←Samarbeid med NRK

Bruk av musikk i eksterne produksjoner

NRK har avtale med IFPI som også gir eksterne produsenter rett til innkopiering for NRKs bruk. Men det er ikke all musikk som kan brukes uten spesiell tillatelse. Avtalen med IFPI har noen begrensninger som gjelder antall sekunder innkopiert fra samme artist, antall sekunder sammenhengende innkopiering, samt at det ikke kan benyttes musikk fra artister på IFPIs reservasjonsliste. Detaljer om IFPI-begrensingene er beskrevet i NRKs avtale med eksterne produsenter. Se reservasjonslisten fra IFPI for innkopiering på produksjoner som skal brukes av NRK:

Hva betyr det at musikk står på IFPIs reservasjonsliste?

Det betyr at de ikke kan brukes til innkopiering i audiovisuelle produksjoner til bruk av NRK, uten å få en spesialtillatelse fra rettighetseierne. Det betyr at de alltid må kontaktes og en spesialavtale må signeres. Dette har som oftest en kostnadsside som kan være et hinder for bruk.

Bruk ALDRI musikk fra Reservasjonslista uten spesialavtale. Det kan bli svært kostbart!

IFPIs reservasjonsliste gjelder kun for audiovisuelle produksjoner. Rene lydproduksjoner, f.eks podkaster, kan bruke all musikk som kan brukes på radio. Husk at maksimum 70 prosent av tiden i en podkast kan være musikk.

I tillegg til IFPI-repertoaret, kan eksterne produsenter benytte musikk fra selskaper som er FONO-medlemmer

NRK har en innkopieringsavtale med NORA som eksterne produsenter kan benytte seg av når de produserer for NRK. Her er et kort sammendrag av rettighetene:

  • Ingen reservasjonsliste, ingen restriksjon på bruk i vignett/rulletekst, ingen sekundrestriksjon.
  • Inkluderer rett til salg eller utveksling til tredjepart for bruk utenfor Nordvisjonen. Tidsubegrensede og teknologinøytrale rettigheter.
Audio Network

Audio Network

Kontakt: s.johansson@audionetwork.com OG nrk@audionetwork.com
Kreditering: Musikk: Audio Network

AMG Production Music

AMG Scandinavia

Kontakt: music@amgscandinavia.com
Kreditering: Musikk: AMG Scandinavia

West One Music

West One Music

Kontakt: nick.leonard@westonemusic.com
Kreditering: Musikk: West One Music

Lag en bruker og last ned.
Rapportér på Music Cue Sheet til programmene (for bruk i PRF) + send en kopi til selskapene.

Det finnes flere steder hvor dere kan finne musikk, også gratis musikk:

KPM Music

NRK har avtale med produksjonsmusikkselskapet KPM Music
OBS: Het tidligere EMI Production Music Scandinavia AB

Kontakt cilla.skarin@sonymusicpub.com for å registrere deg som bruker. Musikken kan brukes i alle typer produksjoner for NRK, på alle plattformer, uten tidsbegrensning og for bruk i hele verden. Det er ingen kostnader for produksjonsselskapet.

Husk å sende kopi av musikkrapport til cilla.skarin@sonymusicpub.com og du må selvsagt rapportere til TONO.

Musikken skal krediteres slik: Musikk: KPM Music

Universal Production Music

Eksterne produsenter kan bruke musikk fra Universal Production Music uten å måtte betale for innkopieringen så lenge produksjonen kun er for NRKs bruk.

Kontakt: micke.jonasson@umusic.com
Kreditering: Musikk: Universal Production Music

Upright Music

Musikk fra Upright kan nå brukes av eksterne produsenter uten å betale avgift. Dette gjelder produksjoner som NRK fullfinansierer.

Kontakt: Anne-Sofie Hau Oppenlænder, aso@upright-music.com
Kreditering: Musikk: Upright Music

Apollo Music

Musikk fra Apollo Music kan brukes av eksterne produsenter som produserer TV, radio, podkast og SoMe for NRK uten at det skal betales avgift til Apollo.

Apollo Music Findthetune www.findthetune.com
Kontakt: thore@apollomusic.dk
Kreditering: Musikk: Apollo Music (Merk: Hvis kjenningsmelodi: krediter tittel og komponist)

Extreme Music

Extreme Music kan brukes av eksterne produsenter som produserer TV, radio, podkast

Kontakt: erika.erikson@extrememusic.com
Kreditering: Musikk: Extreme MusicMusikken skal krediteres slik: Musikk: Extreme Music

Musikken kan brukes i alle typer produksjoner for NRK, på alle plattformer, uten tidsbegrensning og for bruk i hele verden. Det er ingen kostnader for produksjonsselskapet.

Husk å sende kopi av musikkrapport til erika.erikson@extrememusic.com og du må selvsagt rapportere til TONO.

Mer om bruk og rapportering av musikk i radio- og tv-programmer finner du på Tonos nettsider