← Hjelp og informasjon

Hvordan jobber NRK med tilgjengelighet og universell utforming på nett og mobil?

Vi jobber for at NRKs innhold, nettsider, programmer for mobiler og nettbrett skal fungere like godt for alle. Uavhengig av om publikum har en funksjonsnedsettelse. Dette mener vi at er avgjørende for å oppnå vårt mål om å være en allmennkringkaster i verdensklasse.

Hva betyr dette i praksis?

Noen bruker lesebriller eller justerer på farger og forstørrelse på dingsen man er på nett med for å få en god brukeropplevelse. Andre har behov for at datamaskinen/nettbrettet/mobilen deres har en stemme som leser opp det som står på skjermen eller at de kan bruke stemmen til å finne frem med. Vi jobber med at våre nettsider skal fungere uavhengig av om det brukes et tastatur eller mus og og at grafikk eller lyd ikke er den eneste måten vi formidler vårt innhold på.

I NRKs tjenester på nett og mobil kan man i dag ta frem undertekster, synstolkning og tegnspråk der dette er tilgjengelig.

Teknologien utvikler seg fort. Og vi får flere og flere muligheter for å tilpasse brukeropplevelsen til hver enkelts behov. NRK jobber hele tiden for å utnytte dette til det beste for publikum.

Hvorfor jobber vi med tilgjengelighet?

Det er flere grunner til at vi jobber med å lage våre digitale løsninger så brukervennlige, og teknisk tilgjengelige som mulig, for alle. I Norge må alle følge diskriminerings- og tilgjengelighetsloven(DTL) som har tekniske krav slik at ingen blir utestengt fra den digitale verden. I tillegg til at NRK jobber med å følge disse kravene så har organisasjonen et mål om å være en allmennkringkaster i verdensklasse. Dette er et ambisiøst mål som krever at NRK må være folks førstevalg. Uavhengig av om man har en funksjonsnedsettelse, hva slags digitalt ferdighetsnivå man har eller hvilken «dings» man bruker.

Hvordan jobber vi med tilgjengelighet?

Kompetansebygging og kvalitetssikring er de to overordnede satsningsområdene for å lage gode, digitale brukeropplevelser for alle. I tillegg til produksjon og distribusjon av de fire tilgjengelighetstjenestene teksting, lydtekst, tegnspråktolking og synstolking. Det strategiske arbeidet med tilgjengelighet startet for alvår da NRK i november 2014 fikk en Tilgjengelighetssjef, og det mer tekniske arbeidet på digitale plattformer våren 2017 da NRK ansatte en Digital tilgjengelighetsekspert (les mer om Kristoffer Lium her).

NRKs toppledergruppe vedtok i 2022 et rammeverk for mangfold, og her er tilgjengelighet en viktig del. Som en del av denne satsningen gikk Siri Antonsen i starten av 2024 inn i en stilling for å lede dette arbeidet, og Kristoffer Lium overtok hennes stilling som Tilgjengelighetssjef.

Selv om økt kunnskap og bevissthet rundt disse tingene forhåpentligvis gjør det stadig lettere for publikum så vil vi gjerne høre fra deg om du har innspill. Kontakt oss i så fall gjerne på tilgjengelighet@nrk.no.

Se også: Norske krav til universell utforming på nett og mobil (Digdir.no)