← Hjelp og informasjon

Hvorfor vil NRK at det skal være mange boliger på Marienlyst i fremtiden?

Et nytt hovedkontor for NRK skal finansieres av salg av eiendommen på Marienlyst. En høyere boligandel enn dagens regulering øker verdien på eiendommen.

I NRKs foreslåtte planprogram er det lagt opp til en boligandel på 65 prosent av tomtearealet. NRK foreslår også å åpne opp området med større andel grøntarealer, torg og møteplasser enn det er i dag.