Design

Velkommen til NRKs designprogram! Designprogrammet er vårt verktøy for å bygge og vedlikeholde en samordnet visuell profil for NRK og selskapets produkter.

Designprogrammet er NRKs eiendom og
kan bare benyttes med tillatelse fra NRK.
Ved spørsmål, kontakt profilansvarlig Cecilie Lyng
eller juridisk ansvarlig Olav Nyhus.


Retningslinjer


Profiler