← Hjelp og informasjon

Visning av TV på offentlig sted

NRKs TV-signal kan i utgangspunktet vises uten vederlag/avtale med NRK når visning skjer i ordinære lokaler i det offentlige rom og er uten kjøpsforutsetning, som blant annet inngangspenger. Puber, restauranter, sykehjem, grendehus mfl. er eksempler på slike lokaler. Det må normalt gjøres avtale med Norwaco om slik visning. 

For mer detaljert informasjon om offentlig visning av TV-signaler, se Norwacos nettsider.

Dersom NRKs TV-signaler skal vises på storskjerm i forbindelse med større eventer med kommersielt formål, må det avklares med NRK, og det skal isåfall gjøres egen avtale om dette: