← Kontakt

Publikumsservice

NRK Publikumsservice svarer på spørsmål og gir tips og råd. Vi tar også imot tilbakemeldinger, kommentarer, innspill, ris og ros fra publikum. Alt blir registrert og rapportert videre til den aktuelle redaksjonen eller avdelingen i NRK.

NRK er omfattet av offentleglova. Det betyr at din henvendelse kan bli gjenstand for innsyn fra media, forskere med flere.

  • Hverdager: 08.00 – 22.00
  • Lørdag og søndag: 13.00 – 20.00
  • Høytidsdager: 13.00 – 20.00