Kvifor blir ikkje heile serien lagt ut i NRK TV med ein gong?

Det kan vere fleire årsaker til at ikkje heile serien blir publisert på nett med ein gong. Det kan til dømes vere at: