Stilling

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold for TV, 
radio eller nett? NRK er en av landets ledende innholdsleverandører, 
og Norges viktigste kilde til ny forståelse og felles opplevelser.

Jobb og karriere i NRK

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning? I NRK kan du jobbe med et bredt spekter av oppgaver, og mulighet til å jobbe på tvers og i samarbeid med øvrige fagområder i Norges største medieinstitusjon.