← Jobb i NRK

Kreativt teknologi- og designmiljø

Nå trenger vi flere nye kollegaer

Ledige stillinger i Oslo

Vi publiserer alle ledige stillingen i Oslo her. Er drømmejobben ikke utlyst? Ta kontakt med Irina Gorokhova ved spørsmål om stillinger i avdelingen Produkt-og teknologiutvikling.

Ledige stillinger i Bodø

Vi ønsker å rekruttere deg som bor i Bodø, som vil flytte hjem igjen, eller som bare vil prøve noe nytt et annet sted.

Ta gjerne kontakt med Fredrik Undli dersom du har spørsmål om utlyste stillinger.

NRK er hele Norges allmennkringkaster. NRK er også en stor og mangfoldig teknologibedrift. 400 teknologer og designere jobber i NRK. De fleste har sitt arbeidssted på Marienlyst i Oslo, men noen jobber også i Bodø.

I NRKs teknologimiljø er vi er cirka 25 teamledere, 75 som jobber med design- og brukeropplevelse og 300 teknologer (IT-utviklere, driftere, systemspesialister osv.) som jobber med utvikling og drift av NRKs publikumsprodukter, produksjons- og publiseringssystemer, og teknologien som sikrer kringkasting av NRKs innhold.

Vi gjør innhold levende

Som medarbeider i vårt teknologmiljø, jobber du tett på publikum og alle de kjente merkevarene. Vi skal sørge for at publikum har en god opplevelse når de bruker NRK TV, NRK Radio og nrk.no. Derfor moderniserer vi plattformene våre kontinuerlig. Den beste opplevelsen av NRKs innhold skal publikum få på NRKs egne plattformer.

Det er også vår oppgave å sørge for stabil drift og fremtidsrettet distribusjon av innholdet vårt, og vi skal sikre at vi prioriterer alle teknologiske initiativ og aktiviteter på en god måte. I tillegg har vi ansvar for alle lagringssystemer, for overvåking av linjer og drift av sendekritiske systemer. NRK står nå overfor en omfattende modernisering av vår teknologiske plattform. I 2026 skal NRK i Trondheim flytte inn i nye lokaler, og noen år senere står NRKs nye hovedkontor på Ensjø ferdig.

Det er også NRKs teknologimiljø som er ansvarlig for IT-sikkerhet i NRK.

«NRK jobber systematisk med sikkerhet og beredskap. God sikkerhetskultur skal være en naturlig del av arbeidshverdagen for alle våre medarbeidere.»

Kringkastingssjef, Vibeke Fürst Hauge

Jobbe som utvikler i Bodø?

I 2022 etablerte vi et teknologimiljø i Bodø som jobber med utvikling av drift av flere av NRKs publikumsprodukter, blant annet YR og NRK TV.

Bor du i nærheten og ønsker å utvikle deg som teknolog, eller er du en teknolog som er nysgjerrig på å flytte til Bodø, hører vi gjerne fra deg.

Kontakt: Fredrik.undli@nrk.no

Vi er nysgjerrige og lærer hver dag

I NRK liker vi å utfordre oss selv, og vi elsker følelsen av å skape ting sammen. Faglig utvikling er viktig for at hver og en av oss skal trives og ha det bra på jobben, og det er helt avgjørende for at vi sammen skal lykkes med samfunnsoppdraget vårt. Derfor jobber vi med fagutvikling på mange ulike måter.

Faggruppene og faggruppeklyngene vår er hjertet i fagarbeidet. Vi har 14 ulike grupper med hver sin fagansvarlige. Gruppene er viktige for å utvikle teknologimiljøene våre, og er sentrale møteplasser for oss. Her jobber vi med fag og utforsker idéer på tvers av produkt og team.

Faggrupper kan arrangere lesesirkler, seminarer, workshops, invitere foredragsholdere og ellers støtte opp under og inspirere fagmiljøene.

Vi møtes også til «innovasjonsdager» flere ganger i året hvor vi setter vi av tid til å utforske nye idéer og konsepter sammen. Alle er velkomne til å «pitche» og videreutvikle idéer sammen med gode kollegaer.

Hvorfor velger teknologer og designere NRK?

Den aller viktigste grunnen er mulighetene for faglig utvikling. Flere av landets fremste fageksperter innenfor sine felt jobber i NRK, og vi har mange yngre medarbeidere med fersk utdannelse og gode utenforblikk. Alle deler og lærer av hverandre. En annen viktig motivasjon er muligheten til å få jobbe med produkter som er viktig for folk i hverdagen. Hver dag bruker fire av fem i Norge et tilbud fra NRK. Den jobben du gjør i NRK synes godt, og den betyr mye.

NRKs samfunnsoppdrag handler kort sagt om å fylle kulturelle, sosiale og demokratiske behov i samfunnet. Intet mindre.

Vi deler gjerne

Vi liker å være åpne med hvordan de tekniske løsningene våre fungerer, og flere av prosjektene våre er publisert som åpen kildekode. For eksempel https://github.com/nrkno/core-components, som er kjernekomponenter benyttet på tvers av løsningene våre.

Vi har også vårt eget designprogram. Om du vil se dette, eller flere av designprosjektene våre, kan du gå inn på https://info.nrk.no/design/

Noe av det som skapes i fag- og produktmiljøene våre blir også presentert med jevne mellomrom i «Påfyllmøter». Dette er en møteserie der vi deler kunnskap på tvers i NRK – og etter hvert også med interesserte utenfor NRK.

Dyktige fagfolk fra NRK er ofte ute og deler fra fagmiljøene våre. I 2022 var vi blant annet representert på NDC, Javazone, Yggdrasil, Y-konferansen, Høyskolen Kristiania, Universitetet i Oslo, NTNU og Data-SKUP.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med fag og innovasjon? Ta kontakt med Harald K. Jansson.

Vår egen sosialkomite

De faglige utfordringene i NRK løser vi som regel i team eller andre former for fellesskap. Det gjør at vi blir godt kjent med hverandre. I tillegg har vi vår driftgie sosialkomite, også kalt «soskom», som i løpet av året inviterer til mye gøy, for eksempel lønningsfest, brettspillkveld, filmvisning, julekalender og jul og påskeverksted. Disse arrangementene er en gylden mulighet til å bli kjent med andre som man ikke jobber med til daglig.

Soskom består av ildsjeler fra ulike deler av avdelingen, og døren er alltid åpen for nye som vil være med. Er du sosial, liker å planlegge og glede andre? Da er soskom stedet for deg.

Kanskje lurer du også på dette?

Hvordan er hverdagen som utvikler og designer?

Vi jobber stort sett i tverrfaglige team. I produktutvikling settes overordnet strategi, fokus og mål for en periode, og så er det opp til teamet å finne ut hvordan man best løser oppgaven. Teamet velger selv hva slags teknologier de trenger for å løse oppgavene.

Hva slags teknologier brukes i NRK?

Vi har det meste av teknologier hos NRK og er ikke redd for å prøve nye språk eller rammeverk. Mye av det vi leverer ut mot publikum er skrevet i JavaScript og TypeScript, både med og uten rammeverk og biblioteker. I tillegg har vi et stort teknologisk miljø for F#, et funksjonelt programmeringsspråk som brukes fremst mot .net-rammeverket. Koden vi skriver er stort sett lagret i Github og vi har både Azure og Google som skytjenester. Vi tror på å spre kompetanse og lærer gjerne bort til hverandre.

Hvor store er teamene?

Det varierer. Noen ganger er de kun fire personer, oftere er de rundt 10.

Hvor mange utviklere er det i NRK?

Ca. 400 fast ansatte i Produkt- og teknologiutvikling, av disse er rundt 300 teknologer. (Utviklere, systemspesialiser osv.) I NRK jobber det også konsulenter i ulike roller.

Tilbyr dere sommerjobb til førsteårsstudenter?

Nei, dessverre. De som jobber i Produkt- og teknologiutvikling i NRK om sommeren, har minst tre års utdannelse.

Jeg vil søke nyutdannet-stilling; har det noe å si om jeg har bachelor eller master?

Vi inviterer gjerne både bachelor- og masterstudenter til intervju. Det er totalvurderingen av CV, søknad og intervjuprosessen som avgjør.

Student?

Studerer du informatikk, sikkerhet, datateknikk, programmering eller designfag? Ønsker du deg en lærerik og interessant sommer der du kan praktisere teorien du har lært på skolen? Hver høst utlyser vi sommerjobber. Les mer her.

Vi tilbyr også plasser til lærlinger som tar fagbrev innenfor informasjonsteknologi.

Møt noen av de som jobber hos oss

Taria Sivalingam, gruppeleder for Medieflyt

Åpen kultur

Allerede den første uka mi i NRK merket jeg den åpne og varme kulturen i bedriften. Alle smiler og hilser ved passering i gangene, selv om det er kolleger man aldri har møtt før. At man raskt blir kjent med mange på huset er noe av det jeg setter aller mest pris på i NRK.

Bred tverrfaglighet

NRK har over 3000 ansatte og 100 forskjellige yrkesgrupper, hvilket gir oss ekspertise innen et bredt spekter av fagområder. Jeg lærer mye og blir stadig inspirert av å være eksponert for dette hver eneste dag.

Føles meningsfylt

Å vite at resultatet av arbeidet mitt utgjør en forskjell for befolkningen føles veldig meningsfylt. Uavhengig av hvor i verdikjeden bidraget mitt er, vet jeg at arbeidet mitt gir en merverdi til publikummet vårt. Det gir meg veldig mye.

Bjørn Eirik Benjaminsen, tech lead for NRK TV

Jeg er 36 år gammel og har jobba i NRK i snart 5 år, pluss ett år som konsulent før det. Jeg har i utgangspunktet ikke en IT-bakgrunn, men en mastergrad/siv.ing-grad fra NTNU i teknisk fysikk. Jeg havna litt tilfeldig i IT-bransjen etter studiet, og det er jeg veldig glad for nå. Jeg jobber sammen med tech- og platform-leads på de ulike teamene med arkitektur og andre små og store tekniske beslutninger.

Flinke og motiverte folk

Det jobber så mange utrolig flinke og motiverte folk i avdelingen. Kollegene mine er ikke bare dyktige teknisk, men de bryr seg virkelig om produktene vi lager, og om NRK som helhet. Det gir meg litt ekstra energi i arbeidshverdagen. Jeg er utrolig stolt av å være med å bygge en strømmetjeneste som både er godt likt, mye brukt og veldig stabil.

Rom for å prøve nye teknologier

For meg er NRK ganske unik i teknologi-bransjen av flere grunner. I NRK får du mye rom for å prøve nye teknologier og bruke tid på å bygge stabile tjenester som hele tiden forbedres. Det tiltrekker flinke folk som har høy teknisk kompetanse. I tillegg opplever jeg at hele organisasjonen, også vi som jobber med produktutvikling, hele tiden har NRKs samfunnsoppdrag i bakhodet. Jeg opplever det som veldig meningsfylt at målene vi jobber mot, også i det daglige, til syvende og sist handler om å styrke demokratiet. Samtidig er det vi bygger også brukt av så mange i Norge, noe jeg synes er gøy og motiverende.

Lu Xing, dataingeniør

Jeg har en mastergrad i informatikk fra UiO, og har jobbet i NRK siden jeg var nyutdannet. Det er nå snart 15 år siden. Jeg trives veldig godt her i NRK – gode kollegaer, interessante oppgaver og spennende bruk av teknologi.

Mange muligheter

I min tid i NRK har jeg hele tiden jobbet innen IT og teknologi. Jeg har fått prøvd meg på mye forskjellig, og fått være med i ulike grupper og team. Med det nye karriereutviklingsprogrammet NRK jobber med nå, kan jeg se at det er enda flere muligheter til å utforske nye karriereveier i fremtiden også. I dag jobber jeg som dataingeniør i plattformteamet. Der bygger vi grunnplattformen, og andre tekniske verktøy, som andre team kan benytte seg av til å utvikle nye løsninger og tjenester på toppen. Det er spennende arbeid, og vi prøver alltid nye teknologier. Vi forsøker også å følge tett med på utviklingen i resten av verden.

Synlige resultater

Uansett hva vi jobber med, er NRK en god plattform hvor folk ser resultatet av jobben vi gjør. I NRK lager vi nyheter og annet innhold for publikum, og i min jobb ser jeg hvordan ting lages og hva som foregår i kulissene. Jeg kan absolutt anbefale NRK som arbeidsplass etter snart 15 fine år her.

Rebekka Valdmanis Mørken, designer


I mine nå 7 år i NRK, har jeg jobbet med produktene NRK.no, NRK Super og NRK TV. Det å ha så mange muligheter til å utvikle meg og prøve meg på nye ting, er en av grunnene til at jeg trives så godt her. Det er en enorm bredde i produktene og tjenestene vi jobber med. Brukerne våre er hele Norges befolkning, fra de aller minste til godt voksne. Det byr på mange spennende utfordringer for meg som designer.

Sterkt fagmiljø
Vi er omtrent 80 designere i NRK med kompetanse innen et bredt spekter av designfag: fra UX- og UI-design til identitet, illustrasjon og motion. Vi jobber med alt fra digitale produkter som NRK TV og Yr, til internsystemer for komplekse arbeidsflyter, til design av programidentiteter, til visuell journalistikk. Det å ha et så rikt og bredt fagmiljø er veldig inspirerende og gøy. Det gir mange muligheter til faglig utvikling. Vi har flere faggrupper som samles jevnlig og fordyper seg i ulike designfaglige temaer. I tillegg har vi større fagsamlinger der hele designmiljøet samles for deling og inspirasjon.

Viktig oppdrag
NRK er kanskje verdens sterkeste allmennkringkaster og har som oppdrag å «oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet». Dette stiller krav til alle oss som jobber i NRK, det er vårt ansvar at Norge har en like sterk allmennkringkaster i fremtiden som i dag. Jeg opplever at alle i NRK er veldig bevisst på viktigheten av oppdraget vårt og ikke tar tilliten vi har fått for gitt. For å sikre at NRK fortsatt er relevant i fremtiden og når opp i konkurransen i et globalt mediemarked, må vi hele tiden fornye oss. Jeg kan ikke se for meg mange jobber som er like spennende og meningsfylte.