← NRK Designprogram

Merking av kommersielle produkter og markedsmateriell

NRK lisensierer ut retten til å benytte NRKs rettigheter og merkevarer. Produkter og annen sekundærutnyttelse (forestillinger, show, mm.) skal knyttes opp til programmenes innhold og identitet. Vi setter krav til høy kvalitet og relevant kompetanse i alle ledd: kommersielle produkter og annen sekundærutnyttelse med tilhørende markedsmateriell skal ha en kvalitet som samsvarer med NRKs verdigrunnlag som allmennkringkaster og den kvaliteten NRK står for. Dette må ikke svekke NRKs merkevare eller omdømme.

Spørsmål om lisensiering og merking av kommersielle produkter og tjenester?
Kontakt innholdssalg@nrk.no

Godkjenning
 • Alle kommersielle produkter og annen sekundærutnyttelse knyttet til NRKs merkevarer, samt all markedsføring skal godkjennes av NRK.
 • Det er ikke tillatt å sette i gang produksjon før det foreligger endelig, skriftlig godkjenning fra NRK.
 • Lisenstaker/samarbeidspartner skal legge frem prototyper/manus og produksjonsplan før produksjon kan iverksettes. Det skal beregnes minimum fem arbeidsdager til godkjenning av dette. Det må også beregnes tid til endringer og nye godkjenningsrunder.
Merking med NRK-logo
 • Alle lisensprodukter skal merkes med NRK-logo i hht. nedenstående retninglinjer, se mer i kapittelet Merking og logo
 • All bruk av NRK-logo skal forhåndsgodkjennes av NRK før publisering, trykk eller produksjon.


Logoen kan gjengis i tre blåtoner, lys- mellom- og mørkeblå, i tillegg til svart og hvitt.

NRK Super-logo skal kun benyttes i turkis, alternativt i svart eller hvit versjon.

Der det ikke er plass til hovedlogo, eksempelvis på blyanter, kan sekundærlogo benyttes.

 • NRK logoen må være godt synlig på hvert produkt. Underlagsfargen på produktet avgjør om logoen skal være sort, hvit eller en av de tre blåtonene – målet er god synlighet og lesbarhet. Bakgrunnen bør være rolig.
 • Logoen har et sikkerhetsområde på minimum en halv logostolpe på alle kanter.
 • Unngå bruk av grafikk bak logoen.
 • Logoens proporsjoner og avstanden mellom formene skal ikke varieres.
 • Effekter som drop-shadow skal unngås. Logoen skal fremstå klar og tydelig.
 • Logoen skal ikke brukes inne i setninger.
 • Andre logoer skal ikke settes i umiddelbar nærhet.
 • Minimumstørrelse på NRK-logo er 13 mm i bredden.
 • Minimumsstørrelse NRK Super hovedlogo: 10 mm, sekundærlogo: 7 mm

NRK er sterkt knyttet til blått og blåfargen bør være tydelig tilstede på de flater det lar seg gjøre. Logoen kan gjengis i tre blåtoner, lys- mellom- og mørkeblå, i tillegg til svart og hvitt. Valg av farge på logo avhenger av situasjon, flate og bakgrunnen den skal stå på – målet er god synlighet og lesbarhet.

Alt Blue 100
PMS 9442
CMYK 20/4/0/0
RGB 212/238/252
#D4EEFC
Core Blue 600
PMS 293
CMYK 96/62/0/0
RGB 23/116/222
#1767CE
Core Blue 900
PMS 2758
CMYK 96/62/0/62
RGB 10/35/67
#0A2343
Gray 950
PMS Black 4
CMYK 45/45/4/96
RGB 13/13/17
#131317
White
PMS N/A
CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255
#FFFFFF

Sikker avstand

Sikker avstand mellom logoen og andre elementer gir god synlighet og tydelig avsenderidentitet. Sikker sone er den minste avstand mellom logo til kanten av flaten eller andre elementer på samme flate. Den defineres av en halv logostolpe.

Logo definerer marg

Ønsket størrelse på NRK-logo bestemmer margen eller avstanden til ytterkant av en flate. Størrelsen på logo og skalaen i forhold til flaten må vurderes i forhold til hvilken flate og medie den skal vises på. Bredden av NRK logo kan deles på 4, 3 eller 2, færre ruter gir større marg. Mer om dette i kapittelet om grid og komposisjon. NRK logo kan plasseres i alle hjørner for å gi plass for innhold. Midtstilt logo brukes i situasjoner uten innhold.

Selv om en endring av logo kan virke riktig i et enkelt tilfelle vil endring og feil bruk av logo skape usikkerhet om hvem avsender er, og svekke NRKs merkevare som helhet.

NRK Supers hovedlogo skal brukes på lisensprodukter og annen sekundærutnyttelse samt tilhørende markedsmateriell, men ikke i annonser. Se eget punkt om annonsering.

Der det ikke er plass til hovedlogo, eksempelvis på blyanter, kan sekundærlogo benyttes.

Hovedfarge:

NRK Supers signalfarge er turkis. Logoen skal som hovedregel benyttes i turkis, alternativt i svart eller hvit. Logoen skal alltid ha 100% metning.

Spot: Pant. 3125
RGB: 0, 180, 195
CMYK: 80, 0, 25, 0
HEX: 00B4C3
TPX: Pantone 16-4725 TPX Scuba Blue

Produkttyper og merking

Merking av bøker
 • NRK-logoens farge – sort, hvit eller en av de tre blåtonene – avgjøres av layouten/fargene på coveret.
 • NRK-logoen skal ha samme farge på alle flater. Logoen kan plasseres på alle flater, men bakgrunnen bør være rolig.
 • NRK Super-logo skal som hovedregel være turkis eller hvit med transparent bunnfarge. Logoen kan plasseres på alle flater, men bakgrunnen bør være rolig.
 • Programmets eller programseriens logo, visuelle profil og farger, er viktige elementer som skal prege omslaget.
 • Bruk gjerne NRKs profilfont NRK Sans på øvrig brødtekst og faktatekst.

Forside

 • Logoen skal være 18 mm bred og skal primært plasseres i nederste høyre hjørne på formatet, med en avstand på 10 mm fra ytterkantene. Er det av designmessige grunner behov for en annen plassering, kan logoen alternativt midtstilles oppe eller nede, eller i øverste høyre hjørne.
 • Logo fra eventuell ekstern produsent skal plasseres på motsatt side av NRK/NRK Super-logo.

Rygg

 • NRK-logo på rygg skal ha samme størrelse og farge som logo på forsiden. Hvis det er designmessig vanskelig å ha samme farge dvs at logoen ikke synes pga bakgrunnsfargen, så kan logoen brukes i motsatt farge. Dersom ryggen er smalere en 13 mm, skal NRK-logo plasseres vertikalt.

Merking av digitale cover – musikk

Digitale cover til Spotify ol.

 • Logo har fast størrelse og plassering. NRK står som tydelig avsender.

Leveringskrav til digitale cover:

 • 1:1 kvadrat
 • Minimum 3000×3000 px – max 6000 x 6000 px.
 • Max 8 MB
 • Filformat: JPG
 • Colourspace: RGB

Last ned mal for logoplassering :

Merking av CD
 • NRK-logoens farge – sort, hvit eller en av de tre blåtonene –avgjøres av layouten/fargene på coveret.
 • NRK-logoen skal ha samme farge på alle flater. Logoen kan plasseres på alle flater, men bakgrunnen bør være rolig.
 • NRK Super-logo plasseres på forsiden som illustrert. Logoen skal som hovedregel være turkis eller hvit med transparent bunnfarge. Logoen kan plasseres på alle flater, men bakgrunnen bør være rolig.
 • Programmets eller programseriens logo, visuelle profil og farger, er viktige elementer som skal prege omslaget.
 • Bruk gjerne NRKs profilfont NRK Sans på øvrig brødtekst og faktatekst.

Forside

 • Logoen skal være 18 mm bred og skal primært plasseres i nederste høyre hjørne på formatet, med en avstand på 10 mm fra ytterkantene. Er det av designmessige grunner behov for en annen plassering, kan logoen alternativt midtstilles oppe eller nede, eller i øverste høyre hjørne.
 • Logo fra eventuell ekstern produsent skal plasseres på motsatt side av NRK/NRK Super-logo.

Bakside/rygg

 • På ryggen settes NRK-logo i en stolpe på 33 mm høyde.
 • Det er satt av et rektangulært felt (2) på 60×23,5 mm til samar­beid­partnere og rettighetshavere.

Label

 • CD og DVD-label skal merkes med NRK-logo i svart eller hvit. Logoen skal være 18 mm bred, og kan plasseres valgfritt på labelen i tråd med øvrig formgiving. Vær oppmerksom på at noen produsenter krever et sentrert trykkefritt område på 35 mm.

.

Merking av DVD
 • NRK-logoens farge – sort, hvit eller en av de tre blåtonene – avgjøres av layouten/fargene på coveret.
 • NRK Super-logo plasseres på forsiden som illustrert. Logoen skal som hovedregel være turkis eller hvit med transparent bunnfarge. Logoen kan plasseres på alle flater, men bakgrunnen bør være rolig.
 • NRK-logoen skal ha samme farge på alle flater. Logoen kan plasseres på alle flater, men bakgrunnen bør være rolig.
 • Programmets eller programseriens logo, visuelle profil og farger, er viktige elementer som skal prege omslaget.
 • Bruk gjerne NRKs profilfont NRK Sans på øvrig brødtekst og faktatekst.

Forside

 • Logoen skal være 18 mm bred og skal primært plasseres i nederste høyre hjørne på formatet, med en avstand på 10 mm fra ytterkantene. Er det av designmessige grunner behov for en annen plassering, kan logoen alternativt midtstilles oppe eller nede, eller i øverste høyre hjørne.
 • Logo fra eventuell ekstern produsent skal plasseres på motsatt side av NRK/NRK Super-logo.

Rygg

 • På ryggen settes NRK-logo i en sort eller hvit stolpe på 33 mm.

Label

 • CD og DVD-label skal merkes med NRK-logo i svart eller hvit. Logoen skal være 18 mm bred, og kan plasseres valgfritt på labelen i tråd med øvrig formgiving. Vær oppmerksom på at noen produsenter krever et sentrert trykkefritt område på 35 mm.

Merking av tekstilprodukter

Vevd etikett

På lisensprodukter av tekstil, og på bamser og dukker, brukes en vevd etikett slik at logoen fremstår som en naturlig del av produktet. Der det er en ekstern produsent tilknyttet produksjonen, kan etiketten deles i to.

 • Utseende: Brodert logo på vevd etikett. Etikettens bakgrunnsfarge bør tilpasses produktets hovedfarge, eller være hvit.
 • Plassering og størrelse: Etiketten plasseres synlig, men diskret, og pent tilpasset hvert enkelt produkts utforming. Etikettens vevde logo skal ha målene 13,5 x 10 mm.

Vaskeanvisningslapp

Må inneholde programlogo og teksten: Et offisielt NRK-produkt. Lisenstakers logo plasseres på baksiden eller i eget felt nederst.

Eksempel på korrekt merket tekstilprodukt med vaskelapp, vevd etikett med logo og hengeetikett

Merking av andre produkttyper

Merking av lisensprodukter

Alle produkter skal i tillegg til programlogo merkes med NRK eller NRK Super-logo, synlig på produktets forside. Det er et mål at logoen skal være synlig både for brukeren av produktet og andre. Logoen skal være pent plassert på et egnet sted tilpasset hvert produkt. Den skal som hovedregel være plassert på selve produktet, i tillegg til merking på emballasje eller hangtag.

 • Programprofil, dvs. logo, grafisk uttrykk og farger fra de enkelte programmene skal være de bærende elementene og skal prege lisensproduktets utseende.
 • Emballasje, hangtags og markedsmateriell skal merkes med: NRK/NRK Super-logo, programlogo og krediteringstekst.
 • Lisenstakers logo og standard produktinformasjon skal plasseres på baksiden av produktet/emballasjen.
 • Plasseringen skal være diskret og pen, tilpasset hvert enkelt produkt.
 • Foto av medvirkende skal som hovedregel ikke benyttes på produkter, eller til markedsføring av lisensprodukter.
Eksempel på merking av produkt (Foto: Lappeliten.no)

På lisensprodukter der det ikke er plass til vanlig logo, eller der et logotrykk vil kunne slites vekk ved bruk, kan logoen preges inn i produktet. Preget logo har ingen minimumsstørrelse, så lenge detaljene i logoen kommer tydelig frem.

Ved veldig små størrelser bør kun teksten NRK Super preges inn. Den vertikale logoens form (uten farge) eller teksten NRK Super preges direkte inn i produktet.

Eksempel på preget logo (Illustrasjon: State.no)
Produktemballasje

Produktemballasje

 • NRKs logo skal stå på framsiden av emballasjen. Lisentakers logo og/eller logo fra ekstern produsent kan også plasseres på produktets framside, men på den motstående side av esken i forhold til NRKs logo. Lisenstakers/ekstern produsents logo skal ikke fremtre større enn NRKs logo.
 • Lisenstakers logo og standard produktinformasjon skal plasseres på baksiden eller på et eget felt på produktet/emballasjen.
 • Krediteringstekst tilpasset hver enkelt merkevare/konsept skal alltid være med.
Eksempel på produktemballasje

Merking med hengeetikett

 • For produkter uten produktemballasje, må det utvikles en hengeetikett som forteller om produktet.
 • Programmets visuelle profil skal være det dominerende på forsiden.
 • NRK/NRK Supers logo skal plasseres på forsiden. Eventuell logo fra ekstern produsent skal plasseres på motsatt side av NRK/NRK Super-logo.
 • Lisenstakers logo og standard produktinformasjon skal stå på baksiden av hengeetiketten.
 • Etiketten skal innholde krediteringstekst.

Eksempel på hengeetikett
Annonser og markedsmateriell

Annonser

 • I annonser for NRKs lisensprodukter skal alltid NRKs logo i sort, hvit eller en av de tre blåtonene benyttes, i tillegg til lisenstakers logo.
 • NRK Supers logo skal ikke brukes i annonser/markedsføring.
 • Alle annonser skal godkjennes av NRK før trykk/publisering.
 • Logo fra ekstern produsent/samarbeidspartner skal plasseres på motsatt side av NRK-logo.
Eksempel på annonser

Plakater mm.

 • Programlogo og eventuell illustrasjon utgjør sammen med NRK Super-logoen den visuelle profilen, og er en prioritert del av materiellet.
 • Logo fra ekstern produsent eller samarbeidspartner skal plasseres på motsatt side av NRK/NRK Super-logo.
 • Produktinformasjon, forhandlerinformasjon, sponsorlogoer etc. er sekundært og skal holdes adskilt fra NRK-innholdet, og plasseres i et eget, separat felt.
 • Vi minner om at det er lisenstagers plikt å informere lisenstakers kunder og samarbeidspartnere om rutiner og godkjenning i henhold til denne designmanualen.
 • Alt markedsmateriell skal godkjennes av NRK før trykk/publisering.
Eksempel på plakat

Logoplassering og størrelse

Ønsket størrelse på NRK-logo bestemmer margen eller avstanden til ytterkant av en flate. Størrelsen på logo og skalaen i forhold til flaten må vurderes i forhold til hvilken flate og medie den skal vises på. Bredden av NRK logo kan deles på 4, 3 eller 2, færre ruter gir større marg. Mer om dette i kapittelet om grid og komposisjon. NRK logo kan plasseres i alle hjørner for å gi plass for innhold. Midtstilt logo brukes i situasjoner uten innhold.