←Hjelp og informasjon

Eksternavdelingen

Eksternavdelingen sikrer det beste innholdet fra eksterne leverandører og sørger for at dette innholdet bidrar best mulig i NRKs innholdpakke til publikum. Avdelingen merutnytter også NRKs innhold i form av salg, og deler innhold med andre publisister i Norge. Eksternavdelingen har ansvar for alle avtaler og bidrar også med finansieringskompetanse for fullfinansiering av større prosjekter.

Aktuelt

Dokumentarpitch BIFF 2022.
Frist 2. september

Aktuelt

Send inn programforslag og pitcher
For samarbeidspartnere: Slik leverer du NRK
Innholdssalg/Content Sales

Få tilgang til arkivmateriale
Lisensiering – produkter og rettigheter