Norsk rikskringkasting AS (NRK) fyller viktige sosiale, kulturelle og demokratiske behov i det norske samfunnet gjennom innhold på nett, TV og radio. Lær om NRKs publikumstilbud, oppdrag og rolle.
Finn ut hvordan du kan kontakte oss og få hjelp med det du lurer på.

AktueltNRK ut av TuneIn
Fra 10. januar trekker NRK og P4-gruppen seg ut
av den globale radiodistributøren TuneIn.
Les mer