet til å jobbe på tvers og i samarbeid med øvrige fagområder i Norges største medieinstitusjon.