← NRK Designprogram

Designprosjekter

Søk, filtrér og les om et utvalg av ulike designprosjekt i NRK. Du kan søke på navn på designer, type prosjekt, innholdsavdeling, publikumsprodukt, teknologisystem, type designuttak etc. Til informasjon og inspirasjon!

Klangen av Tine Thing Helseth
TV

Klangen av Tine Thing Helseth

Keyart breddeformat

Involverte

Design: Johan Sæther

Avdeling
Kultur, Visuelle historier

År
2023

Uttak
Keyart, vignett, super, rulletekst

Portrett av trompetisten Tine Thing Helseth

Hun var en av verdens fremste på trompet. Da hun fikk kreft måtte alt annet vente. En personlig fortelling om mot, viljestyrke og veien tilbake.

Mer informasjon:

Keyart høydeformat
Keyart breddeformat_engelsk
Dette er humor
TV

Dette er humor

Keyart breddeformat

Involverte
Jørn Veberg: Art direction, grafisk design

Rune Røsting: 3D, Unreal

Remi Juliebø (ekstern): Keyart

Avdeling
Kultur, Visuelle historier

År
2024

Uttak
Vignett, print, scenografi, keyart

Kulturavdelingens storsatsning der over 70 av Norges største humorister deler sine morsomste og drøyeste humorminner.

Mer informasjon:

Dette er humor 1×1 keyart kvadrat
Stemningsbilde 1
Stemningsbilde 2
Stemningsbilde 3
Cinematic 1
Cinematic 2
Cinematic 3
Episodebilde Henrik og Jonis
Episodebilde Bård og Harald
Episodebilde Galvan og Martha
Kunstnerliv (Sesong 3)
TV

Kunstnerliv (Sesong 3)

Keyart breddeformat

Involverte
Design: Jørn Veberg,
Deformat: Remi Juliebø (ekstern)

Avdeling
Kultur, Visuelle historier

År
2024

Uttak
Vignett/ tittelanimasjon, keyart, episodebilder, stemningsbilde

Kunstnerliv er en dokumentarserie hvor vi møter fem av Norges fremste kunstnere (én kunstner per episode), og vi får et innblikk i deres arbeidsprosesser, livsvalg, støttespillere og kunstneriske forbilder.

K-en fra programttittelen er et bærende element i den visuelle profilen og går igjen i key art, tittelanimasjon, supringer, wiper og rulletekst. Hvert episodebilde har sin egen farge, som er hentet fra key art-en.

Den visuelle identiteten er utviklet i tett samarbeid med ekstern designer. Fyldigere dekning av supringer og rulletekst, se sesong 1.

Mer informasjon:

Kunstnerliv 1×1 keyart
Episodebilde SandraMujinga
Bearbeidet stemningsbilde, kvadratisk
Bearbeidet stemningsbilde, bredde

Vignett til Episode 1 Nikolai Torgersen og Edvard Munch

Jazzeventyret – en historie om norsk jazz
TV

Jazzeventyret – en historie om norsk jazz

Involverte

Jørn Veberg (Identitetsdesigner, kontaktperson) og Øyvind Pettersen (Identitetsdesigner).

Fotografer: Sølve Sæther, Thomas Søbstad og Gustav Iden.

Avdeling
Kultur
Visuelle historier

År
2024

Uttak
Vignett, keyart, logo, supringer og rulletekst

Musikkdokumentar fra kulturavdelingen i NRK i fire episoder om norsk jazz.

Designkonseptet: Jazz beveger og skaper bølger. Bølger er et begrep jazzmusikere bruker når de jammer. De hopper fra en bølge til en annen.

Typografi/logo abstraheres og påvirkes/animeres etter musikken. De bølger og strekker seg etter rytmen eller hvordan instrument trakteres. Logoen og typografien ‘blir’ musikk. Dette grepet oversettes i et fotografisk uttrykk i key-art.

Mer informasjon

Designuttak fra serien

Horisontal keyart
Vertikal keyart
Bearbeidet stemningsbilde

Valg 2023 – Lokalvalgguiden
Nett

Valg 2023 – Lokalvalgguiden

Involverte

Design og utvikling:
Ingrid Reime
Kari Anne Gisetstad Andersen
Helene Marie Storsveen
Mira Feiring
Sjur Seibt
Stian Lund Johansen

Prosjektleder: Anja Ree
Redaksjonell prosjektleder: Håvard Grønlie
Innholdsansvarleg: Silje Rognsvåg

Andre designere av Valg-profilen:
Veronica Lüthcke
Susanne Flender
Magnus Cederholm
Ellen Ulriksen

Avdeling
NRK Distriktsdivisjonen
Nyhetene
Visuelle historier

År
2023

Uttak
Illustrasjoner, informasjonsgrafikk, innholdsgrafikk, spesialsak

NRKs valgdekning ønsker å øke valgdeltakelsen, og målgruppen er andregangsvelgeren (20-25 år). De har lavest valgdeltagelse, spesielt i et lokalvalg.

Ved forrige stortingsvalg utviklet NRK en partiguide for unge, og nå ønsket vi å gjøre noe lignende, men i et lokalvalg er det ikke bare 9 partier, men opptill 19 partilister og 357 kommuner.

For å gjøre det mulig å levere 357 guider brukte vi innholdet i valgomaten, men presentere det på en ny måte. Én prosess, to produkter. Der Valgomatens mål er å hjelpe publikum å ta et valg, skal guiden hjelpe publikum å forstå hvordan valget deres påvirker lokalsamfunnet.

I brukerintervjuer fant vi at målgruppens største utfordring med valg er når de flytter hjemmefra. Og mange i den alderen er i etableringsfasen. Utfordringen er å forstå politikken i en ny kommune, og hvorfor deres stemme er viktig der. Videre fant vi gjennom prototyping og testing, at guiden måtte være visuelt tiltrekkende, og gi rask oversikt uten å virke for «skolebokaktig».

Valg og løsning

Valget i NRK har en egen visuell profil og det var viktig for oss at lokalvalgguiden passet inn med valgomaten og resultatløsningen, som en del av NRKs «valg-produkter». Samtidig var det viktig for målgruppen at lokalvalgguiden føltes lokal. Bruken av illustrasjon gav produktet et eget distinkt uttrykk med NRK Valg som avsender.

Ved å utvikle et system der hver kommunes illustrasjon ble satt sammen av et utvalg fjell, skyer, forgrunner og elementer, klarte vi også å gjøre oppgaven overkommelig, selv uten KI. De stilistiske formene på fjell og fjorder var ment å passe med NRK valg profilen. En av utfordringene i alle valg er at farger har politisk betydning. Vi ønske likevel å gjøre guiden like fargerik som de andre valgproduktene, uten å la politikken styre. Kommunevåpenet ble førende for fargen guiden fikk, men paletten ble justerte mot de andre valgproduktene. Ved å variere fargene håpet vi også å skille de ulike kommunene tydeligere fra hverandre, for å vekke folks nysgjerrighet.

Lokalvalgguiden består av startside og 357 guider. Startsiden inneholder et søkefelt og de spørsmålene unge oftest googler om lokalvalg. Hver av guidene begynner med en illustrasjon, fakta om kommunen og en intro tekst. Vi har også utarbeidet en trafikklysmodell på kommunens økonomi i samarbeid med SSB, da kommuneøkonomien er viktig for å forstå hvordan politikerne stiller seg i enkeltsaker. Det meste av innholdet i guiden er hentet fra valgomaten og valgdirektoratet.

I tillegg fikk partiene sende inn en kort presentasjonstekst. Der de ikke selv leverte tekster brukte vi nasjonale partitekster som alternativ løsning. Presentasjonen av disse ble sortert etter valgresultatene ved forrige lokalvalg for å sikre en rettferdig rekkefølge. Ved å utarbeide et eget datasett over «raskeste rute gjennom Norge, om du reiser innom alle kommuner», ønsket vi at navigasjonen i guiden skulle gi en følelse av å kunne reise videre. Dette gjør det også lettere for målgruppen å kunne sjekke hva som er viktige saker i nabokommunen.

Guiden ble også utarbeidet på nynorsk i alle kommuner, og nordsamisk i de kommunene der det er et likestilt språk. Den er også optimalisert for skjermlesere og testet på fargeblinde.

Illustrasjonene i prosjektet ble utarbeidet i samarbeid med flere designere. Disse ble senere implementert også i NRKs valgnatt sendinger, på lokale valgsider og i resultatløsningen.

Mer informasjon

Bilder og skjermopptak

Maktspillet om Gaza
Nett

Maktspillet om Gaza

Involverte

Design og utvikling:
Kari Anne Gisetstad Andersen
Susanne Stubberud Rom
Eirik Kirkaune
Sjur Seibt
Johannes Odland

Avdeling
Nyhetene
Visuelle historier

År
2023

Uttak
Illustrasjoner, informasjonsgrafikk, innholdsgrafikk, kartgrafikk, spesialsak

Krigen i Midtøsten er en eskalering av den langvarige konflikten mellom Palestina og Israel, og er en viktig del av NRKs utenriksdekning. Konflikten blusset opp for fullt høsten 2023, og NRK Nyheter hadde et behov for å lage en forklarende sak, som kunne ha lang levetid, om krigen. Målet var å skape økt forståelse for hvilke land og maktpersoner som trekker i tråder, og påvirker krigen på ulike måter. Mange lesere, spesielt unge, har ikke har bakgrunnskunnskap om konflikten. Vi ønsket derfor å dekke deres behov om å forstå konflikten bedre.

Valg og løsning

Saken ble strukturert basert på spørsmål som folk flest lurer på: “Hvorfor er det krig?”, “Hvordan ble dette hele Midtøstens konflikt?”, og “Hvorfor er hele verden interessert i krigen?”.

Fargepalett og typografi følger NRKs identitet. Den mørke fargepaletten følger nrk.nos mørke “breaking”-fargepalett.

En enkel kartstil uten for mange elementer ble brukt for å unngå at leseren skal trenge å bearbeide for mye informasjon samtidig.  Kartet ble brukt som et gjennomgående element, og markerer hvilke land du leser om i teksten. Det er en lang sak, så den ble strukturert i tre deler, der hvert kapittel har sin egen farge.

Kapittelfargene ble gjennomgående brukt i topp-lenker, kart og ulike grafikkelementer i artikkelen. Vi ønsket også at det skulle være lett å navigere seg til den regionen man vil lese om helt fra start.

For å gi oversikt underveis I lesingen, blir kartet animert ned til en miniversjon som følger deg gjennom saken.

Dette er en spesialsak med egen visuell stil, for NRK Nyheter. Artikkelen er fjerde del av en serie med fire saker (alle sakene er lenket til).

Saken setter en komplisert konflikt i en sammenheng både tekstlig og visuelt, og kan løftes og oppdateres etterhvert som konflikten utvikler seg.

Artikkelserien er skrevet for å berike leserens forståelse og innsikt i hva som foregår i Gaza og Israel. NRK ønsket å komme tett innpå mennesker som er berørt av de grusomme angrepene på begge sider av grensen, hvilket er tema i de tre første sakene i artikkelserien. I sak fire, Maktspillet om Gaza, løfter vi blikket og prøver å forstå og forklare de bakenforliggende årsakene til at krigen er så betent, for lesere som kanskje ikke har så mye innsikt i temaet fra tidligere.

En tidsfrist på to uker ga føringer for prosessen. Teamet måtte jobbe raskt og tverrfaglig med planlegging, tekst, design og utvikling. Sensitivt tema, viktig at innholdet ble smakfult og nøytralt fremstilt, uten å ta side I konflikten.

Mer informasjon

Artikkelserien på NRK.no

Bilder og skjermopptak fra saken

P3 Gull 2023
TV Nett Radio Annet

P3 Gull 2023

Involverte

Grafisk design/AD:
Veronica Falsen Hiis
Animasjon:
Øyvind Pettersen, Kim Erlandsen og Veronica Falsen Hiis
Kreativ leder/ Prosjektleder:
Kim Erlandsen
Utvikler:
Tom Øverli og Kim Erlandsen

Øvrige bidragsytere:

Scenograf: Audun Stjern
Bilderegi: Nicolai Sørensen
Koreograf: Vibeke Sørlie
Lysdesign: Lars Johan Helgeland
Redaksjonssjef: Andreas Øyvåg
Prosjektleder: Liv Martinez Aasen / Lovise Drotninghaug

Avdeling
P3
Visuelle historier

År
2023

Uttak
Keyart, vignett, rulletekst, overganger, scenografi, nettinnhold, digital design

P3 Gull er en årlig, annerledes og nyskapende prisutdeling på flere plattformer med primærmålgruppe 18 – 29 år. P3 Gull skal ha et helhetlig visuelt uttrykk i en TV-sending, men også i et større univers med nettsider, nettsaker, sosiale medier, seer- og publikumsopplevelser.

I et nedlagt kjøpesenter har Norges beste artister tatt seg innpass for P3 Gull 2023.  Programlederne har funnet nøkkelen og tar publikum med på en reise gjennom kjøpesenteret. Vi oppdager nedlagte butikklokaler hvor musikken oppstår. Senteret har mange rom og overraskelser som vi blir med på, opplever og kjenner på kroppen. Hit kommer artister for å samarbeide, hylle hverandre og kose seg.

Dette utradisjonelle lokalet med store avstander og utfordrende infrastruktur, samt de mange flatene utenfor selve sendingen satte høye krav til designets evne til å binde sendingen sammen.

Det skulle være rom for individuell design for ulike artister, men alt under samme paraply: “Det magiske kjøpesenteret P3 Gull 2023″ 

Valg og løsning

Den visuelle profilen fargelegger dette nedlagte kjøpesenteret med store flater av tydelige farger. Dette svarer på behovet for å definere hver enkelt priskategori, samtidig som sterke farger bidrar til å skape følelse av fest, hyllest og musikalitet. Fargene står også i kontrast til det tomme forlatte senterlokalet, og bidrar derfor til å styrke følelsen av at P3 Gull har inntatt det forlatte senteret. 

P3 Gull 2023 består av to gjentagende hovedelementer, – handlevognen og strekkoden. Strekkoden er informasjonsbærer og avsender. Slik den ville kunne være på et produkt. Mens handlevognen går igjen i ulike former både digitalt og fysisk. Den brukes som seter i salen, trykket på elementer i scenografien, er fysisk limt opp på presseveggen og blir vist som animasjon på alle digitale flater. Animasjonsstilen av handlevognene, der vi går inn i dem til det nesten ugjenkjennelige, skaper kontinuitet. Men, også variasjon og ulike uttrykk basert på ett og samme element.

Til strekkoden brukes fonten OCR B. Denne typografien er standard for scanning av elektronisk informasjon. Strekkodene brukes både i sin helhet – f.eks til informasjon om nominerte, i låttittel og artist, i invitasjon og på festivalbånd for eventet laget som prislapper. Men også delvis – . f.eks på rammer rundt foto, i logoen og som supringer. 

Designløsningen for P3 Gull består av kjøpesenterestetikk og visuelle referanser du vil kunne finne i et kjøpesenter. Spesifikt et forlatt og rart kjøpesenter. Det er to visuelle elementer som går igjen i sin virkelige form, eller i avarter av denne: det er handlevognen og strekkoden. Gjentakelsen av disse tydelige visuelle elementene svarer på behovet for gjenkjennbarhet over mange flater over relativt lang tid. (i eventet, i tv-sendingen, i nettsaker og på instagram og TikTok) 

Samtidig åpner denne tydeligheten opp for muligheten til å vike fra profilen i form av f.eks et eget univers for den enkelte artist. Eller at nominerte artister som ikke var til stede kunne representeres i form av actiondukker som om de var i en leketøysbutikk. Da med helt særegen estetikk, men med strekkoden som avsender.  

På denne måten er designløsningen både tydeliggjørende for konseptet (kjøpesenter) og svarer på behovet om å samler trådende over mange flater. Men designløsningen fasiliterer også for dynamikk i innholdet, ved at enkelte elementer kan få et annet utrykk. Dette igjen passer konseptet kjøpesenter godt. Små pop-up profiler under samme senterparaply.

Mer informasjon

Showreel av grafikk

Hodet i klemme, sesong 2
TV

Hodet i klemme, sesong 2

Involverte
Art direction og motion design:
Christoffer Holm
Marius Lübbe

Øvrige bidragsytere:
Ragnar Molstad: Foto
Helene Mariussen: Stillsfotograf
Oda Dimmestøl: Lyddesign

Avdeling
Sporten
Visuelle historier

År
2023

Uttak
Keyart, vignett, rulletekst, overganger

Hodet i klemme er en dokumentarserie som følger Norges beste brytere. De er utøvere i en idrett som er stor på verdensbasis, men liten og oversett her i Norge. Flere av dem lever på fattigdomsgrensen i en hånd-til-munn-tilværelse, der det hersker stor usikkerhet. Dette er ikke først og fremst en serie om bryting, men en serie om menneskene vi møter og deres kamp utenfor matta. I denne sesongen fokuseres det på usikkerhet. Programmet vil nå unge gutter som faller utenfor og trenger håp og forbilder i en verden med press og forventninger. Oppgaven var å lage en visuell identitet som treffer denne målgruppen og presenterer karakterene, deres historier og de tøffe livene de lever.

Valg og løsning

Målet med den visuelle identiteten og vignetten er å bygge hovedkarakterene og speile følelsene deres, skape spenning, nerve og forventninger til serien. Utrykket er rått og upolert med sparsommelig fargebruk og harde overganger for å skildre det lite glamorøse miljøet de lever i.

Vignetten er komponert med en blanding av levende foto og stillbilder i rask klipp og i stadig bevegelse. 3D-effekt på bilder og romlighet er valgt for å trekke seeren inn mot hodene og tankene til karakterene. Fokus på ansikt med intense blikk skal gi en følelse av smerte, usikkerhet, ensomhet, sårbarhet og slit. Kontrasten i tøffe, men følsomme gutter var viktig i den visuelle fremstillingen, det samme var balansen mellom et filmatisk og autentisk uttrykk. Grafiske elementer og effekter er brukt i overgangene mellom bilder og grafikk for å skape et helhetlig og sammenhengende uttrykk. 

Mer informasjon

Showreel av grafikk

Keyart høydeformat
Snøfall, sesong 2
TV

Snøfall, sesong 2

Involverte
Art direction og motion design:
Susanne Flender
Jørn Veberg

3D-design
Rune Røsting

Digital design
Charlotte Amdahl Midthun
Ole Marius Rygh
Marianne Kleveland

Øvrige bidragsytere:
Henrik Skram: Komponist
Musikk: KORK

Avdeling
Super, Drama
Visuelle historier, NRK-TV

År
2023

Uttak
Keyart, vignett, rulletekst, grafikk til NRK TV

NRKs juleeventyr Snøfall er et magisk og spennende univers i 24 episoder.

Snøfall består av to ulike verdener; den virkelige verden Vu og den magiske verden Snøfall, der bl.a julenissen holder til. Noah bor i Vu, er 10 år gammel og har et veldig viktig juleønske. Moren hans har kreft, de er inn og ut av sykehuset. Noah har sett mørke skygger på røntgenbildene til moren og skjønner at disse er farlige. Hans ønske er at moren skal bli frisk.

Det er mye fokus på kos og hygge når julen nærmer seg, men i denne sesongen fokuseres det også på det mer alvorlige temaet kreft. 

I både seriebilder og tittelsekvens var det ønskelig å balansere alvoret med spenning og julestemning. 

I tittelsekvensen er samspillet mellom animasjon, lyddesign og musikk nøkkelen for å skape den riktige eventyrfølelsen.

Jul er tradisjoner, og seriebildene må også gjenspeile dette. De inviterer inn til noe varmt og koselig, men samtidig skaper de en forventning om spenning og mystikk.

Valg og løsning

Vi ønsket å lage tittelseksvensen til en forfølgelsesscene, fortalt i en form for abstrakt eventyrbok med illustrative tegneserieruter og dekorativ, eventyrinspirert typografi. 

Handlingen foregår inni rutene, mens typografien animeres på de grafiske innrammingene for ikke å stå i veien for handlingen. Historien utspiller seg i blåtimen. Primærpaletten for omgivelsene er kjølige, mens hovedkarakterene (papirfuglen og lyset Bluss) stikker seg frem i kontrast til det blå. Virkemidler som snøføyk og tåke skaper en klaustrofobisk følelse av dårlig sikt, men óg et magisk univers ved bruk av volumetrisk lys (‘gudelys’).

Vi brukte Unreal Editor som et verktøy for å utforsket muligheten for en mer interaktiv prosess. Med dette verktøyet ble det enklere å bygge en fleksibel verden, samt å kunne justere kamera, lys og skygger i sanntid.

Tittelsekvensen er bygd opp som en forfølgelsescene. En thriller på 35 sekunder, der flukt, jakt og frihetsfølelse er hovedingrediensene.

Snøfall har mange småhistorier i løpet av 24 episoder, men essensen i historien som fortelles i tittelsekvensen er om papirfuglene (som i serien er selve ønskelistene til julenissen) som flyr fra Vu mot Snøfall. Lyset Bluss (som i serien har en funksjon som veiviser) leder vei. De jages av skyggene (kreften i overført betydning) som er trusselen, illustrert ved de mørke bølgelignende formene.

Mer jul på NRK TV

Det er en jungel av kalendere i strømmemarkedet i desember. Og NRK hadde et tydelig ønske om å skape jul i NRKs egne produkter, som på NRK TV.

Vi jobbet målrettet opp mot NRK TV og plassering av Snøfall i toppstripen (kalt Hero) der. Vi utviklet en egen episodemodul for brukere av Apple-TV, der det snør når du markerer seriebildet til Snøfall, og denne rammes inn med elementer fra tittelsekvensen. Dette bidro til å tydeliggjøre at Snøfall var ute i ny sesong, og ga tjenesten et synlig julemodus fra 1. desember. 

Mer informasjon

Showreel av grafikk

Sykkelsommer
TV

Sykkelsommer

Involverte

Design:

Kurt Jarnes
Ellen Baumann

Avdeling
DDIV Vest
Visuelle historier

År
2023

Uttak
Keyart, vignett, super, rulletekst, overganger

«Sykkelsommer» var konseptet for den årlige sommersendingen til NRK i 2023.
Programledere og gjester syklet gjennom tre områder i Norge og besøkte steder og severdigheter underveis.

Programserien skulle være folkelig og nær, og i ekte «sakte-TV»-format fra sykkelsetet. Sendingene ble fylt opp med syklende nordmenn, gjester og underholdning.

Målgruppen er hele Norges befolkning.

Programidentiteten tar utgangspunkt i Norges veinett; et langstrakt nettverk med fire hovedveier som knytter Norge sammen, med referanser fra Norge, for å skape en liten reise gjennom ulike landskap og bebyggelser. Uttrykket skulle være lekent og enkelt, med et hint mot retro og nostalgi.

I vignetten og i andre overganger leker fire linjer seg langs reiseveien. De skiller lag for å skape eks. bro, vann og tunnel og ut fra linjene vokser det elementer fra natur, bygninger og byer, inkludert noen gjenkjennbare severdigheter som Trolltunga og Torghatten. Musikken er spilt av KORK og er basert på «Sykkelvise» fra 1940.

Farger og form er inspirert av 70-tallsestetikk, og er også en del av scenografien i intervjuområdet hvor publikum samles i hver sending.

Det er mye informasjon underveis i sendingen, som understøttes av grafikk i tekstbokser og supere. Publikum engasjeres f.eks. til å sende inn bilder, fortelle historier og kommentere. Kart og høydekurver presenterer også reiseruten for dagen.

Mer informasjon

Showreel av grafikk

Helt Ramme sporter, sesong 2
TV

Helt Ramme sporter, sesong 2

Involverte

Design:

Christoffer Holm
Joakim Digernes-Nordström
Renate Rognan

Avdeling
Sport
Visuelle historier

År
2023

Uttak
Keyart, vignett, super, rulletekst, forklaringsvideoer

Helt Ramme sporter (sesong 2) er en serie hvor Nicolay Ramm tar med seg et knippe modige kjendiser ut på eventyr for å konkurrere i noen av de rareste, og mest ekstreme sportene som finnes her i verden. Målet med serien er å engasjere unge, men også treffe bredden i NRK-publikummet.

Designet er viktig for å forsterke historien, skape følelser og hjelpe publikum med å forstå innholdet. Serien handler om sport og konkurranse, men det var ikke ønskelig å fremstå som et typisk sportsprogram. Serieskaperne ønsket at designet skulle gjenspeile enkelte grep som man ofte kan se i forbindelse med idrett og sportsprogrammer, sånn som bruk av stor tekst og tempo på klipping, men tillegge det både humor og lekenhet, samt forenkle. Det skal både være action, humor, overraskende, idrettsprestasjoner samt idrettsglede.

Noen av elementene i designet er inspirert av ordet «Ramme» i tittelen, som igjen er ordspill på programlederens navn. Eks. hvordan tekst animeres inn på, rammer rundt bilder i vignetten, og hvordan man rammer inn tekst i diverse onscreen-grafikk.

Selv om dette ikke skal fremstå som et sportsprogram, er allikevel resultatgrafikk, tidtakere osv. en viktig del av designet for at publikum skal forstå og engasjere seg i konkurransen. Men her var det viktig å tilføre en slags sprettenhet i animasjonen for å tilføre mer lekenhet og humor.

Explainerne er fargerike karakterdrevne animasjonsvideoer som skal underholde og forklare. Det er høyt tempo, overdrevent og fullt av humor. Vi ønsket kjønnsnøytrale karakter som lett kunne bekle alle de forskjellige idrettene vi skulle innom. Karakterene er overdrevne, med store bevegelser og masse personlighet. De tilfører masse humor, og holder på interessen til publikum, samtidig som det hjelper med å forklare reglene til den aktuelle idretten.

Designet er inspirert av typiske sportsprogrammer med bruk av store fonter, kjapp klipping, action og humor. Det har et enkel og flatt utrykk. Selve vignetten viser action og humor med bruk av forskjellige bilder fra serien. Den har en kjapp klipperytme, med store bokstaver og tekst som sprenger formatet for å gi det en røft og tøft utrykk. Måten man reiser mellom de forskjellige scenene i vignetten er en henvisning til at deltagerne reiser verden rundt for å delta i de forskjellige idrettene.

Bruken av stor typografi er videført både til deltagerpresentasjoner, onscreen-grafikk, og explainere. Også humor og lekenhet kommer tydelig frem her i måten grafikken animeres på.

Explainerne, hvor man forklarer reglene i de forskjellige idrettene er et brudd og en bro i serien. Det er et friskt pust med mye humor, men også meget viktig for serien for å forstå hva man skal se senere. De er fargerike, lekne og fartsfylte for å både underholde, forklare og ikke minst holde på interessen til publikum.

Mer informasjon

Showreel av grafikk

Klangen av Andenes
TV

Klangen av Andenes

Involverte

Design:

Johan Sæther

Avdeling
Kultur
Visuelle historier

År
2023

Uttak
Keyart, vignett, super, rulletekst

Dokumentar om en pianist i verdensklasse. Vi følger Leif Ove Andsnes gjennom et begivenhetsrikt år og kommer tett på «klangen» av både kunstneren og mennesket, Leif Ove. 

Mer informasjon

Keyart høydeformat

Vignett kort versjon med logo

Vignett full versjon

Beist
TV

BEIST

Keyart breddeformat

Involverte

Design:

Veronica Falsen Hiis
Veronica Lüthcke

Avdeling
P3
Visuelle historier

År
2023

Uttak
Keyart, stemningsbilde, logo pr episode

BEIST er en dramaserie for P3, rettet mot yngre gutter. Ytre handling er om å lykkes som fotballspiller, men serien handler mer om menneskelige perspektiver. Vennskap, forelskelse og svik.

Serien har ingen vignett, kun faste fortekster, og logo er derfor integrert, fysisk, på en ny og unik måte i hver episode. er også en del grafikk som etterlikner SoMe og spesialteksting for synstolking.

Mer informasjon

 • Her kommer lenke til serien i NRK TV når den blir publisert

Keyart høydeformat

Logo pr episode:

BEIST_Logo_Ep.1

BEIST_Logo_Ep.2

BEIST_Logo_Ep.3

BEIST_Logo_Ep.4
BEIST_Logo_Ep.5
BEIST_Logo_Ep.6
BEIST_Logo_Ep.7
BEIST_Logo_Ep.8

Stemningsbilde NRK TV

Bryllupsfeber
TV

Bryllupsfeber

Keyart

Involverte

Design:
Veronica Lüthcke

Avdeling
DDIV
Visuelle historier

År
2023

Uttak
Logo, tittelplakat, navneplakater, supringer, keyart, stemnigsbilder og episodebilder

I «Bryllupsfeber» møter vi parene som forbereder bryllup med det lille ekstra. Vi får sitte på første rad under kjøp av ekstravagante kjoler, ringer, frisør, lokaler, kake og alt som hører til. Det blir nerver, drama og mest av alt, kjærlighet.

Designprofil er holdt relativt enkel da innholdet i seg selv er ganske fargerikt og ekstravagant.

Mer informasjon

 • Her kommer lenke til serien i NRK TV når den blir publisert
Tittelplakat

De siste dødsdømte
TV

De siste dødsdømte

Involverte

Design:
Knud Andreas Kleppe
Kurt Jarnes

Illustrasjoner:
Nicolai Lockertsen (ekstern)


Avdeling
DDIV Vest
Visuelle historier

År
2023

Uttak
Identitet, key art, episodebilder, stemningsbilder, vignett, logo, supere, innholdsgrafikk, illustrasjoner, presentasjon av arkivmateriale, presentasjon av dokumenter.

Om serien

Dette er en undersøkende historisk dokumentarserie om en del av det norske landssvikoppgjøret etter andre verdenskrig. 25 nordmenn ble henrettet av den norske stat etter krigen. Serien forteller om hvem de var som mennesker, hvilke valg de tok eller som ble tatt for dem, og hvilke valg Norge tok som nasjon.  

Vi følger unge og gamle som er knyttet til fortellingen om dødsstraff gjennom personlige og faglige bånd. De går tilbake i tid til åsteder og oppvekst, og finner brev i hittil stengte arkiver. De utforsker ondskap, utenforskap, hat og tilfeldigheter, og prøver å forstå. Serien binder sammen tre ulike lag: de dødsdømtes historier, de menneskelige dilemmaene og det politiske drama.

Oppgaven var å lage visuell identitet og innholdsgrafikk til serien som ga en stemning som underbygde det alvorlige temaet for serien. Samtidig skulle designet bidra til å gjøre innholdet i serien forståelig, men også gjøre seeren i stand til å reflektere over innholdet

Designvalg og -løsning

Identitetsarbeidet omfatter en stor grafikkpakke:

 • Maler for presentasjon av arkivstoff, brev og dokumenter
 • Logo, vignett og oppsett for presentasjon av personer
 • Key art og episodebilder (8 episoder), samt stemningsbilder for NRK TV.

For vignetten ble det valgt å ta utgangspunkt i konstruksjonen og planleggingen av henrettelsesmetoden, som bl.a. innebærer at en rund papirlapp blir festet med nål på brystet, som blink for skytterne. Vignetten inneholder også portrettbilder og detaljer fra originale dokumenter og brev fra de involverte.

I vignetten filmes noen som tegner detaljer av «Apparat Welhaven», konstruksjonen der de dødsdømte avrettes. Lappene/skyteskivene er med som nærbilder av at blyant spisses og omrissing av sirkel på et ark, som så klippes ut.

Portrettbildene ble projisert i studio med en delvis ødelagt diasfremviser fra 1920-tallet fra NRKs rekvisittlager. Dette ga et unikt analogt uttrykk som ble brukt både i vignett, men også generelt i serien og i seriebildene (keyart).

Vi la også til detaljer fra originale dokumenter og brev fra de involverte.

Hendelser under krigen der de dødsdømte var involvert, finnes det ikke film eller bilder av. Det var nødvendig å visualisere disse hendelsene. Valget ble illustrasjon, som visualiserer og komplimenterer det til tider tunge innholdet på en mer elegant måte, enn filmede dramatiseringer ville gjort.

Illustrasjonsstilen med dens utsnitt og detaljer gir seeren en ladet innlevelse i situasjonene. Når illustrasjonene får tid, eller avdekkes sakte mens en fortellerstemme gir deg historien, oppleves dette sterkt og seeren får tid til å reflektere over handlingen. Bakgrunner og strukturer er også illustrert.

Gjennomgående bruk av farger og strukturer på alt av arkivmateriale, dokumenter, illustrasjoner og vignett bidrar til at serien får en visuell helhet.

Mer informasjon

Showreel av design

Vignett

Brennpunkt: Omsorg bak lukkede dører
TV Nett

Brennpunkt: Omsorg bak lukkede dører

Involverte

Design: Ole-Morten Ødegaard, Christoffer Holm, Andre Håker

Musikk: John Erik Kaada

Foto: Jon Anton Brekne og Rune Hansen


Avdeling
Dokumentar og samfunn
Visuelle historier

År
2023

Uttak
Key art, vignett, innholdsgrafikk, illustrasjon, nettsak

Denne miniserien fra Brennpunkt belyser forhold i eldreomsorgen og den kommende eldrebølgen i Norge. Det er et delt fokus på de eldre og de ansatte.

Vårt designkonsept for vignetten baserer seg rundt tid. Tiden som går så sakte for de eldre som venter på sykehjemsplass, hjelp og pleie. På den andre siden tiden som går så alt for fort for de ansatte i omsorgen som har for mange oppgaver og eldre å ta vare på. Vi ønsket å vise en reise som vekker litt nostalgi, en “hjemme hos bestemor”-følelse som møter et kaldt system.

Løsningen var å filme kjøringer hjemme hos eldre og påvirke disse bildene i økende grad med et overlegg av grafikk, notater i håndskrift og video. De ansatte er filmet i et separat studio med lang lukkertid og lagt på i ettertid. Meningen er å skape et skille mellom den eldres liv og det eksterne systemet som gradvis tar mer og mer over, et system som ikke har tid til å ta vare på deg og gjør deg om til en statistikk, et notat på et papir. Avslutning med nære portretter av noen av de eldre som deltar i dokumentaren skal vekke følelsen av hva som står på spill.

Denne tankegangen bruker vi videre i innholdsgrafikken og i nettsakene; overlegg og håndskrift på video og stills. Fordelen med å gjøre det slik er at seeren ikke må tas ut av universet dokumentaren opererer i hver gang noe skal forklares, notater eller grafer skal vises, samt at det lar det gode fotoarbeidet som er gjort få skinne litt ekstra.

Håndskriften er med vilje gjort med hast for å poengtere tidsklemma de ansatte står i. Et eksempel er en sekvens hvor Sverre (96) ser rett inn i kamera i det et overlegg legger seg over med håndskrevne sitater fra fastlegen. Dermed kommer vi tettere på de det gjelder. I lengre sekvenser har vi gått videre inn i den grafiske verden som ble etablert i vignetten.

Det siste bildet i vignetten har vi hentet ut og brukt som key art.

Mer informasjon

Det er laget flere nettsaker i tilknytning til prosjektet, blant andre

Vignett

Key art: liggende og stående
Uttrykk i NRK TV
Utvalgt innholdsgrafikk fra TV-serien

Sammenklipp av utvalgt innholdsgrafikk

Eksempel på innholdsgrafikk

Utvalgt innholdsgrafikk fra nettsakene

Prosess

Se en presentasjon av prosjektet som ble holdt midt i designprosessen

Overordnet visuell profil til Brennpunkt – forutsetning for designprosessen.
Fotografisk uttrykk
Sammensatt moodboard av utvalgte inspirasjonskilder og teknikker
Storyboard av vignetten.
Kvelden før kvelden – redesign logo
TV

Involverte

Design:
Dag Stian Mykjåland
Veronica Lüthcke

Avdeling
Underholdning
Visuelle historier

År
2022

Uttak
Animert logo, wipe, key art

Kvelden før kvelden flyttet i 2022 fra «Sporten» på Frognerseteren til Studio 2 – Marienlyst, og fikk dermed ny scenografi. I den anledning ble logoen oppdatert. Supringsgrafikk ble beholdt som den var, men blir sannsynligvis redesignet i 2023.

Mer informasjon

Tittelanimasjon

Wipe

Historier fra kollektivet
Nett Annet

Historier fra kollektivet

Involverte

Illustrasjon: Susanne Flender

Avdeling
P3
Visuelle historier

År
2022

Uttak
Illustrasjoner til nettsak

Illustrasjonene er tegnet til en nettsak for P3.no som omhandler historier fra kollektivet.

Stikkord: Illustrasjon, P3, ung, nettsak, instagram,

Mer informasjon

På tykk is
TV

På tykk is

Key art (breddeformat)

Involverte
Design: Joakim Digernes-Nordström


Avdeling
Underholdning
Visuelle historier

År
Publisering på NRK TV: desember 2022

Sendt på NRK 1: februar 2023

Uttak
Key art, logo, supringer (navn, sted), kalender (dato, dag, klokkeslett og temperatur), tittelanimasjon, kart/reiserute, bildefremvisning og sluttplakat.

Dette er en enkeltstående historisk dokumentar på tre episoder med Vegard Ulvang og Kronprinsen som kiter over Grønlandsisen. Seks kitere, inkludert en tronarvingen, drar på en fantastisk formidlingsekspedisjon over Grønland.

Kart og fremvisningen av reiseruten er en stor og viktig del av dokumentaren. Det ble lagd en unik kartstil og eget visuelt grep for fremvisning av historiske bilder, gamle dokument og kart. En kort tittelanimasjon basert på key arten og supringer i samme stil er med på å skape en helhetlig visuell identitet.

Mer informasjon

Key art (høydeformat)

Logo

Et utvalg av kartene

Dokument

Historiske bilder

Eksempel på navnesuper
Kalender
Sluttplakat
P3 Gull 2022
Nett TV Radio

P3 Gull 2022

Key art

Involverte

Grafisk design: Veronica Falsen Hiis

Animasjon: Andre De Young og Christopher R. Heltberg

Kreativ leder/ Prosjektleder:
Kim Erlandsen

Utviklere: Tom Øverli og Mia Aasbakken

Scenograf: Audun Stjern
Bilderegi: Nicolai Sørensen
Koreograf: Thea Bay
Lysdesign: Joakim Faxvaag

Avdeling
P3
Visuelle historier

År
2022

Uttak
Key art, nett, SoMe, scenografi, print til event, fotografi, logo, innholdsgrafikk, stemningsbilde

P3 Gull er en årlig prisutdeling som premierer og hyller ung norsk musikk. I 2022 ble P3 Gull avviklet for tiende gang fra H3 Arena med direkte TV-sending på NRK1 og NRK TV, radiosending på NRK P3, samt i stream på p3.no. P3s primærmålgruppe (18-29 år) velger gjerne andre plattformer enn lineær TV.

Grafikken spiller derfor en viktig rolle som bindeledd mellom de ulike plattformene, samt opp mot TV-sendingen. Årets visuelle profil spiller en stor rolle i TV-sendingen direkte på NRK1, på p3.no, i P3s kontoer i sosiale medier, i trailer/promo på lineær TV og radio, samt identitet i NRK TV.

Årets P3 Gull tok publikum med ned under bakken i krateret ved den nye Fornebubanen. Her ble seerne møtt av et miljø inspirert av mørk 90-talls nattklubb. I den store salen var det viktig med et tydelig visuelt blikkfang som fungerte på store flater. Den visuelle profilen fargelegger et mørkt univers med gjennomgående mønster og fargebruk, og svarer på premisset for å definere hver enkelt priskategori.

En stor grafisk installasjon utgjorde hovedelementet i salen, med samme form som prisene vinnerne fikk utdelt. Installasjonen ble designet for å kunne skifte modus i salen mellom de forskjellige priskategoriene, i samspill med lys- og lyddesignet.

I tillegg til fargene og mønsteret, består den visuelle profilen av abstrakte former inspirert av steinbrudd. Sammen med en leken typografibruk danner disse elementene hele det grafiske uttrykket for årets sending. Summen av få, men tydelige elementer, gjorde det enkelt og effektivt å bruke designet på flere flater og skape en visuell helhet.

Mer informasjon

Stemningsbilde
Elementer i bruk
Typografiske elementer i bruk i TV-programmet, motion grafikk
Typografiske elementer til motiongrafikk
P3.no
Sosiale medier (Some)
Scene
Scene i bruk
Senterpiece
Pressevegg
Pressevegg i bruk
Smellet
Nett Annet

Smellet

Involverte

 • Renate Rognan: Idé, visuell regi, animasjon
 • Helene Storsveen: Idé, manusregi, research
 • Sjur Seibt: Utvikling
 • Kari Anne Gisetstad Andersen: UX og design
 • Vidar Kvien: Utvikling og design
 • Christoffer Holm: Motion designer
 • Merete Antonsen: Lyddesign
 • Hilde Rolfsnes: Lyddesign
 • Vicky Schaubert: Journalist, skoleopplegg, research
 • Even Kjølleberg: Journalist
 • Hanne Cotton Breivik: Stemmeregi
 • Ståle Hansen: Idé, prosjektleder, NRK dokumentar og samfunn
 • Pål Solum: Prosjektleder, NRK Skole
 • Kristin Tryti: Prosjektleder, NRK Visuelle historier

Avdeling
Dokumentar og samfunn
Visuelle historier

År
2022

Uttak
Spesialsak, nettsak, animasjoner, illustrasjoner, interaktivitet, spill, lyd

Hva får en 19 åring til å bli nynazist og sprenge en moské? 

I Smellet drar vi tilbake til 80-tallet, da Ole Kristian Brastad sprengte en massiv bombe i en moské på Frogner i Oslo. Da var han 19 år, og en radikalisert nynazist. Heldigvis døde ingen i angrepet, og i dag stemmer han SV og er en høytstående direktør i Oslo Kommune. 

En vaksine mot radikalisering

Med denne historien hadde vi muligheten til å se hva som faktisk skjer i en radikaliseringsprosess. Hvor det gikk galt? Kunne vi lære noe av det som skjedde?

Vi ville gi unge en annerledes inngang til å reflektere rundt radikalisering, en tematikk mange synes er vanskelig. Ikke minst ville vi gi lærere et verktøy til å ta opp radikalisering i klasserommet. 

Så langt er det nesten 260000 unike som har klikket på saken vår, og de som tenner lunta, er med til slutten. Vi nådde også et yngre publikum enn det vi pleier, for spesielt interesserte ble det knerta 157766 maur i introsekvensen. 

Hvordan ble prosjektet løst?

Alle valg vi tok var for å engasjere unge, rastløse lesere i tematikken og konsumere en lengre digital sak. Saken er orkestrert litt som en film eller et spill, hvor lyd, bilde, interaktivitet og tekst utfyller hverandre. 

Viktige grep: 

 • Alt fortelles gjennom Ole Kristians øyne, i en animert virkelighet. Teksten er i “Jeg-form” lest inn av en skuespiller. Spillelementer og interaktive scener forsterker følelsen av å være med i handlingen.
 • Objektive faktabolker, med arkivklipp, for å nyansere historien hans og gi kontekst.
 • Eget undervisningsopplegg for ungdomsskole og vgs-elever, så saken finner veien til klasserommet, der målgruppa er. Tilbakelent modus: Når du har klikket i gang saken spiller den av seg selv
 • Mulighet til å pause og “fortsette der du slapp”.

I oppstarten av prosjektet gjorde vi dybdeintervjuer med målgruppa og snakket med ulike forskningsmiljøer. 

Spesielle hensyn eller føringer for prosjektet

 • Saken er synstolket
 • Skulle kunne brukes i klasserommet på både mobil og desktop
 • Saken skulle være dysleksivennlig
 • Tidskoloritt: Selv om det var animert, måtte alt researchers og faktasjekkes. 
 • Handlingen foregår for 40 år siden. Derfor har vi fokusert på situasjoner unge i dag kan kjenne seg igjen i og ting som ofte går igjen i en slik radikaliseringsprosess. Sitatdrevet manus – alt måtte være hans ord

Mer informasjon

Eksempelvideo

Presentasjon av konsept og design i prosjektet i videoen over.

Starten på fortellingen på mobil
Verdens beste venner
TV

Verdens beste venner

Kollasj med designuttak

Involverte

Design:
Johan Sæther (NRK)
Dag Stian Mykjåland (NRK) 
Magnus Cederholm (NRK)
Petter Rydeng Ellingsæter (MotionMotionMotion)
Eirik Olavssønn Aanonsen (MotionMotionMotion)

Regi: Brita Karlsen (Monster)

Produksjonsleder: Marius Hagen (Monster)

Scenografi: Hilde Aaseth (Oslo Mood)

Prosessleder: Linda Cecilie Strøm (NRK)

Avdeling
Monster for NRK
Eksternredaksjonen
Visuelle historier

År
2022

Uttak
Identitet, key art, logo, episodebilder, stemningsbilder, vignett, logo, supere, innholdsgrafikk, portretter

«Verdens beste venner» er et underholdningsprogram, som sendes direkte på NRK1 og NRK TV lørdag kveld. To kjente vennepar møtes og konkurrerer om å bli «Verdens beste venner», gjennom varierte og morsomme utfordringer.

«Verdens beste venner» er en hyllest til vennskapet, pakket inn i konkurranser og lek. Programmet  er varm lørdagsunderholdning for hele familien, der seerne blir litt bedre kjent med kjendis-vennepar – og kanskje lærer venneparene noe nytt om hverandre også?

Det visuelle konseptet er «Hvor langt er du villig til å ‹strekke› deg for din venn?», som også er kjernen i en av oppgavene deltakerne skal gjennom i programmet.

Logo består av en variabel font som strekkes, og en fargerik springfjær som erstatter de to n-ene i ordet “venner”. Dette visuelle grepet speiler hvordan man i et vennskap både gir og tar, og hvordan vennskap gjør livet mer innholdsrikt. Vennskap mellom to personer er med dette oversatt til en form. 

Typografi som strekker seg og endrer vekt er et sterkt og fleksibelt grep i alle deler av identiteten, og er brukt i vignett, supringer, on-screen-grafikk, skilt, m.m.

Mer informasjon

Sammenklippet fil for å vise designprofil og grafikkuttak

Profil
Illustrerte portretter av deltakerne
Key art breddeformat
Key art høydeformat
Norske beefer
TV Nett

Norske beefer

Involverte

Grafisk design og Art Direction: Veronica Falsen Hiis
Animasjon:
Christopher Rogne Helberg
Regi og klipp:
Christopher Oulie
Regi:
Ludvig Løkholm Lewin  

Prosjektleder:
Jorunn Ingelin Solberg
Prosjektleder nett og SoMe:
Kim Erlandsen

Avdeling
P3
Visuelle historier

År
2022

Uttak
Identitet, key art, episodebilder, stemningsbilder, vignett, logo, supere

Norske beefer er en underholdningsserie basert på komiske sider ved konflikter i norsk offentlighet. Hver episode handler om en beef mellom to karakteristiske offentlige personer. De involverte forteller sin versjon av historien. 

Målgruppa er gutter i alderen 17-25 år, og alle andre som vi le av litt drøy humor. 

Episodene handler blant annet om homofili og religion på TikTok, krenking og blackface, anmelderslakt og grafittiopprør. De medvirkende forteller sin historie på en morsom måte, og snakker om konflikthåndtering og sterke følelser til en målgruppe som virkelig trenger det. 

Det visuelle konseptet henter inspirasjon fra Retro Lucha Libre: en teatralsk, flamboyant og humoristisk kampsport fra Mexico. I likhet med denne sporten rommer serien humor og konflikt. Og ikke minst: drama! 

Designet bidrar til å sette de to partene opp mot hverandre på en måte som er varm og «nedpå». Visuell identitet, sammen med animasjon- og klippestil, forsterker følelsen av konflikt på en uhøytidelig måte, på grensen til hjemmesnekret. 

På denne måten tar vi brodden av konflikten – i møtet med de til tider selvhøytidelige partene. Dermed spiller grafikken en viktig rolle for å understreke det komiske i serien, og gjør det trygt for seeren å stå i konflikten sammen med partene.

Serien skulle treffe en ung målgruppe som er vanskelig å nå, og som finner sitt innhold hovedsakelig gjennom anbefalinger og klipp på TikTok. Under premieren ble alle hovedpersonene fra serien invitert til et rød løper-event, hvor de selv tok bilder og laget eget innhold til TikTok.

Grafiske elementer fra designet ble brukt helt bevisst for å skape en gjenkjennelig identitet, og som skapte nysgjerrighet rundt serien. I tillegg ble det laget nettsaker på p3.no om krangler mellom andre kjendiser. Her ble også den visuelle profilen brukt. Norske beefer skilte seg godt ut i NRK TV, og ble populær blant unge seere.

Mer informasjon

Episodebilder
Episodebilder
Episodebilder
Eksempel på introsekvens
Key art i NRK TV
Nettsak
SoMe
Den siste fisken
Nett

Den siste fisken

Involverte
Journalist: Mads Nyborg Støstad

Design og spilldesign: Mattis Folkestad

Utvikling og universell utforming: Mira Feiring


Avdeling
Dokumentar og samfunn
Visuelle historier

År
2022

Uttak
Interaktiv spesialsak på nrk.no, animert med Creature og utviklet i Phaser/Svelte.

Den siste fisken forteller den 200 millioner år lange historien om sverdstøren, en fisk som har overlevd alle jordens utfordringer fram til den ble erklært utryddet sommeren 2022. Brukeren styrer fisken gjennom alle farene og geologiske periodene den har klart seg gjennom og gjør en sak om naturmangfold til noe som oppleves nært og personlig.

Mer informasjon

Demo av nettsaken

NRK-scenen
TV

NRK-scenen

Keyart breddeformat

Involverte
Design: Susanne Flender, Johan Sæther

Avdeling
Kultur, Visuelle historier

År
2022

Uttak
Keyart breddeformat og høydeformat, logo, episodebilder, vignett/ tittelanimasjon, låttittel med kreditering, rulletekst, NRK Sans

NRK-scenen er NRKs nye musikksatsing. Dette er en serie med «live» minikonserter fra norske musikere.

Serien har fått en minimalistisk men tydelig designprofil. NRKs egne skriftsnitt, NRK Sans, er benyttet og fargene er fra NRKs designprofil med én farge per episode/konsert.

Mer informasjon:

Keyart høydeformat
Åpningsplakat «NRK-scenen presenterer»
Åpningsplakat, «NRK-scenen presenterer»
Åpningsplakat, episodetittel
Åpningsplakat, episodetittel
Episodebilde breddeformat, Skaar
Episodebilde breddeformat, Isah
Episodebilde breddeformat, Ellen Andrea Wang
Episodebilde høydeformat, Odd
Episodebilde høydeformat, Ledfoot
Låttittel og kreditering
Låttittel og kreditering
Låttittel og kreditering
Rulletekst
Rulletekst
Rulletekst
Rulletekst
Rulletekst
Klassequizspillet
Nett

Klassequizspillet

Involverte
Design: Mari Grafsrønningen – design lead

3D-modeller: Dag Stian Mykjåland

Utvikling: Helge Silset, Vilde Jølstad Paschen, Mattis Folkestad

Prosjektleder: Thomas Nikolai Blekeli

Spørsmål: Pål Tegnander


Avdeling
Utviklet av Visuelle historier i samarbeid med redaksjonene NRK Sørlandet og NRK Vestfold og Telemark


År
2022

Uttak
Logo og visuell identitet hentet fra ny Klassequiz-vignett / identitet som også er utviklet av Visuelle historier ved Dag Stian Mykjåland og Kurt Jarnes.

Dette prosjektet er et spill til nett (nrk.no).

Klassequizspillet på nett er en videreføring av det veletablerte radio- og TV-konseptet Klassequizen. Programmet samler tiendeklassinger i hele landet der de konkurrerer om å vite mest i en morsom og underholdende kunnskapslek. Nettvarianten ble laget for å øke engasjementet rundt Klassequizen enda mer, samtidig som konseptet egner seg vel så bra på nett hvor alle kan delta.

I 2023 har programmet 10-årsjubileum, og i den forbindelse har programmet fått ny logo og visuell identitet. Den nye identiteten ble tilpasset og implementert også i denne nettvarianten.

Mer informasjon

Start-, underveis- og sluttskjerm
Bilde til forsiden nrk.no
Bilde til forsiden nrk.no

Melodi Grand Prix 2022
Nett TV

Melodi Grand Prix 2022

Key art breddeformat

Involverte

Øyvind Pettersen, design
Johan Sæther, design
Mattis Folkestad, design/utvikling
Johannes Odland, design/utvikling

Grafisk utvikling

Publikumsinteraksjonsteamet

Avdeling
Underholdning
Visuelle historier
Publikumsinteraksjonsteamet
Grafisk utvikling

År
2022

Uttak
Visuell profil, key art, logo, infografikk, scene, mobilklient med stemmeløsning, pris, trykksaker, pressevegg

Melodi Grand Prix er en viktig og stor merkevare NRK, og et TV-program som samler og engasjerer folk i alle aldre i hele landet.

Vi fikk i oppdrag å lage et helhetlig, fleksibelt designunivers for TV og nett som skulle fungere i et treårsperspektiv.

Prosjektet inneholdt alt fra vignett, visuelle overganger, avstemmingsgrafikk og artistpresentasjoner, til mobil- og nettdesign.

Sanntidsgrafikk inn i fremtiden

Vi brukte spillmotoren Unreal Engine for å visualisere og animere tekst, og for å visualisere publikums engasjement som live-grafikk under sendingen. Ved å utvikle fleksible systemer som kunne endres i sanntid, fikk vi laget mer levende grafikk som kunne endres underveis i produksjonen, i samspill med lyd, lys og scenografi. Løsningen gjorde det også mulig å bruke samme live-avviklingssystem for både 2D- og 3D-grafikk.

MGPs DNA

Logoen er designet med utgangspunkt i MGPs kjernesymbol; hjertet. Hjertet symboliserer kjærligheten til musikken og folkets stemmer og engasjement.

Alle hjertene symboliserer publikums stemmer, som ble satt sammen til en visuell tunnel, som tar oss fra scenen, til artisten og videre til festen. Tunnelen er et gjennomgående designgrep i TV-programmet, som er brukt i overganger; fra artist til scene og fra delfinale til finale.

Mobil

Publikumskåringen i Melodi Grand Prix skjer gjennom NRKs egenutviklede stemmeklient for mobil og nettlesere. Designet er derfor tilrettelagt for å skape en enkel og rettferdig avstemning, så alle kan være med på festen.

Mer informasjon

Profil
Mellom oss
Radio

Mellom oss

Involverte
Design: Ellen Ulriksen

Avdeling
Visuelle historier
Diverse redaksjoner fra ulike avdelinger i NRK (per desember 2022: Kultur, Dokumentar og samfunn, P3, Underholdning, «Svarttrost» –eksternt produksjonselskap)

År
Fra 2020 (pågående)

Uttak
Hoved-keyart for podkast-strømmen på egen og tredjepartsplattform.

Tilpasset keyart for under-seriene til egen plattform/NRK Radio.

Flere formater inngår i keyart-pakkene: Stemningsbilder, episodebilder, 16:9-formater og 1:1-formater.

Podkast-redaksjonen trengte et sted hvor serier som tar deg tett på det fineste og vondeste i livet, kunne samles. I stedet for å designe ny utforming for alle små (og større) serier som handler om mellommenneskelige relasjoner, var det lurere å lage et overordna konsept, etablere dette og forhåpentlig skape gjenkjennelse og fortrolighet for at du her får høre historier som er godt fortalt og som gjør deg klokere på deg selv.

Mer informasjon

Kvadratiske formater – underseriene
Mellom oss – grunntonene
Følelsen
En helt vanlig familie
Da jeg ble meg
Usagt
Sorgens kapittel
Kjærlighetssorg
Havarikommisjonen
Livs siste sjanse

Kongerekka
Nett Radio

Kongerekka

Logo og hovedbilde

Involverte
Kjersti Lofthaug, illustratør
Marco Vaglieri, illustratør
Kristin Tryti, teamleder

Avdeling
NRK Trønderlag (DDIV Midt), Visuelle historier

År
2020, 2021, 2022

Uttak
Logo, podkast-ikoner, illustrerte sesongbilder og episodebilder av kongene.

Illustrasjoner til nettsaker, en XL-sak pr. sesong med intro-scroll og tegninger til saken.

Vikingkonge-quiz, Kongerekka-quiz, Vikingnavn-generator og Rune-quiz for nett.

Kongerekka er en podkast signert Are Sende Osen og Ragnhild Sleire Øyen fra NRK-redaksjonen i Trøndelag: Intriger, sex, brodermord, trolldom og store slag: Dette er vår Game of Thrones, fra virkeligheten!

De norske kongene blir presentert en etter en i hver sin episode av Are Sende Osen.
Sesong 1 består av ti konger og starter med Harald Hårfagre. Sesong 2 fortsetter med Magnus den gode og sesong 3 med Sverre Sigurdsson, og nå er vi i middelalderen. Sesong 4 kommer i 2023.

Illustrasjonene matcher den personlige og humoristiske måten å formidle historie på. Tull og overdrivelser, men også på fakta eller det vi kjenner til fra historien. Research er en stor del av prosjektet. Det er naturlig å tenke at historiske saker må ha illustrasjoner, da det ofte finnes lite bildemateriale, men det er ikke eneste grunnen. Illustrasjon har sitt eget uttrykk og måte å formidle på. Tegning har en helt egen og stor verktøykasse innen form, farge, komposisjon, teknikk m.m. for å uttrykke det man knyttet til konteksten eller det gitte oppdraget.

Nettsakene Gunnhild Kongemor, Sigurd Jorsalsfare og Svartedauen er tett samarbeid mellom journalist og illustratør(er). Samspillet mellom ord og bilde er viktig.

I Kongerekka har Marco og Kjersti, begge illustratører i NRK, samarbeidet om tegningene. Noen ganger har vi jobbet med idéer sammen og tegnet begge på samme tegning, andre ganger har vi jobbet individuelt.

Mer informasjon

Sesong 1 – sesongbilde
Sesong 1 – episodebilde Harald Hårfagre
Sesong 1 – episodebilde Olav den Hellige
Sesong 2 – sesongbilde
Sesong 2 – episodebilde Magnus den Gode
Sesong 2 – episodebilde Magnus den Blinde og Harald Gille
Sesong 3 – sesongbilde
Sesong 3 – episodebilde Sverre Sigurdsson
Sesong 3 – episodebilde Håkon Sverresson
Sesong 1 – XL-sak Gunnhild Kongemor
Sesong 1 – Island rut trolldomi

Sesong 1 – Gunnhild Kongemor og Eirik Blodøks
Sesong 1 – Trolldomlære i jordgamme
Sesong 1 – Sjakk
Trolldom
Sesong 2 – XL-sak Sigurd Jorsalsfare
Sesong 2 – Sigurd Jorsalsfare reiser ut
Sesong 2 – Malstrøm
Sesong 2 – Salget i Seidon
Sesong 2 – Ut hjem på sjøen
Sesong 3 – Kart korstogrute
Sesong 3 – XL-sak Svartedauen
Sesong 3 – Pesten, folk dør
Sesong 3 – Pesten kommer til Bergen
Sesong 3 – Plogpenning
Sesong 3 – Kirken
Sesong 3 – Plogpenning dør
Valg 2021
Nett Annet TV Radio

Valg 2021

Involverte

Design: Jørn Veberg, Øyvind Pettersen, Melinda Furulund, Kari Anne Gisetstad Andersen, Ellen Ulriksen m.fl. i NRKs valgteam

Avdeling
NRK Nyheter
Visuelle historier

År
2021

Uttak
Key art, vignett, logo, print til studio, scenografi

NRKs dekning av stortingsvalget er en av de største og viktigste produksjonene NRK gjør og ligger helt sentralt for NRKs oppdrag som allmennkringkaster.

Primærmålgruppen for prosjektet, både for innhold og utforming, var andregangsvelgeren mellom 20 og 25 år. Innsiktsarbeidet avdekket at målgruppa synes politikk var komplisert og uoversiktlig. Det eksisterte et stort behov om å forstå både partier og valgsystemet, uavhengig av bakgrunn, utdanning og sosial status. Vi skulle unngå det politiske stammespråket og gi brukerne selvtillit til å utforske og diskutere politikk på sine egne arenaer.

Ut i fra dette ble det utarbeidet en målplakat som ligger til grunn for utarbeidelsen av både det visuelle designet og innholdet til alle valgproduktene på nett og tv.

Målplakat for Valg21-prosjektet i NRK

Det visuelle konseptet er “en velgers reise gjennom valgkampen.” Vignetten forteller hovedhistorien om en usikker velger som navigerer seg mot valget gjennom forskjellige scenarier. Grunnformen i designet er NRKs hovedform, sirkelen, hvor hovedkarakteren er hvit og nøytral, mens alt annet er i NRKs definerte partifarger. De ti største partiene fikk definert hver sin farge med utgangspunkt i deres politiske ståsted og NRKs fargesystem.

Identiteten er designet for å være tydelig, men også enkel å bruke på alle flater. Produksjoner fra de fleste NRKs redaksjoner benyttet seg av forskjellige deler av identiteten for å merke valgrelatert innhold. Lyddesign, klipperytme, logoelementer og sirkelmasker går igjen i radio-, nett- og tv-produksjoner.

Musikk og lydbilde var en viktig del av identiteten. Musikken fikk en distinkt rytmikk, som la klare føringer for klipperytmen gjennom hele prosjektet i alle flater, i animasjoner, promoer og redigering.

Mer informasjon

Brekk til TV-programmer
Vignett
Key art til NRK TV for Partilederdebatt
Maskorama
TV Nett

Maskorama

Key art (breddeformat)

Involverte
Art Direction: Jørn Veberg og Susanne Flender

Konseptutvikling: Kristian Aarseth, Martin Berglund, Martin Mikal Nesheim

Digitaldesign: Stefan Ogden, Charlotte Amdahl Midthun, Marve Svenningsen

Tekst og konsept: Henrik Berg Slang

Grafisk design: Motion Motion Motion (ekstern)

Grafisk tilrettelegging: Stein-Roger Kringen, Herman Gudesen

Kontaktperson: Produktutviklingssjef Eva Hagan

Avdeling
Eksternredaksjonen (Fremantle), NRK TV, Publikumsinteraksjonsteamet, Visuelle historier

År
2020, 2021, 2022

Uttak
Logo, vignett, bumpere, wipes, loop, supringer, artistpresentasjoner, key art, publikumsinteraksjon

Maskorama er et innkjøpt programkonsept der vi fikk i oppdrag å lage en unik og komplett designprofil i «norsk drakt». Programmet har vært en stor suksess i flere land, bla. i USA og England. Det var et sterkt ønske om få et skandinavisk designuttrykk, samtidig skape et tydelig preg av show, fest og lørdagskveld.

Masken er et førende designelement fra eier av konseptet og skal være unikt fra produksjon til produksjon. Vårt grafiske uttrykk er gjennomgående mye mer kantete og hardere enn tidligere designprofiler fra utlandet. Dette var et av de tydelige grepene vi brukte for å skape et minimalistisk skandinavisk design. Det bærende grafiske elementet i konseptet er masken og typografien til Maskorama. Elementer fra dette går igjen i alt fra logo, vignett, brekk, supringer, scenografi og digital publikumsinteraksjon. Vi ønsket å stramme opp maske/logo ift tidligere iterasjoner. Masken er en stor og kompleks form. Ved å splitte den opp i enkle geometriske former kunne den dekonstrueres til enkeltelementer som igjen ble byggeklosser/flater for resten av produksjonen, eks. vignett, superunivers, key art, scenografi, stills og digitalt-univers.

Logo
Eksempel på navnesuper
Informasjonssuper
Visning av gjettingen til ekspertpanelet

Vi ville utfordre showformatet og at hele Maskorama-konseptet skulle oppleves som noe helt nytt og uventet. Vi valgte derfor å gå abstrakt til verks i vignetten. Gjennom bruk av avanserte 3D-simuleringsteknikker tar vi publikum med på en reise inn i konseptet, der materialer og teksturer (paljetter, tøy, hår. kostymer, etc.) bygges på bestanddelene som til slutt utgjør en logo.

Målet for vignetten var å skape en spenning og forventning til et rikt designunivers der du aldri vet hvilke konstellasjoner av materialer og teksturer som vil kle inn artistene.

Designkonseptet skal speile og berike opplevelsen seeren har av Maskorama, den totale TV-produksjonen og den digitale gjetteleken fra sofaen.

Publikumsgjetting

Kjernen i Maskorama er den store gjetteleken. Lek og moro har derfor preget designarbeidet for den digitale løsningen. Maskorama var høstens store publikumssuksess og engasjerte seerne på en ny måte. Programmet lot publikum bli med på gjetteleken hjemme fra stua. Med en ny interaktiv opplevelse på mobilskjermen klarte vi å involvere rekordmange til å delta. Gjennom en hel sesong har vi laget en aktiv og engasjerende måte å se TV.

Det var derfor viktig at telefonen du holdt i hånden skulle føles som en forlengelse av TV-skjermen og ikke bare en ekstra feature. Appen tar derfor opp mye av scenografien, for eksempel ved at de diamantformede portalene der deltagerne kommer inn på scenen, også blinker bak de dansende deltagerne i appen. Diamantformen går også igjen på favorittknappen, og snakkebobler og generelt bokser i løsningen har fått det samme kantede, harde uttrykket som grafikken på TV-skjermen. 

Bevegelige elementer fra TV-designet var også viktig for å underbygge nett/mobil-opplevelsen. Glitrende diamanter og bevegelige elementer bidro til dette. Deltagerne ble presentert med unikt koreograferte danser foran en bevegelig identitetsbærende bakgrunn. Inspirert av sosiale medier som Tiktok og Snapchat lot vi publikum bli med på leken gjennom dans og moro.

Mer informasjon

 • Se programmene i NRK TV
 • Følg og delta i gjetteleken på nrk.no/maskorama/
 • Vinner av Gullrutens fagpris «Beste grafisk design» i 2021:  Petter Rydeng Ellingsæter (Motion Motion Motion), Eirik Olavssønn Aanonsen (Motion Motion Motion), Jørn Veberg (NRK) og Susanne Flender (NRK) for Maskorama.
Innlogging i NRK Super
TV Nett

Innlogging i NRK Super

Avatarene

Involverte
Designere: Charlotte Amdahl Midthun, Ida Håkonsson, Rebekka Valdmanis Mørken, Renate Rognan

Utviklere i NRK TV

Kontaktperson: Produktutviklingssjef Tanja Skjoldborg Lindboe

Avdeling
NRK TV

År
2022

Uttak
Publiseringsplattform: NRK TV, Android og iOS

Hvordan få barn til å logge inn i NRK Super-appen når de ikke har myndighet til å logge inn selv? Og mange ikke har forståelse av hva innlogging er? Og de egentlig bare har lyst til å se TV.

NRK Super sin målgruppe spenner fra 0–12 år. Det sier seg selv at med et så stort spenn, blir ikke appen perfekt for noen. En stor del av innholdet vil oppleves som irrelevant ved at det enten er for barnslig eller for avansert. Derfor ønsket NRK Super å gi barna en bedre opplevelse ved å gi dem alderstilpasset innhold. For å få dette, på tvers av alle hjemmets dingser, må vi få barna til å logge inn.

Alderstilpasset innhold, eksempel 3 år
Alderstilpasset innhold, eksempel 11 år

Utfordringen ligger i at barna, i følge loven, ikke har myndighet til å logge inn. Det må deres foresatte gjøre. Hvordan snakker man da om noe abstrakt til et barn; både fortelle dem at appen blir bedre hvis de logger inn, og få dem til å hente en foresatt?

Flere i målgruppa kan ikke eller orker ikke å lese, derfor baserer flyten seg på film og lyd. Den første filmen, i kombinasjon med nøkkelen, spiller på at barns nysgjerrighet blir trigga av unboxing: «Hva gjemmer seg bak nøkkelhullet?».

Trigger: Hva gjemmer seg bak nøkkelhullet?

Avatar- og fargevelgeren gir barna mulighet til å velge identitet. De blir investert og får et større insentiv til å hente en voksen.

Avatar- og fargevelgeren

Avatarene ble født i Blime-logoen, og har nå forvilla seg inn på NRKs kostymelager. De kom ut som noen nye, men kanskje velkjente hybrider. Finner du din barndoms barne-TV-helt i noen av dem? Målet er at alle barn skal finne noe å kjenne seg igjen i – de skal være søte nok for 4-åringen og gærne nok for 11-åringen.

Kan du finne din barndoms barne-TV-helt i avatarene?

Fantorangen er en trygg, gjenkjennelig profil, særlig for de yngste. Victor når bredt ut, og er den største helten til mange i målgruppa. Foreldre kjenner han fra familieprogrammer. Når Fantorangen står sammen med Victor, får småbarnsforeldre bekrefta at innlogging også er for deres barn, og ikke bare de eldre.

Fantorangen og Victor

Innlogging er frivillig og det må være lett å bruke appen uten å logge seg inn. Målet er likevel at flest mulig skal logge seg inn, da det gir den beste opplevelsen.

En foresatt må opprette barneprofilene og logge inn, da barn ikke har myndighet til å godkjenne brukervilkår. Barn får heller ikke legge inn informasjon om seg selv på egen hånd, fordi det er viktig at informasjonen blir korrekt for å kunne tilby riktig innhold.

Designet på voksendelen av innloggingen er felles for hele NRK og skulle ikke bli redesignet i denne omgang.

Hodet i klemme
TV

Hodet i klemme

Keyart breddeformat

Involverte
Design: Christoffer Holm og Marius Lübbe 

Avdeling
Sport, Visuelle historier

År
2021

Uttak
Identitet, logo, key art, vignett, arkivbilder, instagram, trailerbilder, promostolper

Dokumentarserien «Hodet i klemme» følger fire brytere og deres trenere på veien mot OL i Tokyo og VM 2021 på hjemmebane i Oslo. Gjennom sju episoder får seerne et unikt innblikk i en norsk bakgårdsidrett som er fattig på penger, men rik på sterke historier og utøvere som ofrer alt for å bli best i verden. Serien har en sterk og tydelig visuell identitet som gjenspeiles i alle flater.

Mer informasjon:

Vignett

Vignett

Logo
Super
Super 2
Arkivbilder
Arkivbilder 2
Rulletekst

Key art

Key art bredde
Key art høyde

Trailerbilder

Promostolper til bruk i eks. sportssendinger

Storskjerm

Instagram

1:1-format
1:1-format
1:1-format
9:16-format
9:16-format
Yr — iOS-widgets
Annet Nett

Yr — iOS-widgets

Involverte
Edvin Avdagic, Christian Aleksander Vinterly, Andreas Qvenild

Avdeling
Yr, Publikumsprodukter

År
2021/2022

Uttak
Digital produktdesign, appdesign, widgets

Widgets med værvarsel, nedbør neste 90 minutter, luftforurensning, pollen og UV-indeks. Brukeren kan legge de widgets man ønsker på hjemskjerm. Widgetene finnes i ulike størrelser og i lys eller mørk modus.  Det er per september 2022 over 1 millioner installerte widgets.

Mer informasjon:

Værvarsel
Nedbørvarsel
Luftforurensning
UV-index
Pollenvarsel
Påskenøtter — publikumsinteraksjon
Nett

Påskenøtter — publikumsinteraksjon

Involverte
Design: Ingrid Smørgrav Viddal, Martin Mikael Nesheim og Stefan Ogden

Avdeling
Publikumsinteraksjons-teamet (PIN-teamet)

År
2022

Uttak
Egen klient fra NRK.no (mobil og web)

Påskenøtter 2022 er et testprosjekt for å se om vi får opp en digital løsning som på sikt muligens kan erstatte sms-innsending. Det er en prototype som er lagd på kort tid, og ønske er å teste hypotesene på brukere/publikum, og lære hvordan vi kan forbedre løsningen til Julenøtter. Påskenøtter er en visuell spørrelek for hele familien som har lang tradisjon i TV. Publikum løser kryssord basert på oppgaver i TV programmet og kan sende løsningsord enten på SMS til 26600 eller nå med denne flotte løsningen digitalt.  

Mer informasjon:

Kunstnerliv (Sesong 1)
TV

Kunstnerliv (Sesong 1)

Keyart breddeformat

Involverte
Design: Jørn Veberg,
Deformat: Remi Juliebø (ekstern)

Avdeling
Kultur, Visuelle historier

År
2021

Uttak
Key art, logo, vignett/ tittelanimasjon, supringer, navnesuper, rulletekst, episodebilder, plakat

Kunstnerliv er en dokumentarserie hvor vi møter seks av Norges fremste kunstnere (én kunstner per episode), og vi får et innblikk i deres arbeidsprosesser, livsvalg, støttespillere og kunstneriske forbilder.

K-en fra programttittelen er et bærende element i den visuelle profilen og går igjen i key art, tittelanimasjon, supringer, wiper og rulletekst. Hvert episodebilde har sin egen farge, som er hentet fra key art-en.

Den visuelle identiteten er utviklet i tett samarbeid med ekstern designer.

Mer informasjon:

Logo
Plakat
Vignett fra episoden om Ahmed Umar
Vignett fra episoden om Jennie Bringaker
Super – navn
Super – navn og tittel
Episodebilder i NRK TV, oversikt
Episodebilde Ahmed Umar
Episodebilde Sverre Malling
Episodebilde Jennie Bringaker
Rulletekst
Key art høydeformat
Helt Ramme sporter
TV

Helt Ramme sporter

Keyart breddeformat

Involverte
Design: Christoffer Holm, Renate Rognan og Johan Sæther

Avdeling
Sport, Visuelle historier

År
2020

Uttak
Identitet, logo, keyart, vignett, forklaringsgrafikk, animasjoner

Helt Ramme Sporter er en serie der vi følger Nicolay Ramm som over 4 episoder reiser rundt i verden og prøver rare, ekstreme og spesielle sporter. Med seg har han en ny profilert gjest for hver episode. Serien er en fartsfylt og morsom serie, med masse adrenalin, svette, og humor.

Det var et ønske at programmet skulle fremstå som en kult, flashy, sportsprogram som ikke var for mye sport, men også litt reiseprogram. Vi lekte derfor med både kart, store tekster, lys, og teksturer. Mye av designet leker også med ordet «Ramme» både i outline i fonter, og faktiske rammer.

Det ble produsert full programprofil, vignett, innholdsgrafikk og fire explainere, som forklarte hver av de ulike sportene.

Det var et ønske at explainerne skulle være et brudd fra den mer stramme vignetten, men allikevel ha designelementer som førte dem sammen. Dette for å skape et morsomt brudd.

Explainerne er helanimerte karakteranimasjoner, med den legendariske Arne Scheie som voice.

Mer informasjon:

Vignett

Vignettelementer
Ulike on screen-grafikkuttak i serien (eks. super, ølteller, score)
Forklaringsgrafikk i explainere
Forklaringsgrafikk i explainere
Helvete
Nett TV

Helvete

Key art, breddeformat

Involverte

Designer: Jørn Veberg

Art direction: Jørn Veberg, Sølve Sæther

Foto: Sølve Sæther

Nettdesign: Kari Anne Gisetstad Andersen, Ingrid Reime

Avdeling
Kultur
Visuelle historier

År
2020

Uttak
Vignett, fotografisk uttrykk, logo, key-art, innholdsgrafikk, nett

“Den mørke følelsen”. Black metal er en visuell musikksjanger. Målet med det visuelle konseptet var å skape en unik og tydelig identitet som forsterker historien til Helvete. I rollen som designer og AD var det viktig å skape en felles forståelse for de ulike virkemidlene for regi, foto, klipp og lyddesigner. På den måten ville vi kunne skape et audiovisuelt Helvete, basert på lyd, design og foto.

Målet var å gi seeren en tydelig gjenkjennelse av Helvete uavhengig av hvor man befant seg i serien.

Tidskoloritten la opp til et analogt og fotografisk uttrykk. Å bruke klisjeer fra det sataniske og okkulte ville bygge den visuelle identiteten over tid; som for eks. snu bilder opp ned.

Vignetten sin rolle var å sette en tydelig stemning/følelse av en dramatisk musikksjanger uten å være sensasjonspreget. En av målsettingene med serien var å ha fokus på musikken.

Vignetten tar utgangspunkt i en etstetikk og elementer fra 80-90-tallet; VHS, film, vu-meter, kassettbånd, volumknapper m.m og en bevisst bruk av rødfargen, opp ned bilder, baklengs, raske assosiative bilder til musikkrelatert utsty;. Dette kombinert med mørke naturbilder, fanziner, hint til religion, okkultisme, nyhetssaker, alt sydd sammen med en abstrakt oljelignende masse som bindeledd.

Rockedokumentaren bruker ofte sjangermusikk i tittelsekvensene sine. I Helvete var det et bevisst valg å droppe black metal musikk i tittelsekvensen, og heller spille på et monotont suggererende mørke; ‘den mørke følelsen’.

Logodesign/animasjon: Valget falt på en enkel typografi, idé og animasjon. T-en senker seg og blir til et opp ned kors med en subtil lyd av en kjetting.

Lyddesign: Stemning mer enn musikk. Fremme mørket uten å bruke for mye metallreferanser. Lydbildet er basert rundt abstrakte lyder fra feedback, støy, spraking, lyder fra kassettbånd etc

Bruk av gamle stillbilder og fanziner er gjennomgående i serien. De fikk også sitt eget optiske preg med bruk av defokus , teksturer og støvpartikler.

Rulleteksten lades med de visuelle virkemidlene og understrekes med egenkomponert metall-musikk som skal dra deg med inn til neste episode.

Key art skulle være hardtslående og tydelige i det visuelle uttrykket. Rødt, svart/hvitt teksturert rockefoto. Her kommer artistene frem med liksminke og scenepersonlighet.

Mer informasjon

Key art, høydeformat