← Hjelp og informasjon

Hvem sitter i Kringkastingsrådet?

Kringkastingsrådet består av 14 medlemmer med personlige varamedlemmer. Stortinget oppnevner ti medlemmer, hvorav ett medlem er lederen av Samisk programråd. Kongen i statsråd oppnevner fire medlemmer, deriblant leder og nestleder. Medlemmenes funksjonstid er fire år.

Kringkastingssjefen og andre fra NRKs ledelse deltar på rådets møter.

Kringkastingsrådet 2022 – 2025:

Oppnevnt av Kongen i statsråd:

 • Leder: Snorre Serigstad Valen, Trondheim
 • Varamedlem: Bård Borch Brøndlund Michalsen, Harstad
 • Nestleder: Vilde Schanke Sundet, Oslo
 • Varamedlem: Hilde Kristin Dahlstrøm, Grimstad
 • Medlem: Luqman Wadood, Stavanger
 • Varamedlem: Steffen Tomt, Oslo
 • Medlem: Sumaya Jirde Ali,
 • Varamedlem: Cora Alexa Døving, Oslo

Oppnevnt av Stortinget:

 • Medlem: Tove Karoline Knutsen, Tromsø
 • Varamedlem: Ingalill Olsen; Havøysund
 • Medlem: Martin Henriksen, Jessheim
 • Varamedlem: Abdullah Alsabeehg, Oslo
 • Medlem: Stine Renate Håheim, Oslo
 • Varamedlem: Harald Furre, Kristiansand
 • Medlem: Trude Drevland, Bergen
 • Varamedlem: Kent Gudmundsen, Bærum
 • Medlem: Gunn Cecilie Ringdal, Lier
 • Varamedlem: Gunnar Kvassheim, Egersund
 • Medlem: Jan Bøhler, Oslo
 • Varamedlem: Ida Stuberg, Inderøy
 • Medlem: Anne Toril Eriksen Balto, Karasjok
 • Varamedlem: Nora Celine Warholm Essahli, Oslo
 • Medlem: Anders Anundsen, Larvik
 • Varamedlem: Jøran Kallmyr, Drøbak
 • Medlem: Akhtar Chaudhry, Bergen
 • Varamedlem: Guri Idsø Viken, Tvedestrand
 • Medlem: Svein Oddvar Leiros, Manndalen (Samisk programråd)
 • Varamedlem: Vendla Katrin Nielsen, Hamarøy (Samisk programråd)

Lederen i Samisk programråd (utnevnes av Sametinget) er fast medlem i rådet og nestlederen er varamedlem.