NRK Designprogram

Designprogrammet er vårt verktøy for å bygge og vedlikeholde en samordnet visuell profil for NRK og selskapets produkter.

Designprogrammet er NRKs eiendom og kan bare benyttes med tillatelse fra NRK.
Spørsmål? Kontakt profilansvarlig Cecilie Lyng eller juridisk ansvarlig Olav Nyhus

Retningslinjer

Merking av NRK-program
Crediting rules
Bilder og tekst i NRK TV
Images and text for NRK TV
Bilder og tekst i NRK Radio
Merking av lisensprodukter

Merking av NRK Super-lisensprodukter
Tilgjengelighet

Profiler

NRKs hovedidentitet
NRK TV
NRK Radio
NRK Nyheter
NRK Sport
NRK Super
NRK P3
NRK MP3
NRK P13
Yr
NRK Kringkastingsorkesteret
Rekrutteringsprofil