← NRKs hovedidentitet

Skrift og typografi

Tekst utgjør en stor del av vår kommunikasjon, enten som del av selve innholdet eller i informasjon om våre produkter og tjenester. Det er tekst på nesten alle flater vi er på. God typografi er derfor et viktig verktøy for å gjøre innholdet vårt tilgjengelig – lett å finne, velge og elske – og lett å lese. 

Eksempler på fonten NRK Sans i ulike størrelser og varianter.

Grunnelementet i NRKs typografi er vårt eget skriftsnitt, NRK Sans.  Det er en omfattende skriftfamilie med vidt spenn i vekt og tegnbredde – et stort designrom som inviterer til rik variasjon. Balansen mellom de nøytrale og de ekspressive kvalitetene i fonten gjør at NRK Sans dekker våre funksjonelle behov på tvers av alle flater. Den er pålitelig med en høy grad av lesbarhet i normalvektene, men også distinkt og gjenkjennelig i mer ekstreme vekter og bredder. Denne balansen mellom god lesbarhet – tilgjenglighet – og distinkt uttrykk har vært et hovedmål i designprosessen. NRK Sans er vår visuelle stemme, en viktig identitetsmarkør som sikrer at NRK står ut i konkurransebildet. NRK Sans er utviklet for NRK av Typotheque.

Hvilke varianter og versjoner finnes av NRK Sans?

Se alle vektene i NRK Sans her: Se alle vektene.

Se resten av dette kapitlet for nærmere forklaring av fontens muligheter og omfang.

Variable versjoner
 • NRK Sans Variable
 • NRK Sans Italic Variable
 • NRK Super Sans Variable (bruker alternativ versjon av a og e som standard)
 • NRK Sans Animation (skrur av varianter av N og $ for smale vekter)
Statiske (ikke-variable) versjoner
 • NRK Sans (standard bredde)
  • Hairline
  • Hairline Italic
  • Thin
  • Thin Italic
  • Extralight
  • Extralight Italic
  • Light
  • Light Italic
  • Regular
  • Regular Italic
  • Medium
  • Medium Italic
  • Bold
  • Bold Italic
  • Extrabold
  • Extrabold Italic
  • Heavy
  • Heavy Italic
  • Black
  • Black Italic
 • NRK Sans Condensed (smalere variant)
  • Regular
  • Medium
  • Bold
  • Extrabold
  • Heavy
  • Black
 • NRK Sans Compressed (svært smal variant)
  • Regular
  • Medium
  • Bold
  • Extrabold
  • Heavy
  • Black
 • NRK Sans Extended (bredere variant)
  • Hairline
  • Thin
  • Extralight
  • Light
  • Regular
  • Medium
  • Bold
  • Extrabold
  • Heavy
  • Black
 • NRK Sans Ultra Extended (svært bred variant)
  • Hairline
  • Thin
  • Extralight
  • Light
  • Regular
  • Medium
  • Bold
  • Extrabold
  • Heavy
  • Black
 • NRK Super Sans (bruker alternativ versjon av a og e som standard)
  • Samme varianter og vekter som for NRK Sans.
Har jeg riktig versjon installert?

Gjeldende versjon av NRK Sans har versjonsnummer 1.010. Dersom du installerte NRK Sans før den ble rullet ut til alle i november 2022, eller fra en annen kilde enn den «offisielle», kan det hende at du har en eldre versjon installert.

For å sjekke om du har siste versjon installert kan du åpne «Fontbok»-programmet på Mac eller «Skriftinstillinger» på Windows, søke deg fram til NRK Sans, og se informasjon om fonten der. Dersom du har andre versjoner enn 1.010 installert bør du slette disse, og følge instruksjonene på denne siden for å oppdatere til siste versjon.

NRK Sans

Vekter og bredder

NRK Sans er en stor fontfamilie med mange vekter og bredder, i den typografiske stilretningen humanistisk sans. Den er utviklet som en variabel font med to akser, vekt og tegnbredde. Den variable versjonen av fonten er forbeholdt bruk i NRKs produkter og tjenester, samt i spesialisert design-software.

Kjernedelen av fonten er normalbredden, som automatisk installeres på alle NRK-maskiner. Den har 10 forhåndsdefinerte vekter, fra «Hairline» til «Black», og kursiv-varianter for alle vektene. NRK Sans er optimalisert for bruk uten anti-aliasing når den brukes på web.

De andre breddene av fonten («Compressed», «Condensed», «Extended» og «Ultra Extended») har ikke kursiv-varianter.

«Extended» og «Ultra Extended» har 12 forhåndsdefinerte vekter («Hairline» til «Black») og «Compressed» og «Condensed» har 6 forhåndsdefinerte vekter («Regular» til «Black») Disse ekstra breddene distribueres ikke automatisk til alle NRK-maskiner.

Oversikt over de ulike vektene og breddene i fontfamilien NRK Sans.
Seks statiske fontfiler: For roman og italic i normal tegnbredde og for tegnbreddene, Compressed, Condensed, Extended og Ultra Extended i roman (ikke Italic). 
To variable fontfiler: For roman med både vekt- og breddeakse, og for Italic med vektakse.

Tegnformer

Versalene har et mer nøytralt uttrykk enn minusklene med enklere detaljering. Det finnes 4 alternative tallformer: Proporsjonale versaltall, versaltall med fast bredde, proporsjonale minuskeltall, og minuskeltall med fast bredde.

De grunnleggende bokstavformene i NRK Sans.

Tegnsett

Tegnsettet støtter det utvidete latinske alfabetet, og alle de samiske variantene som brukes i Norge.

Alle tegnene i fonten NRK Sans.

Variable akser

NRK Sans Variable har to akser, bredde og vekt. Ved normal tegnbredde (400) løper vekten helt fra Hairline til Black. I smalere eller bredere snitt løper vekten fra Regular til Black. NRK Sans Italic Variable har en akse, vekt.

Ytterkantene av de variable aksene i NRK Sans.

Nøytral ekspressiv

Målet med NRK Sans er å dekke våre funksjonelle behov på tvers av alle flater.  Et av grepene for å få til dette er å strukturere vektene sånn at de framstår mer nøytrale i tekstvektene, dvs. fra light til medium mens de fete og de lette vektene har mer karaktér. 

I tillegg har tekstvektene (light – medium), som brukes i løpende tekst og mindre størrelser, løsere spacing (større tegnmellomrom) enn de lette og de fete, som brukes i større størrelser, som titler (display). 

Hvis man likevel skal bruke displayvektene i mindre størrelser bør man øke tegnmellomrom (spacing) for å sikre lesbarhet og beholde karaktér/uttrykk. Motsatt, om man bruker tekstvektene i større størrelser kan man vurdere å knipe.

Tall

Det er 4 varianter av tall: Proporsjonale versaltall, versaltall med fast bredde, proporsjonale minuskeltall, og minuskeltall med fast bredde. På engelsk heter disse: Proportional Lining, Tabular Lining, Proportional Oldstyle, og Tabular Oldstyle.

Open type gir deg tilgang til å velge hvilken form du ønsker. Enkelt sagt kan proporsjonale tall brukes til det meste, mens tall med fast bredde brukes i tabeller, regnskap eller vertikale oppstillinger av tall.

De ulike tallvariantene i NRK Sans.

Detaljering

NRK Sans har et distinkt særpreg og kan lett kjennes igjen i en tekst.  Noen detaljer er åpenbare, for eksempel «ørene» i «G» og «g», og halen til liten «a». 

Men de ulike vinklene på strøkendene i «v» og «x» er kanskje de mest unike. I «K» og «k» kan man se hvordan de to diagonale strøkene møtes, men at det kun er det nederste, foten, som møter den vertikale stammen.

Distinkte detaljer i NRK Sans.

Humanistisk skriftsnitt

Form, detaljering og proporsjoner i et humanistisk skriftsnitt (font) tar utgangspunkt i håndskrift, og preget fra et bestemt skriveredskap kan bestemme både strukturen (grunnformene) og detaljering. 

Strøkene i NRK Sans ender i ulike vinkler. Det gir en  levende rytme som flyter gjennom ordbildet. Kontrasten i strøket (variasjonen i tjukkelse) og avslutningene er en konsekvens av den tenkte bredpennen som er brukt for å «skrive» tegnene. 

Vinkelen på bredpennen bestemmer tykkelsen på strøket og vinkelen på enden.

Logo i fonten

Vi har integrert 3 ulike logoer i fonten, NRK-logo, standard og optimalisert versjon for små størrelser, samt Super-symbolet. Disse gir korrekt forhold mellom logo og tekst, og er tiltenkt bruk i design-prototyping, ikke i tekst ut mot publikum – der bør logoer hentes fra Core Icons. Logoen i fonten er tilgjengelige via tastaturoversikt eller ved å skrive inn følgende koder:

 • {{nrk}} NRK-logo for små størrelser
 • {{NRK}} Standard NRK-logo
 • {{Super}} Super-symbolet.
NRK-logoen og Super-symbolet ligger som egne tegn i fonten.

Stilistiske alternativer

NRK Sans har noen alternative tegnformer, «a» og «e». De er laget for NRK Super, og etterligner den strukturen i de første tegnene barn lærer på skolen. For «N» og «$» er det alternativer som tillater morfing/animasjon langs breddeaksen. Stilistiske alternativer kan slås av og på i Open type-menyen.

Alternative tegnformer i NRK Sans.

Se alle vektene