NRK Nyheter er en av NRKs viktigste merkevarer og skal bygge en sterk nyhetsposisjon for NRK. Det er derfor viktig at NRK Nyheter fremstår som en helhetlig og tydelig avsender på alle flater, medier og plattformer.

Grunnprinsipper

«Møtepunktet som aktiverer» er konseptet til NRKs hovedprofil. Dette konseptet handler om møtet mellom NRK og publikum.

For NRK Nyheter gjelder konseptet «Først – med hele bildet». Mens «møtepunktet som aktiverer» styrer bevegelsesmønsteret, er «Først – med hele bildet» retningsgivende for innholdet.

NRK Nyheters logo inngår et merkesystem sammen med NRKs andre merkevarer og er tilgjengelig i flere varianter. Hvilken som brukes avhenger av flere faktorer. Last ned og les mer om logobruk i NRK her.

Skrift og typografi

NRK Nyheter benytter seg av, som NRKs hovedprofil, skriftsnittet NRK Sans. Les mer om NRK Sans og typografi i NRK her.

I nyhetsprofilen brukes versjonen NRK Sans SemiCondensed på overskrifter og på funksjonell tekst der normal NRK Sans tar for mye plass. Denne har seks vekter, fra Regular til Black, og installeres automatisk på alle NRK-maskiner med Adobe-programvare.

Farger

Primærpalett

Hovedfargen til NRK Nyheter er den rene blåfargen, Core Blue 600. Hovedpaletten består også av to andre blåfarger i tillegg til en rødfarge. Rødfargen, Red 400, brukes hovedsaklig til direkte- og breakingmarkering ved store hendelser.

Core Blue 600
RGB 23/103/206
#1767CE
Core Blue 900
RGB 10/35/67
#0A2343
Red 400
RGB 255/116/97
#FF7461

Sekundærpalett

NRK Nyheters fargepalett består også av tre sekunderfarger. Disse er kontrastfarger som helst skal brukes i sammenheng eller i kontrast til hovedfargene.

Core Blue 300
RGB 139/181/235
#8BB5EB
Cool Mint 200
RGB 133/228/237
#85E4ED
Warm Orange 300
RGB 254/179/122
#FFB37A
Purple 300
RGB 200/161/245
#C8A1F5

Kontrastkrav:

For å sikre lesbarhet er det viktig at man tar hensyn til følgende:

 • 50-200 validerer mot 900-950 for alle fargetoner (>7:1, AAA).
 • 50-100 validerer mot 800 for alle fargetoner (>4.5:1, AA eller >7:1, AAA avhengig av farge).
 • 300-400 validerer mot 900-950 for alle fargetoner (>4.5:1, AA eller >7:1, AAA avhengig av farge).
 • Core Blue 600 validerer mot 50 for alle fargetoner, og mot Alt Blue 100 (>4.5:1, AA).
 • For andre fargekombinasjoner vil fargekontrast variere, og man bør teste fargekontrast før tekstbruk.

Bevegelsesmønster

Møtepunktet som aktiverer

«Møtepunktet som aktiverer» oppstår mellom to former. Effekten av møtepunktet fungerer er en aktivator/igangsetter av innholdet. 

Eksempel:

 • Vignett
 • Break
 • Logoanimasjon

Animasjon/bevegelsesmønster

Effektivitet
Animasjonene bruker spisse ease-inn og ease-ut kurver:

 • Ease-inn: rolig i starten og rask på slutten.
 • Ease-ut: rask i starten og rolig på slutten.

For å ytterligere effektivisere bevegelsene benyttes jump-cuts. Dette innebærer at deler av animasjonen klippes bort i midtleddet for å skape en kortere og mer effektiv bevegelse.

Bruken av spisse easing-kurver skal gi en behagelig, men effektiv følelse. Jump-cuts tilfører en visuell «rytmikk» som kan brukes både i animasjon og som et klippegrep i nyhetssaker. 

Overganger

Wipes/Break
Effektive overganger brukes for å navigere mellom saker i sendingene eller en inngang eller utgang fra et segment i sendingen.

Eksempel:

 • Nettpromo eller en STK.