Vi tilbyr sponsing av sports- og kultursendinger på NRKs TV-kanaler. Man kan sponse alle sendinger fra en idrettsgren, enkeltprogrammer eller skreddersydde pakkeløsninger ut fra behov. Sponsorene på NRK tar del i NRK sin profil og verdier, og lite reklamestøy gir høyere oppmerksomhet og effekt for sponsor. Når norske utøvere jager edelt metall i skisporet, kan NRK ha hele 9 av 10 TV-seere på sine sendinger!

Vil du vite mer om sponsing på NRK?
Kontakt christian.petersen@nrk.no / 930 73 440

Hvorfor sponse på TV?
Forsterke ønsket profil – Ta eierskap til arrangement – Øke intern motivasjon i bedriften.

Hvorfor sponse på NRK?
NRK1 er landets største TV-kanal – Minimal støy fra andre annonsører, ingen TV-reklame – Sponsor tar del i NRKs verdier.

Hva kan sponses?
Overføringer fra sports- og kulturarrangement. Sponsoratene spenner vidt, fra konserter og teater til langrenn og fotball.

Se også regelverk for TV-spons

Kringkastingsloven § 3-4.​1Sponsing i kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Dersom et program er sponset, skal det opplyses om dette på en tydelig måte. Opplysninger om sponsor skal gis ved inn- eller utannonseringen av programmet. I tillegg kan opplysninger om sponsor gis i løpet av et sponset program, herunder i sponsede enkeltinnslag. Opplysninger om sponsor kan gis i form av sponsors navn, varemerke, logo, produkt eller tjeneste.

Med sponsing menes ethvert bidrag til produksjon eller sending av program fra en fysisk eller juridisk person som selv ikke tilbyr programmet eller er engasjert i produksjonen, med sikte på å fremme sponsors navn, varemerke, omdømme, virksomhet, produkt eller tjeneste.

Innhold og presentasjonsform i sponsede program må være slik at tjenestetilbyderens redaksjonelle integritet opprettholdes fullt ut.

Sponsede program skal ikke oppmuntre til kjøp eller leie av sponsors eller tredje parts produkt eller tjenester, herunder ved å inneholde spesielle salgsfremmende henvisninger til slike produkt eller tjenester.

Nyhets- og aktualitetsprogrammer kan ikke sponses.

Programmer i kringkasting eller audiovisuelle bestillingstjenester kan ikke sponses av fysiske eller juridiske personer hvis hovedaktivitet er å produsere, selge eller leie ut produkt eller tjenester det er forbudt å reklamere for etter norsk lov eller regler gitt i medhold av norsk lov. Politiske partiorganisasjoner kan ikke sponse programmer.

Kongen gir i forskrift nærmere regler om sponsing av kringkastingsprogrammer og audiovisuelle bestillingstjenester, herunder regler om sponsing i Norsk rikskringkasting AS.

0Endret ved lover 14 jan 2000 nr. 4 (ikr. 20 jan 2000 iflg. res. 14 jan 2000 nr. 29), 14 jan 2000 nr. 5 (ikr. 20 jan 2000 iflg. res. 14 jan 2000 nr. 30), 17 juni 2005 nr. 98 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 631), 14 des 2012 nr. 91 (ikr. 1 jan 2013 iflg. res. 14 des 2012 nr. 1245), 16 juni 2017 nr. 68 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 765).
1Jf. EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5p (direktiv 2010/13/EU art. 10).

Kringkastingsforskriften § 3-10. Sponsing av programmer i kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester – identifisering

Sponsor kan ikke identifiseres i programtrailere.

Sponsoridentifiseringen kan ikke inneholde slagord, utsagn, bilder, lyd eller annen form for tilleggsinformasjon som kan knyttes til sponsors navn, varemerke, logo, produkt eller tjeneste. Slagord, utsagn eller liknende kan ikke benyttes selv om disse elementene er en del av sponsors navn, varemerke, virksomhet, logo, produkt eller tjeneste. Det kan ikke benyttes elementer fra sponsors reklamekampanjer i identifiseringen. Det kan heller ikke benyttes varemerke, logo, reklamefigurer og liknende som brukes i markedsføring av produkt eller tjenester det etter norsk regelverk er forbudt å reklamere for.

Sponsoridentifiseringen kan likevel inneholde stillbilde eller bevegelige bilder av sponsors produkt eller tjeneste i tillegg til navnet på sponsors produkt eller tjeneste forutsatt at formålet med identifiseringen er å informere seeren om sponsingen.

Identifisering av den enkelte sponsor kan totalt vare i inntil 10 sekunder for hver hele time programmet varer. Dersom et program har fire eller flere sponsorer, kan sponsoridentifiseringen totalt ikke overstige 40 sekunder per time.

Presentasjon av sponsede premier i et program, skal ikke være mer omfattende enn det som er nødvendig for å orientere publikum om premien. Presentasjonen kan omfatte nøytrale opplysninger om hvem giveren er. Premiepresentasjon inngår ikke i beregningen av lengste tillatte varighet for identifisering av sponsor etter fjerde ledd.

Medietilsynet kan i forskrift fastsette en beløpsgrense for når et program skal identifiseres som sponset.

0Endret ved forskrifter 1 juni 2001 nr. 559 (i kraft 1 juni 2001 og 1 jan 2002), 4 juni 2004 nr. 827 (i kraft 1 juli 2004), 18 feb 2005 nr. 15014 des 2012 nr. 1246 (i kraft 1 jan 2013), 22 nov 2013 nr. 1333 (i kraft 1 jan 2014), 15 des 2017 nr. 2104 (i kraft 1 jan 2018), 13 des 2019 nr. 1746 (i kraft 1 jan 2020).

Kringkastingsforskriften § 3-13. Særlige regler om Norsk rikskringkasting AS

Sider i Norsk rikskringkasting AS’ tekstfjernsyn som inneholder programoversikter skal ikke inneholde reklame. Ved identifisering av sponsor i Norsk rikskringkasting AS’ sendinger i kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester, gjelder i tillegg til forskriften § 3-10 at sponsor kun kan identifiseres muntlig og/eller ved et ikke-bevegelig bilde. Sponsoridentifiseringen kan ikke inneholde stillbilder eller bevegelige bilder av sponsors produkt eller tjeneste. Sponsor kan ikke identifiseres i program eller i programtrailere i Norsk rikskringkasting AS’ sendinger.

Norsk rikskringkasting AS kan motta tilskudd fra sponsorer til:

a.produksjon og sendinger som sendes direkte eller i opptak fra idrettsarrangement. NRK kan ikke motta tilskudd til andre idrettsprogram som ikke er rene sendinger fra idrettsarrangement.
b.produksjon fra arrangement, når produksjonen helt eller delvis skjer i NRKs regi og programmet skal sendes til flere land eller er av samfunnsmessig interesse eller kulturell betydning; fortrinnsvis produksjoner fra viktige nasjonale begivenheter.
c.produksjon av undervisningsprogram. For undervisningsprogram som er rettet mot barn og/eller ungdom gjelder § 3-11 første ledd tilsvarende. Ved vurderingen av om et undervisningsprogram er rettet mot barn og/eller ungdom får § 3-6 anvendelse så langt den passer.

Norsk rikskringkasting AS kan ikke motta tilskudd fra sponsorer til andre typer program enn det som følger av andre ledd.

0Tilføyd ved forskrift 1 juni 2001 nr. 559 (i kraft 1 juni 2001 og 1 jan 2002). Endret ved forskrifter 4 juni 2004 nr. 827 (i kraft 1 juli 2004), 14 des 2012 nr. 1246 (i kraft 1 jan 2013), 22 nov 2013 nr. 1333 (i kraft 1 jan 2014), 15 des 2017 nr. 2104 (i kraft 1 jan 2018).