← Hjelp og informasjon

NRK Designprogram

Designprogrammet er vårt verktøy for å bygge og vedlikeholde en samordnet visuell profil for NRK og selskapets produkter. Designprogrammet er NRKs eiendom og kan bare benyttes med tillatelse fra NRK. Spørsmål? Kontakt Publikumsservice.

Retningslinjer

Profiler

Inspirasjon