← Hjelp og informasjon

NRK Designprogram

Designprogrammet er vårt verktøy for å bygge og vedlikeholde en samordnet visuell profil for NRK og selskapets produkter. Designprogrammet er NRKs eiendom og kan bare benyttes med tillatelse fra NRK. Spørsmål? Kontakt profilansvarlig Cecilie Lyng

Retningslinjer

Profiler

Inspirasjon