Eksternavdelingen

Eksternavdelingen sikrer det beste innholdet fra eksterne leverandører og sørger for at dette innholdet bidrar best mulig i NRKs innholdpakke til publikum. Avdelingen merutnytter også NRKs innhold i form av salg, og deler innhold med andre publisister i Norge. Eksternavdelingen har ansvar for alle avtaler og bidrar også med finansieringskompetanse for fullfinansiering av større prosjekter.

Utviklingsstøtte til dokumentarer 2021
Syv prosjekter gikk videre i denne runden.

Aktuelt

Send inn programforslag og pitcher
For samarbeidspartnere: Slik leverer du NRK
Innholdssalg/Content Sales

Få tilgang til arkivmateriale
Lisensiering – produkter og rettigheter