← Hjelp og informasjon

Hva er NRKs retningslinjer for banning?

Banning i NRK (bokmål)

  • NRK ønsker at medarbeiderne våre skal bruke et presist, relevant og inkluderende språk.
  • Vi skal unngå å bruke støtende ord med mindre det er gode redaksjonelle grunner til det.
  • Medarbeidere i NRK skal føre et godt språk, som viser respekt for publikum.
  • Vi skal unngå banning i NRK-innhold, med mindre det er viktig for historien som skal fortelles. Vi skal særlig unngå banning i innhold for barn.
  • Både deltakere og programledere i interne og eksterne produksjoner skal gjøres kjent med språkreglene til NRK

Banning i NRK (nynorsk)

  • NRK ynskjer at medarbeidarane våre skal bruke eit presist, relevant og inkluderande språk.
  • Vi skal unngå å bruke støytande ord med mindre det er gode redaksjonelle grunnar til det.
  • Medarbeidarar i NRK skal føra eit godt språk, som viser respekt for publikum.
  • Vi skal unngå banning i NRK-innhald, med mindre det er viktig for historia som skal forteljast. Vi skal særleg unngå banning i innhald for barn.
  • Både deltakarar og programleiarar i interne og eksterne produksjonar skal gjerast kjende med språkreglane til NRK.