← NRK Normannsløkka

Hvorfor Normannsløkka?

NRK vurderte nærmere 70 tomter i og rundt Oslo. Den sentrale beliggenheten med nærhet til flere kollektivknutepunkt og lett tilgjengelighet for syklende og gående, var kvaliteter som ble avgjørende for valget av Normannsløkka. 

NRK kommer til et område i stor endring. Vi tror vi kan tilføre en ny «puls» til Ensjø med over 2000 arbeidsplasser, nyhets- og innholdsproduksjon, debatter, kultur og underholdning. 

Med hovedkontor i Gamle Oslo kommer NRK tett på publikum og blir del av et område preget av stort kulturelt og sosialt mangfold. 

Normannsløkka skal bli et flott sted å jobbe, og et hyggelig sted for publikum og samarbeidspartnere å komme til.