Vedtekter og NRK-plakaten

Rammene for NRKs virksomhet er satt gjennom et sett vedtekter. Kulturdepartementet er NRKs generalforsamling og her vedtas vedtektene. NRK-plakaten inngår som del II og III av vedtektene og gir rammene for NRKs samfunnsoppdrag.

NRK eies og finansieres av staten og ble i 1996 et NRK statlig aksjeselskap, forvaltet av Kulturdepartementet. Rammebetingelsene settes av kringkastingsloven, NRKs vedtekter inkl. NRK-plakaten, Prop. 1 S og Stortingets behandling av denne, samt tildelingsbrev fra Medietilsynet. Medietilsynet vurderer årlig hvordan NRK oppfyller oppdraget og tilsynets vurdering offentliggjøres i en årlig allmennkringkastingsrapport som behandles av NRKs generalforsamling (kulturministeren).

Fastsatt i konstituerende generalforsamling 30.04.1996,
sist endret i ekstraordinær generalforsamling 19.12.2019 (se note 1)

se note 1 Tidligere endret i generalforsamling 20. juni 2002, i generalforsamling 14. juni 2004, i generalforsamling 21. juni 2005, i ekstraordinær generalforsamling 7. oktober 2005, i ekstraordinær generalforsamling 21. desember 2007, i generalforsamling 23. juni 2008, i generalforsamling 29. juni 2009, i generalforsamling 18. juni 2012, i generalforsamling 10. juni 2014 og i generalforsamling 19. desember 2017.
se note 2 Jf. forskrift av 7. september 2006 nr. 1062 til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56 §§ 9-1-1 flg.

Oppdatert 17.02.2022