← Kontakt

Innsyn og åpenhet

NRK er omfattet av offentleglova, personopplysningsloven (GDPR) og åpenhetsloven, som alle stiller krav til NRK om å utlevere dokumenter og opplysninger til publikum.

Hvordan be om innsyn i dokumenter hos NRK?
  • Send innsynskravet til innsyn@nrk.no. Du vil få en bekreftelse når innsynskravet er mottatt.
  • Behandling av innsynskrav koordineres av NRKs avdeling for Informasjonsstyring som formidler innsynskravet til rette vedkommende i NRK. Informasjonsstyring er bemannet fra kl. 08.00 – 15.45 (08.00 – 15.00 i perioden 15. mai til 15. september).
  • Innsynskrav blir behandlet så snart som mulig, normalt i løpet av 1-3 virkedager.
NRK og offentleglova – hvilke dokumenter har NRK ikke plikt til å gi innsyn i?
  • Offentleglova gjelder ikke for dokumenter hos NRK som «er knytte til redaksjons- og programverksemda i selskapet», se offentleglovforskrifta § 1 tredje ledd bokstav i. Begrunnelsen for unntaket er for det første at NRK ikke skal stilles i en annen stilling enn konkurrerende medier når det gjelder redaksjons- og programvirksomheten, og for det andre – hensynet til NRKs uavhengighet og kildevernet. Dokumenter som inneholder overordnede prinsipper eller retningslinjer for redaksjons- og programvirksomheten, omfattes ikke av unntaket.
  • NRK ble omfattet av offentleglova 1. januar 2009. Dokumenter som kom inn til eller ble opprettet av NRK før dette tidspunktet, omfattes ikke av reglene i offentleglova.
  • NRKs øvrige dokumenter omfattes av offentleglova. Om NRK gir innsyn i disse dokumentene eller ikke, kommer an på de ulike reglene i loven.
NRKs offentlige journal
Hvordan be om innsyn i egne personopplysninger?
  • Du kan be om å få vite hvilken informasjon NRK har om deg
  • Du får svar innen 30 dager, men vi jobber for at du skal høre fra oss raskere enn det
  • Se også hvordan vi jobber med personvern
Hvordan kreve informasjon om NRKs arbeid med åpenhetsloven?
  • Kontakt innsyn@nrk.no for informasjon om NRKs arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

NRK har utarbeidet redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven. Redegjørelsen er inntatt i rapporten «Mennesker, miljø og styring» på side 35.