Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet er et rådgivende, offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om tilbudet til publikum. Rådet er publikums forlengede arm. Er du misfornøyd med noe NRK tilbyr, kan du klage til Kringkastingsrådet. Rådet møtes seks til åtte ganger i året.

Hvordan kontakter jeg Kringkastingsrådet?

Har du positive eller negative reaksjoner på noe av det du ser eller hører på radio, fjernsyn eller nett kan du henvende deg til Kringkastingsrådet.

Du kan også kontakte Kringkastingsrådet ved å sende en e-post til kringkastingsradet@nrk.no eller brev til:

  1. NRK Kringkastingsrådet, Postboks 2450 Torgarden, 7005 Trondheim

Opplysninger du gir til NRK

Vi behandler personopplysninger for å kunne behandle og svare på din henvendelse til Kringkastingsrådet. Til dette arbeidet trenger vi ditt navn og din e-postadresse.

Utlevering av opplysninger

NRK og Kringkastingsrådet er omfattet av offentleglova. Det betyr at din henvendelse kan bli gjenstand for innsyn fra media, forskere med flere. Ved krav om innsyn utleveres henvendelsens innhold.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene?

Vi skal ikke lagre opplysninger om deg lenger enn det som er nødvendig. Samtidig er NRK og Kringkastingsrådet omfattet av arkivforskriften, og vi må derfor journalføre din henvendelse.

Trekke henvendelsen

Du kan trekke henvendelsen din fra behandling i Kringkastingsrådet. Det gjør du ved å sende en epost til rådssekretær Erik Skarrud.

Vi gjør oppmerksom på at vi journalfører henvendelser fortløpende. Det betyr at dine personopplysninger vil fremgå av journalen også etter at du har trukket din henvendelse fra behandling i Kringkastingsrådet.

Personvern i NRK

Du kan lese mer om hvordan NRK behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.

Hva skjer med min henvendelse?

Din henvendelse blir lagt inn i dokumentene til neste møte. Hvis det er mindre enn to uker til møtet blir trolig henvendelsen liggende over til møtet etter førstkommende.

Alle henvendelser som kommer til Kringkastingsrådet blir videresendt til alle medlemmer i rådet og til ledelsen i NRK. En del av henvendelsene blir besvart av NRK. Ikke alle henvendelser blir diskutert i plenum under møtene i rådet, men alle blir henvendelser blir lest av rådet.

Rådet kan både ta opp saker på eget initiativ, behandle innsendte klager og drøfte saker som kringkastingssjefen legger fram for rådet.

Ikke PFU-saker

I mandatet til Kringkastingsrådet er det presisert at rådet ikke er et presseetisk organ og det skal ikke behandle etikk i redaksjonelle saker. Rådet skal heller ikke behandle saker som er meldt til Pressens faglige utvalg (PFU).

Hvordan henvende seg til Kringkastingsrådet?

I tillegg til å benytte skjemaet på denne siden kan du også henvende deg til Kringkastingsrådet ved å sende en e-post eller sende et brev:

Erik Skarrud er rådssekretær. Han kan kontaktes på telefon 95 07 74 14.

Andre henvendelser til NRK

Andre henvendelser, tilbakemeldinger, ris, ros eller konkrete spørsmål knyttet til NRKs programmer eller tilbud kan rettes til NRKs Publikumsservice. NRKs Publikumsservice er betjent både på dag- og kveldstid.

Ta kontakt på telefon 23 04 70 00 eller via e-post til info@nrk.no eller finn svar på de mest vanlige spørsmålene knyttet til bruk og opplysninger rundt det innhold NRK tilbyr på en rekke ulike plattformer her på hjelpsidene.

Oppdatert 12.09.2019