Personvernerklæring –
juridisk avdeling

Personvernerklæringen beskriver hvordan Norsk rikskringkasting AS’ (NRK) advokater i juridisk avdeling (AJUR) behandler personopplysninger om AJURs klienter, NRKs samarbeidspartnere og motparter.

NRK er behandlingsansvarlig og behandler personopplysningene i henhold til personvernforordningen (GDPR), personopplysningsloven og tilhørende forskrifter, samt domstollovens regler om advokatvirksomhet.

Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Personvernombud

Henvendelser rettes til NORSK RIKSKRINGKASTING AS (NRK) Org.nr.: 976 390 512

personvernombud@nrk.no


Gi tilbakemelding på denne siden | Oppdatert 10.03.2022