← NRK Designprogram

Yr designprofil

Yr – alltid tett på været. Yr er vær! Været preger hverdagen til folk og folk er opptatt av vær.  Værvarsling er i utgangspunktet komplisert, og Yrs oppgave er å gjøre det komplekse enklere. Yr skal være lett å bruke og behagelig å se på, og dette prinsippet er førende for det visuelle. Yr er en tjeneste levert av både NRK og Meteorologisk institutt.

Yr sin primærlogo skal brukes på alle flater som plassmessig tillater det. 
Logoen er blå, men sort og hvit kan unntaksvis benyttes avhenging av bakgrunnsfarge.

  • Minimumstørrelse på logo er 13 mm i bredden.
  • Logoens proporsjoner og avstanden mellom formene skal ikke varieres.
  • Effekter som drop-shadow skal unngås. Yr-logoen skal fremstå klar og tydelig. Logoen skal ikke brukes inne i setninger.

Yr sin sekundærlogo kan benyttes på flater hvor logoen må være liten på grunn av liten plass, for eksempel i en meny eller toppbanner. Den kan bare stå i sort eller hvit. Logoene har optimalt et sikkerhetsområde på minimum høyden av logoen (x) på alle kanter. Unngå bruk av grafikk bak logoen.

Plassering av YR primærlogo
Plassering av Yr sekundærlogo

Yr skal ha et overordnet lyst og friskt preg, og basefarger er hovedsakelig brukt til å fremheve tekst og ulike værparametere.

CMYK 80/0/0/0
RGB: 0/184/241
HEX: #00B9F2
CMYK 77/64/62/66
RGB: 31/41/43
HEX: #21292B
CMYK 68/54/44/20
RGB: 86/97/108
HEX: #56616C
CMYK 82/57/0/0
RGB: 0/110/219
HEX: #006EDB
CMYK 15/100/100/6
RGB: 198/0/0
HEX: #C60000

Yr sine værsymboler består av 83 ulike symboler som fremstiller værvarselet. Vi har egne symboler for natt og for mørketid.

Farevarselikonene består av faretyper på tre ulike nivåer uttrykt med fargene gult, oransje og rødt. Farevarslene blir utstedt av Meteorologisk institutt (MET) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Ikonsettet brukes til å fremheve interaksjon og innhold på Yr sine flater.