← Lever innhold til NRK

Slik skriver du programomtale

Omtalen skal utdype innsalgsteksten, men ikke røpe for mye. Den skal skape ytterligere nysgjerrighet slik at publikum får lyst til å se programmet, og slik at journalister i norsk presse skal bli interessert i å skrive artikler med omtalen som utgangspunkt.

Omtalen skal kort og objektivt fortelle om programmets innhold. Hvem handler det om? Hva skjer? Hvor skjer det (dersom det er viktig for sammenhengen)? Omtalen bygges opp slik:

  1. Tittel (skal være en annen enn programtittelen)
  2. Ingress på to, tre linjer
  3. Brødtekst på ni-ti skrevne linjer
    • For enkeltstående dokumentarer: Brødteksten skal gi en kortfattet og informativ beskrivelse av innholdet. Gå ikke for detaljert til verks!
  4. Faktaopplysninger
    • Genre, produksjonsår, antall episoder, navn på produksjonsselskap/produsent, programleder evt regissør og skuespillere ved dramaserier