Publikumsservice

  • NRK Publikumsservice svarer på spørsmål og gir gode tips og råd.
  • Vi tar også imot tilbakemeldinger, kommentarer, innspill, ris og ros fra publikum. Alt blir registrert og rapportert videre til den aktuelle redaksjonen eller avdelingen i NRK.
  • NRK er omfattet av offentleglova. Det betyr at din henvendelse kan bli gjenstand for innsyn fra media, forskere med flere. Ved krav om innsyn vil vi utlevere innholdet i henvendelsen.

Publikumsservice er åpent:

  • Hverdager: 08.00 – 22.00
  • Lørdag og søndag: 13.00 – 20.00
  • Høytidsdager: 13.00 – 20.00

Gjelder spørsmålet lisens?