Norsk rikskringkasting AS (NRK) fyller viktige sosiale, kulturelle og demokratiske behov i det norske samfunnet gjennom innhold på nett, TV og radio. Lær om NRKs publikumstilbud, oppdrag og rolle. Finn ut hvordan du kan kontakte oss og få hjelp med det du lurer på.

Aktuelt

Ser NRK TV slik ut hos deg når du opnar appen, betyr det at du har ein versjon av appen som vil slutte å fungere i løpet av hausten 2021. Trykk her for mer informasjon.

Hjem