Teknologi og design

Jobb med teknologi i NRK

Bli med og lag produkter og tjenester som nordmenn bruker hver eneste dag! NRK har et stort og spennende teknologimiljø. Her jobber mennesker med ulik bakgrunn og teknisk kompetanse. I våre team finner du utviklere, testere, driftere, designere, prosjekt- og teamledere, dataforskere, og flere andre spennende fagdisipliner. Kanskje har vi jobben som passer deg perfekt?


Sommerpraksis hos teknologi-, produkt- og produksjonsdivisjonen

Studerer du teknologi- eller designfag, og ønsker deg relevant arbeidserfaring? Ta kontakt! Hver sommer inviterer vi flere studenter til å jobbe hos oss. Som student med sommerpraksis hos teknologi-, produkt- og produksjonsdivisjonen, blir du en viktig del av et tverrfaglig team som jobber med utvikling

av publikumstilbudet vårt: NRK.no, NRK TV, NRK Radio, NRK Super eller Yr. Målet er å gi deg en mulighet til å praktisere teorien du har lært på skolen, og gjøre deg kjent med teknologi- og designmiljøet hos NRK.