← Hjelp og informasjon

Hva skjer med Store Studio og de andre fredede områdene?

Svar:  NRK synes det er viktig at de kulturelle og historiske verdiene på Marienlyst blir ivaretatt på en god måte. Det fredede Kringkastingshuset med Store Studio og tilknyttede grøntområder vil bli bevart og gjort om til ny bruk innenfor de rammene fredningen gir.  
Les mer