Bilder til NRK Radio og podkast i tredjeparter

Hvordan levere gode bilder til NRK Radio:

 • Illustrasjoner og bilder skal være sterke og visuelt engasjerende speilinger av innholdet.
 • Husk at bildet er det visuelle båndet mellom lytter og podkast.
 • Sørg for at bildet beskriver innholdet på en sjanger-tro måte. Dersom det er fiksjon, bør det ikke misforstås som en dokumentar – og omvendt.
 • Undersøk hvordan andre podkaster i samme sjanger ser ut, og vurder hvordan ditt program kan stå ut i mengden.
 • Bildene må skalere, og være tydelige og lesbare både i stor og veldig liten størrelse.
 • Det skal være høy kontrast mellom tittel og bakgrunn.
 • Fonten må være lettleselig og tydelig.
 • La bakgrunnen være nøytral, så det viktigste får mest fokus.
 • Sørg for å ha en samsvarende identitet mellom episodebilder, seriebilde m.m. 

For å skape en mer levende side har vi behov for å ha bilder i ulike formater til ulike formål. Det er også behov for at noen formater leveres med NRK-logo for eksternt bruk. Det er en fordel med mange ulike varianter av bildene, så har vi mye å variere med – samtidig som alle bygger på programmets identitet.


Krav til bildeformater

Lever alle filer i .png-format og .psd-format med de grafiske elementene i separate lag (layers).

Alle skal levere bilder i alle disse formatene:

TypeForholdStørrelse
Seriebilde med programlogo avlangt16:93840 × 2160px
Seriebilde med programlogo kvadrat – uten NRK-logo1:13000 × 3000px
Seriebilde med programlogo kvadrat – med NRK-logo til tredjepart (gjelder bare podkaster)1:13000 × 3000px
Stemningsbilde16:93840 × 2160px

Utvidet leveranse

TypeKommentarForhold
Episodebilder med programlogoBør være relatert til episodens tema eller gjester16:9
Episodebilder tredjepart med programlogo,
med NRK-logo
Kan være utsnitt av samme episodebilde1:1
Et ekstra stemningsbildeMed annet motiv enn det første16:9
Banner med programlogo3000 × 874px
Stories PSD-fil9:16

Seriebilder – avlangt og kvadratisk 

Seriebildet kan være det samme, men levert i to ulike utsnitt. Bildet brukes som plugg på forsiden og på seriesiden. Dette bildet skal beskrive programmet ditt på en god måte og det skal være like aktuelt for alle episodene av programmet. Dette må leveres i 16:9 og 1:1 til intern bruk, og i 1:1 med NRK-logo til eksterne tjenester. Alle seriebildene skal inneholde programmets logo/tittel (Programlogo).


Seriebilde til underserier (f.eks. Hele Historien)

Dette bildet kan brukes for å beskrive temaet for en underserie eller en sesong. I serier som inneholder ulike temaer for hver sesong, er det ønskelig å oppdatere med et nytt bilde for hvert tema. Hele Historien og P3 Dokumentar er eksempler på slike serier. Disse bildene leveres i samme utsnitt og størrelser som vanlige seriebilder.


Stemningsbilder

Dette er bilder og illustrasjoner i 16:9 som vises i full bredde på toppen av de nye seriesidene. Disse bildene må være av høy kvalitet, fordi de får mye plass i tjenesten. Nederste del av bildene blir fadet til svart, så sørg for at den viktigste informasjonen ikke ligger for langt nede. Bildene må ikke inneholde for mange støyende detaljer, og tekst og logo i bildet bør også unngås. 


Episodebilder

Disse bildene kan vises på forsiden av NRK Radio eller når du åpner en enkeltepisode på seriesiden. Dette er bilder som beskriver innholdet i en enkeltepisode. De aller fleste tredjepartstjenester har også støtte for episodebilder i 1:1-format. Sørg for at også disse bildene har en høy kvalitet, for bildene har en lang levetid selv om de er episodespesifikke. 


Banner med logo

Gir deg mulighet til å fylle hele bredden av forsiden. Banneren blir stående alene uten beskrivende tekst og har derfor behov for logo på bildet. 


Hvor skal bildene lastes opp:

For NRK-ansatte:
Kall tidlig inn til møte om grafikk med grafisk avdeling for å diskutere konsepter. Ferdige bilder sendes til Lisbeth Skovgaard Hansen, Marve Svenningsen og Sivert Moe Winther for godkjenning og opplasting. 

 • Seriebilde og episodebilde lastes opp i Podpush (for podkast) og i Oda (for radioprogrammer).
 • Stemningsbilde lastes opp i Oda og Podpush
 • Seriebilder til underserier (f.eks. Hele Historien) sendes til sivert.moe.winther@nrk.no.

For eksterne: 

Redaksjonelle spørsmål tas med prosjektredaktør i NRK. For tekniske spørsmål rundt leveringen av bilder ta kontakt med nrkmaterials@nrk.no.


Last ned NRKs Podkastmaler


Merking

Alt NRK-innhold skal tydelig merkes med NRK-logoen. Unntak er NRK Nyheter, NRK Sport, NRK P3 og NRK Super, som skal merkes med egen logo. Innhold som publiseres på Spotify og Itunes skal alltid merkes med NRK-logo.

Merking på 3. part plattform som Spotify og Itunes.

Logoene har fast størrelse og plassering.

Bilde av hvordan podkasten skal merkes tydelig med NRK logo

Test hvordan ditt bilde blir seendes ut i NRK Radio

 1. Logg inn eller opprett en gratis Figma-bruker
 2. For å kunne redigere må du duplisere filen i Figma: Klikk på den lille pilen ved siden av Bildetester – NRK Radio på topplinjen, deretter Duplicate to your Drafts.
 3. Deretter åpner du filen i drafts. Videre instruksjoner finner du i Figma-filen.

Ansvarlig redaktør for podkast i NRK er Vilde Hjort Batzer, vilde.hjort.batzer@nrk.no