← Hjelp og informasjon

Eksternavdelingen

Eksternavdelingen sikrer det beste innholdet fra eksterne leverandører og sørger for at dette innholdet bidrar best mulig i NRKs innholdpakke til publikum. Avdelingen merutnytter også NRKs innhold i form av salg, og deler innhold med andre publisister i Norge. Eksternavdelingen har ansvar for alle avtaler og bidrar også med finansieringskompetanse for fullfinansiering av større prosjekter.

Aktuelt

Velkommen til produsentmøte

Eksternavdelinga på NRK inviterer eksterne samarbeidspartnarar til ei samling tysdag 18. april

Aktuelt