Merking av lisensprodukter

Lisensstrategi

 • NRK Aktivum utvikler lisensprodukter og større konsepter basert på NRKs løpende programproduksjon, merkevarer og konsepter. Vår oppgave er å utvikle et sett av kvalitetsprodukter som gir et gjenkjennbart uttrykk og som knyttes sterkt opp til programmets innhold og identitet.
 • Lisensproduktene tilgjengeliggjøres gjennom våre samarbeidspartnere, og disse skal ha spesialkompetanse innenfor det utvalgte produktområdet. Lisensproduktene skal markedsføres og distribueres gjennom kanaler tilpasset produktet, og vi søker en høy kvalitetsstandard på produktene.

Annonser/markedsføring

 • Annonser skal merkes med NRK-logo, som plasseres slik at NRK fremstår som avsender av annonsen. I annonser for NRKs lisensprodukter for barn skal også alltid NRKs logo benyttes. NRK Supers logo må ikke brukes i annonser/markedsføring.

Logoplassering og størrelse

Godkjenning

 • Lisenstaker skal legge frem prototyper og produksjonsplan for det enkelte lisensprodukt, som skal godkjennes av NRK Aktivum før produksjon kan iverksettes.
 • Distribusjonsplan og markedsplaner legges frem for NRK Aktivum for godkjenning i god tid før lansering. Lisenstaker skal i samråd med NRK Aktivum sørge for at alle markedsaktiviteter i regi av lisenstaker og/eller lisenstakers forhandlere retter seg etter retningslinjene i designhåndboken.NRK-logo kan benyttes
i svart eller hvit versjon


NRK Super-logo kan benyttes
i turkis eller hvit versjon.

Produkttyper

Merking av bøker

 • Bøker som gis ut i samarbeid med NRK skal merkes på forsiden og ryggen ut fra følgende prinsipper:
 • Logoens farge – sort eller hvit – avgjøres av layouten/fargene på coveret. Programmets eller programseriens navn og visuelle profil og farger, er viktige elementer som skal prege omslaget. Bruk gjerne NRKs profilfont
 • LFT Etica på øvrig brødtekst og faktatekst. NRK-logoen skal ha samme farge på alle flater. Logoen kan plasseres på alle flater, men bakgrunnen bør være rolig.

Forside

 • Logoen skal være 18 mm bred og skal primært plasseres i nederste høyre hjørne på formatet, med en avstand på 10 mm fra ytterkantene. Er det av designmessige grunner behov for en annen plassering, kan logoen alternativt midtstilles oppe eller nede, eller i øverste høyre hjørne.

Rygg

 • NRK-logo på rygg skal ha samme størrelse og farge som logo på forsiden. Hvis det er designmessig vanskelig å ha samme farge dvs at logoen ikke synes pga bakgrunnsfargen, så kan logoen brukes i motsatt farge. Dersom ryggen er smalere en 13 mm, skal NRK-logo plasseres vertikalt.

Merking med NRK Super-logo på bøker

 • NRK Super-logo plasseres på forsiden som illustrert nedenunder. NRK Super-logo skal som hovedregel være turkis eller hvit med transparent bunnfarge. Logoen kan plasseres på alle flater, men bakgrunnen bør være rolig.

Hovedfarge turkis: CMYK: 80/0/25/0

NRK Supers logo må ikke brukes i annonser/markedsføring. I annonser for NRKs lisensprodukter skal alltid NRK-logo benyttes.

Merking av CD

 • Logoens farge – sort eller hvit – avgjøres av layouten/fargene på coveret. Programmets eller programseriens navn og visuelle profil og farger, er viktige elementer som skal prege omslaget. Bruk gjerne NRKs profilfont
 • LFT Etica på øvrig brødtekst og faktatekst. NRK-logoen skal ha samme farge på alle flater. Logoen kan plasseres på alle flater, men bakgrunnen bør være rolig.

Forside

 • Logoen skal være 18 mm bred og skal primært plasseres i nederste høyre hjørne på formatet, med en avstand på 10 mm fra ytterkantene. Er det av designmessige grunner behov for en annen plassering, kan logoen alternativt midtstilles oppe eller nede, eller i øverste høyre hjørne.

Bakside/rygg

 • På ryggen settes NRK-logo i en stolpe på 33 mm høyde.
 • Det er satt av et rektangulært felt (2) på 60×23,5 mm til samar­beid­partnere og rettighetshavere.

Label

 • CD og DVD-label skal merkes med NRK-logo i svart eller hvit. Logoen skal være 18 mm bred, og kan plasseres valgfritt på labelen i tråd med øvrig formgiving. Vær oppmerksom på at noen produsenter krever et sentrert trykkefritt område på 35 mm.

Merking med NRK Super-logo på CD

 • NRK Super-logo plasseres på forsiden som illustrert. Logoen skal som hovedregel være turkis eller hvit med transparent bunnfarge. Logoen kan plasseres på alle flater, men bakgrunnen bør være rolig.

Hovedfarge turkis: CMYK: 80/0/25/0

NRK Supers logo må ikke brukes i annonser/markedsføring. I annonser for NRKs lisensprodukter skal alltid NRK-logo benyttes

.

Merking av digitale CD-cover

 • CD-cover til Spotify ol. Logo har fast størrelse og plassering. NRK står som tydelig avsender.

Leveringskrav til digitale CD-cover:

 • 1:1 kvadrat
 • Minimum 3000×3000 px – max 6000 x 6000 px.
 • Max 8 MB
 • Filformat: JPG
 • Colourspace: RGB

Last ned :
NRK digital CD – mal logoplassering

Merking av DVD

 • Logoens farge – sort eller hvit – avgjøres av layouten/fargene på coveret. Programmets eller programseriens navn og visuelle profil og farger, er viktige elementer som skal prege omslaget. Bruk gjerne NRKs profilfont
 • LFT Etica på øvrig brødtekst og faktatekst. NRK-logoen skal ha samme farge på alle flater. Logoen kan plas- seres på alle flater, men bakgrunnen bør være rolig.

Forside

 • Logoen skal være 18 mm bred og skal primært plasseres i nederste høyre hjørne på formatet, med en avstand på 10 mm fra ytterkantene. Er det av designmessige grunner behov for en annen plassering, kan logoen alternativt midtstilles oppe eller nede, eller i øverste høyre hjørne.

Rygg

 • På ryggen settes NRK-logo i en sort eller hvit stolpe på 33 mm.

Label

 • CD og DVD-label skal merkes med NRK-logo i svart eller hvit. Logoen skal være 18 mm bred, og kan plasseres valgfritt på labelen i tråd med øvrig formgiving. Vær oppmerksom på at noen produsenter krever et sentrert trykkefritt område på 35 mm.

Merking med NRK Super-logo på DVD

 • NRK Super-logo plasseres på forsiden som illustrert. Logoen skal som hovedregel være turkis eller hvit med transparent bunnfarge. Logoen kan plasseres på alle flater, men bakgrunnen bør være rolig. Hovedfarge turkis: CMYK: 80/0/25/0

NRK Supers logo må ikke brukes i annonser/markedsføring. I annonser for NRKs lisensprodukter skal alltid NRK-logo benyttes.

Merking av lydbok

 • Logoens farge – sort eller hvit – avgjøres av layouten/fargene på coveret. Programmets eller programseriens navn og visuelle profil og farger, er viktige elementer som skal prege omslaget. Bruk gjerne NRKs profilfont
 • LFT Etica på øvrig brødtekst og faktatekst. NRK-logoen skal ha samme farge på alle flater. Logoen kan plas- seres på alle flater, men bakgrunnen bør være rolig.

Forsiden

 • Logoen skal være 18 mm bred og skal primært plasseres i nederste høyre hjørne på formatet, med en avstand på 10 mm fra ytterkantene. Er det av designmessige grunner behov for en annen plassering, kan logoen alternativt midtstilles oppe eller nede, eller i øverste høyre hjørne.

Rygg

 • På ryggen settes NRK-logo i en sort eller hvit stolpe på 33 mm.

Hørespill-symbol

 • Er lydboken ett hørespill skal bildet av maskene – sorte eller hvite – plasseres nederst på ryggstolpen.

Merking av label

 • Labelen skal merkes med NRK-logo i svart eller hvit. Logoen skal være 18 mm bred, og kan plasseres valgfritt på labelen i tråd med øvrig formgiving. Vær oppmerksom på at noen produsenter krever et sentrert trykkefritt område på 35 mm.

Merking med NRK Super-logo på lydbøker

 • NRK Super-logo plasseres på forsiden som illustrert nedenunder. NRK Super-logo skal som hovedregel være turkis eller hvit med transparent bunnfarge. Logoen kan plasseres på alle flater, men bakgrunnen bør være rolig.

Hovedfarge turkis: CMYK: 80/0/25/0

NRK Supers logo må ikke brukes i annonser/markedsføring. I annonser for NRKs lisensprodukter skal alltid NRK-logo benyttes

.