← Kringkastingsrådet

Meld sak til Kringkastingsrådet

Vi ber om personopplysninger for å kunne behandle og svare på din henvendelse til Kringkastingsrådet. NRK og Kringkastingsrådet er omfattet av offentleglova. Det betyr at din henvendelse kan bli gjenstand for innsyn fra media, forskere med flere. Ved krav om innsyn utleveres navnet ditt og innholdet i henvendelsen.
Se hvordan vi behandler dine opplysninger

  • Hva er det du har sett, hørt eller lest som du reagerer på? Vær presis – dato, tid og program