← Eksternavdelingen

Kontakt Eksternavdelingen

Eksternavdelingen har 29 ansatte, og er en av åtte avdelinger i Strategi- og mediedivisjonen i NRK, i tillegg til Internbestillere, Analyse, Marked og kommunikasjon, TV, Radio, Nett og Strategi. Avdelingen består av fire enheter, Eksternredaksjonen, Kontrakt og forhandling, Innholdssalg og administrasjon.

E-post: eksternredaksjonen@nrk.no
Post: Eksternredaksjonen, NRK – RØU1, 0340 Oslo

Administrasjonen / Administration

Petter Wallace
Programredaktør for eksterninnhold
Head of Content Commissioning & Sales
petter.wallace@nrk.no
+47 416 16 190

Jon Ola Sand
Sjef for strategi og partnerskap
Head of Strategy and Collaboration
jon.ola.sand@nrk.no
+47 913 37 175

Silje Berg Tomter
Administrasjonsleder
silje.tomter@nrk.no
+47 415 08 545

Petter Ingholm Gustavsen
Kontraktforhandler/Koordinator
petter.ingholm.gustavsen@nrk.no
+47 957 07 566

Mai-Tove Hansen
Koordinator
mai.tove.hansen@nrk.no
+47 934 31 366

Klaus Kristensen
Koordinator, materialmottak
klaus.kristensen@nrk.no
+47 976 83 886

Eksternredaksjonen / Commisioning Editors

Jan Egil Ådland
Redaksjonsleder
jan.egil.adland@nrk.no 
+47 977 95 944 

Pia Basberg
Prosjektredaktør
pia.basberg@nrk.no
+47 922 01 451

Gitte Calmeyer
Prosjektredaktør
gitte.calmeyer@nrk.no
+47 930 21 091

Anne Kvadsheim
Prosjektredaktør
anne.kvadsheim@nrk.no
+47 975 08 820 

Marie Sjo
Prosjektredaktør
marie.sjo@nrk.no
+47 990 04 283

Truels Zeiner-Henriksen
Prosjektredaktør
truels.zeiner-henriksen@nrk.no
+47 913 48 248

Ole Jan Larsen​
Seniorrådgiver, eksterne lydproduksjoner
ole.jan.larsen@nrk.no
+47 934 24 579Innholdssalg / NRK Content

E-post: innholdssalg@nrk.no

Åse Marie Bendiksen
Leder Innholdssalg
Head of International NRK Content Sales
ase.marie.bendiksen@nrk.no
+47 918 17 860 

Hans-Jørgen Osnes
Leder internasjonal finansiering, drama
Head of International Financing Drama
hans-jorgen.osnes@nrk.no 
+47 414 23 060

Bente Sagplads
Programsalg
Head of International Programme Sales
bente.sagplads@nrk.no
+47 900 36 189 

Stine Temte
Rådgiver, produkter og rettigheter
Head of Product Licencing & Rights
stine.temte@nrk.no 
+47 920 53 507

Hege Bjercke
Rådgiver, innholdssalg
hege.bjercke@nrk.no
+47 473 96 557 

Siv Irene Kind
Rådgiver, innholdssalg 
siv.irene.kind@nrk.no
+47 952 21 217

Thomas Stave
Rådgiver, innholdssalg
thomas.stave@nrk.no 
+47 988 58 316 

Lars Christian Rød
Royalty assistent
lars.christian.rod@nrk.no
+47 957 76 176

Kontrakt- og forhandling / Contracts

Kim Melland Jørgensen 
Leder Kontrakt og forhandling
kim.melland.jorgensen@nrk.no 
+47 902 08 921 

Sophia Fergus 
Kontraktsforhandler
sophia.fergus@nrk.no 
+47 951 50 917 

Inge Aleksander Fjørtoft 
Kontraktsforhandler
inge.aleksander.fjortoft@nrk.no 
+47 922 08 185 

Steinar Igdun 
Kontraktsforhandler
steinar.igdun@nrk.no
+47 997 49 841 


Innkjøpsredaksjonen / Aquisitions

Fredrik Luihn 
Redaksjonssjef 
Head of Acquisitions
fredrik.luihn@nrk.no
+47 480 76 066

Carina Bordewich
Programinnkjøper fakta og dokumentar (internasjonal)
Acquisitions Executive / Commissioning Editor – International Factual Content and Documentaries
carina.bordewich@nrk.no
+47 901 28 591 

Atosa Borghan  
Programinnkjøper fiksjon og fakta
Acqusitions Executive Fiction and Factual
atosa.borghan@nrk.no
+47 454 55 828

Kathrine Clay  
Materialkoordinator dokumentar
Materials Supervisor Factual Acquisitions
kathrine.clay@nrk.no
+47 958 08 661

Tone Eriksen 
Koordinator og programinnkjøper kortfilm
Coordinator Documentary Acquisitions and Short Films

tone.eriksen@nrk.no 
+47 936 92 015 

Trine Fossan
Programinnkjøper fiksjon (internasjonal og nordisk)
Acquisition Executive, International and Nordic Fiction
trine.fossan@nrk.no
+47 971 83 121

Fredrik Færden
Programinnkjøper fakta og dokumentar (norsk og nordisk)
Acquisitions Executive / Commissioning Editor – International Factual Content and Documentaries
fredrik.farden@nrk.no
+47 402 39 143 

André Haglund
Programinnkjøper fiksjon (internasjonal Rådgiver for nordisk utveksling og samproduksjoner: fakta, kultur, dokumentar og ungt innhold
Adviser for Nordic exchange and co-production. Factual, Culture, Documentary and Youth
andre.haglund@nrk.no
+47 905 02 298

NRK Drama

Marianne Furevold-Boland
Dramaredaktør
Head of Drama
marianne.furevold@nrk.no
+47  977 90 339

Vegar Breimo
Redaksjonssjef tjenester
Head of Business and Production
vegar.breimo@nrk.no
+47  906 64 981

Vibeke Kristoffersen
Koordinator
Coordinator project proposals and festivals
vibeke.kristoffersen@nrk.no
+47  934 23 406

Gunhild Nymoen
Eksekutiv produsent, lyddrama
Head of Audio Drama / Executive Producer
gunhild.nymoen@nrk.no
+47 906 56 735

Ales Ree
Eksekutiv produsent
Executive Producer
ales.ree@nrk.no
+47  913 51 803

Elisabeth Tangen
Eksekutiv produsent, internasjonale samproduksjoner
Executive Producer International Co-Production
elisabeth.tangen@nrk.no
+47  970 91 342

Alec Thom
Eksekutiv produsent
Executive Producer
alec.thom@nrk.no
+47  902 98 266

Joakim Vedeler
Redaksjonssjef
Head of Strategy
joakim.vedeler@nrk.no
+47  976 74 343

Christina Rezk Resar
Redaksjonssjef
Head of Comedy, scripted and non-scripted
christina.rezk.resar@nrk.no
+47  995 04 977

Andreas Øyvåg
Redaksjonssjef
Head of Young Fiction
andreas.oyvag@nrk.no
+47  926 64 757