←NRK Super

Påmelding Labyrint?

  • Søknadsfristen var: søndag 6. oktober 2019.
  • Det kom inn over 4500 påmeldinger. De som går videre får beskjed om dette innen 13. desember
  • Det er ikke planlagt noen ny påmelding.