NRK Eksternavdelingen

Bruk av musikk i eksterne produksjoner

IFPI

NRK har avtale med IFPI som også gir eksterne produsenter rett til innkopiering for NRKs bruk. Men det er ikke all musikk som kan brukes uten spesiell tillatelse.

Avtalen med IFPI har noen begrensninger som gjelder antall sekunder innkopiert fra samme artist, antall sekunder sammenhengende innkopiering, samt at det ikke kan benyttes musikk fra artister på IFPIs reservasjonsliste. Detaljer om IFPI-begrensingene er beskrevet i NRKs avtale med eksterne produsenter. Se reservasjonslisten fra IFPI for innkopiering på produksjoner som skal brukes av NRK:

IFPI Reservasjonsliste 13.5.2020

IFPI kommentarer Reservasjonsliste 13.5.2020

Fono

I tillegg til IFPI-repertoaret, kan eksterne produsenter benytte musikk fra selskaper som er FONO-medlemmer

Nora

NRK har en innkopieringsavtale med NORA som eksterne produsenter kan benytte seg av når de produserer for NRK. Her er et kort sammendrag av rettighetene:

  • Ingen reservasjonsliste, ingen restriksjon på bruk i vignett/rulletekst, ingen sekundrestriksjon.
  • Inkluderer rett til salg eller utveksling til tredjepart for bruk utenfor Nordvisjonen. Tidsubegrensede og teknologinøytrale rettigheter.

Produksjonsmusikk

Lag en bruker og last ned.
Rapportér på Music Cue Sheet til programmene (for bruk i PRF) + send en kopi til selskapene.

Musikk uten avgifter

Det finnes flere steder hvor dere kan finne musikk, også gratis musikk:

Musikkrapportering

Mer om bruk og rapportering av musikk i radio- og tv-programmer finner du på Tonos nettsider


Oppdatert 17.02.2022