← Hjelp og informasjon

Hvilket av disse fem forslagene har det høyeste verdipotensialet for NRK?

Svar:  Vi har ikke kompetanse eller forutsetninger for å vurdere verdien. Vi ser at arkitektene har lagt seg på litt ulik linje når det gjelder utnyttelse, men må overlate verdivurderingen til eksperter.