NRK Eksternavdelingen

Lisensiering
– produkter og rettigheter

Vi lisensierer ut retten til å bruke NRKs rettigheter og merkevarer. NRK lager og selger ikke produkter selv, men andre kan i samarbeid med oss utvikle og selge produkter og tjenester basert på våre merkevarer.

lisensierer En lisens er en tillatelse til å benytte en programvare, et varemerke, et patent eller andre immaterielle rettigheter. Lisensiering av slike rettigheter blir normalt dokumentert i form av en avtale mellom eier av rettigheten (lisensgiver) og en eller flere lisenstakere om rett til å utnytte rettigheten. Kilde: Patentstyret

Fantorangen tekstilprodukter
Foto: Princess Gruppen AS


Oppdatert 05.05.2022