← NRKs hovedidentitet

Filosofi og konsept

NRKs designprofil består av en rekke prinsipper og regler for ulike identitetsmarkører (formspråk, farger, bevegelse, lyd, og komposisjon) som alle har et felles utgangspunkt. Dette felles utgangspunktet er vår designfilosofi, og designkonseptet som er utledet fra det.

Designfilosofi

Distinkt

NRK står ut i mengden. Vi tør velge – og velge bort, for å kommunisere klart og tydelig. Publikum skal huske at det de har sett, hørt, lest eller opplevd, kommer fra NRK.

Levende

NRK våger å være menneskelig; personlig og ekte. Vi benytter alle tenkelige teknikker, virkemidler og format for å tilføre egenart. Vi eksperimenterer gjerne og utfordrer etablerte regler. Vi er entusiastiske og positive.

Empatisk

NRK samler folket. Vi inviterer alle til å ta del i NRK og opplevelsene vi skaper. Vi lytter til publikum og gjør tilbudet så godt og tilgjengelig som mulig, for så mange som mulig.

Designkonsept

NRKs overordnede designkonsept peker på det som skjer i møtet mellom publikum og NRK, gjennom digitale flater eller fysiske møter.

Ulike former rammer inn fotografier av en jente som bruker NRK TV, NRKs sommerbuss på tur, en folkemengde i Oslo, barn som poserer på et hustak, en iPad som viser "NRK svarer: korona.

NRK skaper møtepunkt som samler folk i Norge til felles opplevelser. Møtepunktet aktiverer og skaper bevegelse. Vi utvikler og endrer oss. Opplevelsene setter spor i oss. Det er dette som er å bygge kultur, og det er det NRK skal måles på. Med utgangspunkt i dette har vi bygget vår visuelle identitet, vårt eget designspråk.

En gjentagende animasjon som viserhvordan formene i NRK-logoen brukes i et mer fleksibelt formspråk.
Møtepunktet oppstår mellom de grafiske formene i NRK-logoen. Formene påvirker hverandre, de skaleres og endres. Dette åpner for et fleksibelt og levende uttrykk som er enkelt å bruke i design, animasjon, og interaksjon.