← NRK Designprogram

Tilgjengelighetssymboler

For å tilrettelegge fjernsynstilbudet for alle grupper i samfunnet, har NRK laget tilgjengelighetssymboler for 5 tilgjengelighetstjenester: tekst, lydtekst, synstolking, tegnspråktolking og hørbarhet. Symbolene skal brukes når disse tjenestene leveres eller omtales.

Plassering

Når merkingen står sammen med en kanallogo, skal symbolet plasseres bak kanallogo.

Bilde av plassering av tilgjengelighetssymbol mot NRK logo