←Merking av innhold

Tilgjengelighetssymboler

For å tilrettelegge fjernsynstilbudet for alle grupper i samfunnet, har NRK laget tilgjengelighetssymboler for 5 tilgjengelighetstjenester: tekst, lydtekst, synstolking, tegnspråktolking og hørbarhet. Symbolene skal brukes når disse tjenestene leveres eller omtales.

Bilde av symbolet Teksting
Teksting
Bilde av symbolet Tilgjengelighet
Tilgjengelighet
Bilde av symbolet Lydtekst
Lydtekst: syntetisk stemme som blir generert automatisk ut fra teksten
Bilde av symbolet Synstolking
Synstolking: Beskrivelse av visuelle sanseinntrykk i dialogpauser
Bilde av symbolet Tegnspråktolking
Tegnspråktolking
Bilde av symbolet Hørbarhet
Hørbarhet

Plassering

Når merkingen står sammen med en kanallogo, skal symbolet plasseres bak kanallogo.

Bilde av plassering av tilgjengelighetssymbol mot NRK logo