← Hjelp og informasjon

Hvem sitter i Samisk programråd?

Et eget Samisk programråd uttaler seg om NRKs samiske programtilbud. Lederen for Samisk programråd er fast medlem i Kringkastingsrådet. Det er Sametingsrådet som oppnevner medlemmene av det samiske programrådet.

Rådet skal følge med på og vurdere det samiske programtilbudet fra NRK.

Programrådet har ingen myndighet til å overprøve de beslutninger som sjefen i NRK Sápmi tar i programpolitiske spørsmål. Men rådet har både rett og plikt til å gi råd om hvordan de som lytternes, seernes og lesernes representanter mener programtilbudet kan styrkes og forbedres.

Rådet har ellers anledning til å ta opp alle saker som de selv mener vedrører NRK.

 • Jođiheaddji / Leder: Svein Oddvar Leiros
 • Pers. Várrelahttu / Pers. Vara: Ole Muosát
 • Nubbin jođiheaddji/nestleder: Vendla Katrin Nielsen
 • Pers. Várrelahttu / Pers. Vara: Ina-Theres Sparrok
 • Lahttu / Medlem: Aili Kristine Eira
 • Pers. Várrelahttu / Pers. Vara: Kirsti Guvsám
 • Lahttu / Medlem: Jon Isak Lyngman Gælok
 • Pers. Várrelahttu / Pers. Vara: Unni Fjellheim
 • Lahttu / Medlem: Aslak Heika Hætta Bjørn
 • Pers. Várrelahttu / Pers. Vara: Brita Julianne Skum

Kontakt

 • Samisk programråd kan kontaktes via NRK Sápmi i Kárášjohka/Karasjok.
 • Postadresse: NRK Sápmi, Mari Boine geaidnu 12, 9730 Kárášjohka/Karasjok.
  Telefon: 78 46 92 00. E-post: samiskprogramrad@nrk.no.
 • Mer info på samisk, norsk og engelsk: Sámi prográmmaráđđi