← Lever innhold til NRK

Slik skriver du dialogmanus

For å lette arbeidet for teksterne våre skal det leveres dialogmanus (dialoglister) for den ferdige produksjonen. Manusene brukes som hjelp til tekstingen – både den teksten som alle norske seere har behov for, teksten for hørselshemmede og døve, og i forbindelse med tilrettelegging av NRK1 til dansk. Dette er spesielt viktig ved dårlig kvalitet på lyden, mye bakgrunnsstøy og/eller musikk, dårlig diksjon, vanskelige dialekter eller andre forhold som påvirker hørbarheten.

Et dialogmanus bør inneholde:

  • Det som sies i programmet på det tidspunktet det blir uttalt, gjerne med tidskoder.
  • Manuset bør helst nedtegnes på det språket som snakkes, men kan også inneholde et forslag til oversettelse, spesielt ved sjeldne språk.
  • Navnene på de som sier noe (deltakere, hovedpersoner, fortellerstemmer, intervjuobjekter og andre) må være korrekt gjengitt.
  • For tydelighetens skyld bør man også markere hvem som sier hva i manuset.
  • Stedsnavn må være riktige der det er et poeng at vi vet hvor handlingen finner sted, og det ikke er noen super.
  • Musikk som er relevant for handlingen, eller er en del av handlingen, som de hørselshemmede vil ha glede av, bør markeres med minimum artistnavn og tittel.

Det finnes ingen fast mal for hvordan et dialogmanus skal se ut – se tre eksempler her: Dialogmanus-eksempler