Farger gjør NRK til en levende og distinkt merkevare – fargerik og lett å kjenne igjen. Den legger til rette for enkel navigasjon og gode brukeropplevelser i alle NRKs produkter, tjenester og innhold. Farger både differensierer og samler våre merkevarer.

Grunnprinsipper

Blå utenpå, fargerik inni. Blå er den fargen som forbindes og forventes av NRK. Vi ønsker å bygge videre på den forventningen, og fortsatt være blå. Dette gir NRK et tydelig særpreg i konkurransebildet. 

Den rene blåfargen er den som er nærest knyttet til kjernen av NRK. Den mørke og lyse blåfargen beholder tilknytiningen til NRK for områder som ikke er knyttet til den rene blåfargen, og i produkter og innnholdspresentasjon – NRKs «serveringsfat».

Vi har også et ønske om å oppleves nærere og varmere, og vi trenger mer enn blå for å kunne differensiere mellom kanaler og universer. Derfor har vi lagt til støttefarger, som skal fungere sammen med blå.

Farger i bruk

Konsernpalett

Primærpalett

De tre blåfargene med støttefarger som fungerer sammen.

Alt Blue 100
PMS 9442
CMYK 20/4/0/0
RGB 212/238/252
#D4EEFC
Core Blue 600
PMS 293
CMYK 96/62/0/0
RGB 23/116/222
#1767CE
Core Blue 900
PMS 2758
CMYK 96/62/0/62
RGB 10/35/67
#0A2343
Red 100
PMS 9260
CMYK 0/12/9/0
RGB 255/221/214
#FFDDD6

Sekundærpalett

Farger i kombinasjon med primærpaletten for en rikere
palett.

Red
300

#FF9E8F
Warm Mint
800

#064E42
Cool Pink
200

#EFB4ED
Warm Pink
600

#DE0072
Cool Orange
200

#FDD791

Identitet og merkevare

Noen merker og områder trenger egne farger for å bygge gjenkjennelighet. I tillegg er egne farger et verktøy for å kunne sikre differensiering mellom kanaler og univers, samt i navigasjon. Ambisjonen er likevel å skape best mulig NRK-helhet.

Underpaletter

Egne underpaletter vil kombineres med de tre blåfargene, og forskjellig vekting mellom fargene vil være med på å skape variasjon, samtidig som vi sikrer helheten.

Fargesystem

For å møte NRKs behov for tydelighet på den ene siden og fleksibilitet på den andre, samt skape et verktøy der funkjsonelle og tilgjengelighetshensyn er ivaretatt, er NRKs overordnete fargepalett basert på 13 hovedfarger, som kan graderes i lysere og mørkere toner. Selv om hovedfargene har en varierende lyshet, er de lyse og mørke tonene justert for å ha en enhetlig relativ luminans, så de validerer mot hverandre i tråd med gjeldende krav til universell utforming.

Graderinger og kontrastkrav:

  • 50-200 validerer mot 900-950 for alle fargetoner (>7:1, AAA).
  • 50-100 validerer mot 800 for alle fargetoner (>4.5:1, AA eller >7:1, AAA avhengig av farge).
  • 300-400 validerer mot 900-950 for alle fargetoner (>4.5:1, AA eller >7:1, AAA avhengig av farge).
  • Core Blue 600 validerer mot 50 for alle fargetoner, og mot Alt Blue 100 (>4.5:1, AA).
  • For andre fargekombinasjoner vil fargekontrast variere, og man bør teste fargekontrast før tekstbruk.

Innhold og illustrasjon

Fargene er et bra verktøy for å skape identitet til et merke eller et område gjennom bildestil og illustrasjon.

1. Sterk
Når illustrasjon/keyart/
programbranding skal sterkt knyttes til mormerket, bruker vi bestemt fargepalett fra merkets identitet.

2. Medium
Når illustrasjon/keyart/
programbranding påvirker eller utfordrer identitetens palett, (pga en tematikk, konsept) kan vi supplere med flere farger fra kun NRK sin fargepalett.

3. Svak
Når illustrasjon/keyart/
programbranding er på programnivå og ikke skal knyttes til undermerker eller mormerket kan man velge farger utenfor fargepalett.

I kontekster der illustrasjonen representerer innhold som er tett på merket, kreves en stram og konsekvent bruk av paletten. Andre kontekster kan ha behov for en bredere palett fordi innhold og konsept krever det.