Kjøpe/vise/leie

Hvordan leie rekvisitter?
  • Vi leier ikke ut rekvisitter til eksterne aktører.