Tilgjengelighet


Tilgjengelighetssymboler

For å tilrettelegge fjernsynstilbudet for alle grupper i samfunnet, har NRK laget tilgjengelighetssymboler for 5 tilgjengelighetstjenester: tekst, lydtekst, synstolking, tegnspråktolking og hørbarhet. Symbolene skal brukes når disse tjenestene leveres eller omtales. Ved spørsmål; kontakt NRKs tilgjengelighetssjef siri.antonsen@nrk.noPlassering av symbol

Når merkingen står sammen med en kanallogo, skal symbolet plasseres bak kanallogo.

Bilde av plassering av tilgjengelighetssymbol mot NRK logo