← Hjelp og informasjon

Hva er et parallelloppdrag?

Svar: Et såkalt parallelloppdrag er en prosess der utvalgte arkitekter inviteres til å belyse en problemstilling, for eksempel mulighetsstudier for et område.

For NRKs del ble et parallelloppdrag utlyst for å få sett på ulike muligheter for NRK sin eiendom på Marienlyst.

Les mer om parallelloppdrag.