← NRK Designprogram

NRK Nyheter designprofil 2017-2024

NRK Nyheter

OBS! Utdatert innhold

NRK lanserte ny designprofil for NRK Nyheter i juni 2024 (Ny nyhets­design i hele NRK). Denne siden er derfor utdatert. Se info om gjeldende designprofil for NRK Nyheter her: NRK Nyheter designprofil.

Først med hele bildet

NRK Nyheters merkekjerne er “Først med hele bildet” og dette er også utganspunktet for designprofilen. For designprofilen har denne setningen blitt omformulert  til “verdens hendelser  setter seg på plass til et helhetlig nyhetsbilde” for å gjøre den mer visuelt konkret.

Skjematisk oversikt over NRK Nyheters designkonsept.

«Verdens hendelser» har en visuell motpart i lag, dybde og fragmentering, og tidens gang / dag og natt – “det dunkende nyhetsdøgnet” der verden aldri tar pause.

Klipp fra vignetten til Dagsrevyen.

Et overordnet grep er å gjøre en horisontal oppdeling av et objekt, og forskyve delene litt i forhold til hverandre. Dette skaper bevegelse i komposisjonen både for statiske og bevegelige flater.

Detalj fra veggen i Dagsrevyens studio.

Å “sette på plass” er det førende prinsippet for designprofilens bevegelsesmønster, som skal antyde en bevegelse fra noe fragmentert mot en helhet. Mer om bevegelsesmønster her.

Logoanimasjon NRK Nyheter

“Et helhetlig nyhetsbilde” beskrives av den hele formen, og da særlig sirkelformen, som blant annet benyttes i NRK Nyheters logo. Sirkelelementet kan også brukes til å definere fokus, eller et skille mellom to «modus», som i Dagsrevyens vignett.

Verdier

 • Åpen: ren, varm, nær
 • Modig: frisk, dynamisk, levende
 • Troverdig: tydelig, konsistent

NRK Nyheters logo inngår i et merkesystem sammen med NRKs andre innholdsspesifikke undermerkevarer NRK P3, NRK Super, og NRK Sport.

NRK Nyheters logo er en blå sirkel (se mer om farger her) med hvit NRK-logo og «Nyheter» skrevet i hvitt med fonten NRK Etica Slab Bold. Det finnes også en sekundær horisontal utgave av logoen uten sirkel. Denne skal bare brukes unntaksvis dersom det er umulig å bruke logoen med sirkel.

Typografi

NRK Nyheter benytter seg av to fontfamilier – NRK Etica Slab og LFT Etica. 

Eksempel på typografi i bruk.

NRK Etica Slab er utviklet spesielt for NRK, og er en slab-serif basert på LFT Etica, som gir en litt skarpere og mer særpreget stil til NRK Nyheters identitet.

NRK Etica Slab brukes i NRK Nyheters logo, og gir et særegent preg til innholdet. Ellers brukes den hovedsakelig til overskrifter. Den kan også brukes til andre elementer som skal fremheves spesielt. Den fungerer best i mindre mengder, og man bør derfor ikke bruke den til lengre setninger eller hele avsnitt. Man bør også være forsiktig med å bruke den med kun store bokstaver. Den finnes som «book» og «bold». Det eksisterer per i dag ikke noen kursiv-variant.

nrkEticaSlab

LFT Etica er NRKs konsernfont. Det er en moderne sans-serif med et åpent og varmt uttrykk.

LFT Etica er en anvendelig font med mange vekter, som kan dekke alle behov utover bruksområdet til NRK Etica Slab. Dette inkluderer blant annet alt av brødtekst, og annen tekst i mindre størrelser.

lftEtica

Farger

NRK Nyheter skal ha et overordnet lyst og friskt preg. Blå er den viktigste identitetsskapende fargen, mens rød brukes som signalfarge for å merke større pågående nyhetshendelser.

Magasinsendinger kan legge seg mot en mørk bunnfarge.

NRK himmel
R:000 G:184 B:241
#00b9f2
NRK tekstblå
R:000 G:160 B:205
#00a0cd
NRK skyggeblå
R:000 G:087 B:153
#005799
NRK Rødmix
R:229 G:028 B:048
#e51c30
NRK Rødmiks skygge
R:153 G:000 B:020
#990014

Gråtoner

Hvit
R:255 G:255 B:255
#ffffff

Lys grå 1
R:246 G:246 B:246
#f6f6f6
Lys grå 2
R:235 G:235 B:235
#e9e9e9
Lys grå 3
R:224 G:224 B:224
#e0e0e0
Mellomgrå 1
R:224 G:224 B:224
#c8c8c8
Mellomgrå 2
R:104 G:106 B:108
#686a6c
Mellomgrå 3
R:072 G:074 B:076
#484a4c
Mørk grå 1
R:053 G:056 B:057
#353839
Mørk grå 2
R:038 G:041 B:042
#26292a
Mørk grå 3
R:023 G:026 B:027
#141517
Svart
R:000 G:000 B:000
#000000

Sekundære farger

Aubergine
R:038 G:008 B:089
#260859
Marine
R:000 G:064 B:113
#004071
Smørblomst
R:255 G:212 B:026
#ffd41a

Bringebær
R:230 G:007 B:120
#e60778
Bringebær skygge
R:153 G:003 B:078
#99034e

Aqua
R:000 G:169 B:172
#00aaad
Aqua skygge
R:000 G:125 B:128
#007d80

Eple
R:165 G:205 B:057
#a5cd39
Eple skygge
R:061 G:135 B:004
#3d8704

Bevegelsesmønster

 • Organiske bevegelser
  • Gjennom aktiv bruk av «easing» i animasjonskurver søkes det å skape bevegelser som føles organiske, snarere enn mekaniske.
 • Sette på plass
  • Et gjennomgående grep for bevegelsesmønsteret er å vise at noe er i ferd med å sette seg på plass. Det kan gjerne være en form som er oppdelt (fortrinnsvis i rette horisontale deler) og forskjøvet (fortrinnsvis horisontalt), og vises i en bevegelse tilbake mot en hel form.
 • Puls
  • Et grep som brukes mye i vignetter er «puls», der man typisk lager en brå oppskalering av et sirkulært fokuselement, synket opp mot lydsporet.
 • Sveip
  • Overganger skjer fortrinnsvis med en bevegelse fra venstre mot høyre, som referer en «sveip»-bevegelse på trykkfølsomme skjermer.

Informasjonsgrafikk

 • Informasjonsgrafikk for NRK Nyheter skal ha et rent, lyst og friskt uttrykk.
 • Hovedregel er å benytte fargepaletten, med NRK Himmel som tydeligste kobling til NRKs profil.
 • Følg retningslinjer for fontbruk og typografi, slik de er definert i denne stilguiden.
 • Bruk griden som hjelp til å plassere elementer når man jobber i fullskjerm-format.
 • Følg animasjonsprinsippene som er definert i stilguiden.

Mennesker

Grafiske illustrasjoner av mennesker kan gjerne legge seg opp mot stilen i eksemplene over – kantete og enkelt, med farger som forholder seg til fargepaletten, og uten konkrete detaljer i ansiktene.

Når man trenger en illustrasjon som ikke eksisterer i noe tilgjengelig bibliotek, kan man gjerne lage nye illustrasjoner, basert på fotografiske bilder, som i eksemplet under. Dette krever at man er fortrolig med å bruke Adobe Illustrator, eller et tilsvarende program. Forstørr gjerne hodet litt i forhold til originalbildet.

Bruk gjerne samme prinsipp for å vise silhouetter av personer som skal anonymiseres, som i eksemplet under.