←Kontakt

Innsyn

NRKs offentlige journal

Se: NRKs offentlige journal.

Journalen inneholder en oversikt over de dokumenter som er kommet inn til, og sendt ut fra NRK en gitt dato.

Hvordan ber jeg om innsyn i NRK?
 • Du kan be om innsyn i dokumenter som er beskrevet i offentlig journal, eller du kan be om dokumenter som er knyttet til en bestemt sak
 • Send din innsynsbegjæring på e-post til innsyn@nrk.no eller ring 23 04 29 29

Selv om NRK har et unntak fra loven for dokumenter som er knyttet til redaksjons- og programvirksomheten, kan du likevel be om slike dokumenter, men NRK er altså ikke forpliktet til å gi innsyn av konkurransemessige hensyn.

Behandlingen av innsynsbegjæringer koordineres av NRKs avdeling for Informasjonsstyring. Tjenesten er bemannet fra kl. 08.00 – 15.45 (08.00 – 15.00 i perioden 15. mai til 15. september).

Hvordan behandles innsynsbegjæringen?
 • NRKs avdeling for Informasjonsstyring formidler din innsynsbegjæring til rette vedkommende i NRK.
 • Du vil motta en bekreftelse på e-post fra Informasjonsstyring på at innsynsbegjæringen er mottatt og sendt til intern behandling.
 • Dersom vi ikke regner din henvendelse som en innsynsbegjæring etter Offentleglova, vil du få beskjed om dette.

Hvilke frister gjelder for innsyn?
 • RASK BEHANDLING: Innsynsbegjæringer skal behandles snarest mulig, normalt i løpet av 1-3 dager. Mottar du ikke svar innen fem virkedager, regnes det som et avslag som kan påklages til Kulturdepartementet.
 • AVSLAG: Får du avslag, har du rett til å kreve en nærmere begrunnelse innen tre uker fra avslaget ble mottatt. I så fall er NRK innen ti arbeidsdager forpliktet til å gi en skriftlig forklaring på hva avslaget bygger på.
 • KLAGEFRIST: Klagefristen er tre uker fra du har mottatt avslaget. Klagen sendes til innsyn@nrk.no. NRK vil så vurdere innsynsbegjæringen på nytt. Dersom innsyn fortsatt ikke gis, oversender NRK klagen til Kulturdepartementet for videre behandling.
Hvordan be om innsyn etter personopplysningsloven?
 • Du kan be om å få vite hvilken informasjon NRK har om deg
 • Vi er en stor organisasjon som møter publikum på mange forskjellige steder. Fyll derfor ut skjemaet for å hjelpe oss med å finne deg
 • Du får svar innen 30 dager, men vi jobber for at du skal høre fra oss raskere enn det
 • Her får du mer informasjon om hvordan vi jobber med personvern og hvilke data du gir fra deg ved å bruke NRKs digitale tjenester
Hva betyr det at NRK er underlagt Offentleglova?
 • Det betyr at alle på visse vilkår kan be om innblikk i NRKs virksomhet. Publikum skal få en mulighet til å se hva pengene NRK får bevilget blir brukt til.
 • Lovens utgangspunkt er at det skal gis innsyn i alle dokumenter med mindre de er særskilt unntatt
  • NRK har unntak fra loven for dokumenter som gjelder redaksjons- og programvirksomheten
 • NRK ble omfattet av Offentleglova da den trådte i kraft 01.01.2009. Loven har ikke tilbakevirkende kraft. Ved forespørsler om dokumenter datert før 01.01.2009, gjelder ikke fristene som ved innsynsbegjæringer etter offentleglova.
 • Formålet med loven er å sikre åpenhet og gjennomsiktighet for å styrke offentlighetens tillit og kontrollmuligheter