← Design .

Merking av kommersielle produkter
og markedsmateriell

NRK lisensierer ut retten til å benytte NRKs rettigheter og merkevarer. Produkter og annen sekundærutnyttelse (forestillinger, show, mm.) skal knyttes opp til programmenes innhold og identitet. Vi setter krav til høy kvalitet og relevant kompetanse i alle ledd: kommersielle produkter og annen sekundærutnyttelse med tilhørende markedsmateriell skal ha en kvalitet som samsvarer med NRKs verdigrunnlag som allmennkringkaster og den kvaliteten NRK står for. Dette må ikke svekke NRKs merkevare eller omdømme.

Spørsmål om lisensiering og merking av kommersielle produkter og tjenester?
Kontakt innholdssalg@nrk.no

Produkttyper og merking

lisensierer ut retten En lisens er en tillatelse til å benytte en programvare, et varemerke, et patent eller andre immaterielle rettigheter. Lisensiering av slike rettigheter blir normalt dokumentert i form av en avtale mellom eier av rettigheten (lisensgiver) og en eller flere lisenstakere om rett til å utnytte rettigheten. Kilde: Patentstyret


Oppdatert 05.05.2022