← NRKs hovedidentitet

Merking og logo

Logoen er den sterkeste og mest gjenkjennbare elementet i vår visuelle identitet. Den skal alltid være tydelig tilstede på de flatene NRK virker. Logoer i nytt design legges til i biblioteket @nrk/core-icons etter hvert som de rulles ut.

All ekstern bruk av NRKs logoer skal forhåndsgodkjennes, og følge NRKs retningslinjer for logobruk.

For å ivareta særpreget og sikre god lesebarhet når logoen gjengis i små størrelser må den justeres optisk. Ved å øke avstanden og de negative rommene mellom elementene unngår vi at de gror sammen og svekker gjenkjennelsen.

For skjermbruk skal optisk justert logo brukes der høyden på den første stolpen i NRK-logoen er mindre eller lik 32 px.
Logoen bør ikke under noen omstendighet brukes hvis høyden på den første stolpen i NRK-logoen er mindre enn 5 px.
I trykksammenheng bør optisk justert logo brukes når bredden på NRK-logoen er under 1 cm.

Sikker avstand

Sikker avstand mellom logoen og andre elementer gir god synlighet og tydelig avsenderidentitet.

Sikker sone er den minste avstand mellom logo til kanten av flaten eller andre elementer på samme flate. Den defineres av en halv logostolpe.

Dette er en generell regel, og logoen kan i prinsippet plasseres fritt på flaten så lenge regelen følges.

Logo definerer marg

Ønsket størrelse på NRK-logo bestemmer margen eller avstanden til ytterkant av en flate. Størrelsen på logo og skalaen i forhold til flaten må vurderes i forhold til hvilken flate og medie den skal vises på. Bredden av NRK logo kan deles på 4, 3 eller 2, færre ruter gir større marg. Mer om dette i kapittelet om grid og komposisjon. NRK logo kan plasseres i alle hjørner for å gi plass for innhold. Midtstilt logo brukes i situasjoner uten innhold.

Logoplassering

Logo må behandles på lik linje med typografi og grid. Plassering av logo avhenger av type bilde og budskap som skal kommuniseres.

NRK er sterkt knyttet til blått og blåfargen bør være tydelig tilstede på de flater det lar seg gjøre. Logoen kan gjengis i tre blåtoner, lys- mellom- og mørkeblå, i tillegg til svart (Core Gray 950) og hvitt. Valg av farge på logo avhenger av situasjon, flate og bakgrunnen den skal stå på – målet er god synlighet og lesbarhet.

Alt Blue 100
PMS 9442
CMYK 20/4/0/0
RGB 212/238/252
#D4EEFC
Core Blue 600
PMS 293
CMYK 96/62/0/0
RGB 23/116/222
#1767CE
Core Blue 900
PMS 2758
CMYK 96/62/0/62
RGB 10/35/67
#0A2343
Gray 950
PMS Black 4
CMYK 45/45/4/96
RGB 13/13/17
#131317
White
PMS N/A
CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255
#FFFFFF

Selv om en endring av logo kan virke riktig i et enkelt tilfelle vil endring og feil bruk av logo skape usikkerhet om hvem avsender er, og svekke NRKs merkevare som helhet.

Merkesystem

Merkesystemet er et fleksibelt system som tillater et godt samspill mellom mormerket, undermerker, kategorier og samarbeidspartnere. Systemet skal fungere og tilpasses de plattformene NRK er, på egne og 3. parts plattformer, og skal sikre en helhetlig brukeropplevelse på tvers av plattformer og tjenester. NRK mormerke skal være det viktigste elementet.

Merkene er bygget opp etter en konsistent modell, med utgangspunkt bindingen av NRK-logo og navnetrekk. Komposisjonen, proporsjoner og plassering, er lik for alle merkene uavhengig av lengde på navn. Elementene kan stå fritt eller plassert inni en boks med fyll som skiller dem fra bakgrunnen.

Merkenavn plassert på én linje etter NRK logo. Sikker sone defineres av en halv logostolpe, avstand mellom logo og merke defineres av sirkelen i logoen. Merkenavn beholder samme størrelse uavhengig av lengde på navnet

Når en NRK-logo skal stå på en ren flate kan den brukes uten boks

Logo med boks

På spesielt innholdsrelaterte flater er det behov for verktøy som skal sikre NRK logoens synlighet. Former som containere plasseres gjerne over innhold der det er mulig for å sørge for lesbarhet.

Publikumsinnganger (Produkter)

NRK-logoen representerer inngangen til NRK.no
Publikumsinnganger appikon
Beskrivelse av publikumsinnganger

NRK.no er inngangen til hele NRKs innhold på nett.
NRK TV er inngangen til alt TV-innhold fra NRK. NRK Super er en integrert del av NRK TV.
NRK Radio er inngangen til alt lydinnhold fra NRK.
NRK Super er inngangen til barneinnhold fra NRK.
Yr er inngangen til NRK og Meteorologisk Institutts værtjeneste

TV-kanaler

Nye logoer er under utarbeiding.

Radiokanaler

Innholdsmerker

Distriktskontor

Andre merker

Avdelinger og organisatoriske enheter

NRK-logo brukes kun som avsender ut mot publikum.
I de tilfellene det er viktig å opplyse om avdeling eller organisatorisk enhet, kan dette komme frem i annen informasjon eller skrives som tekst.

Brevpapir (med lokal adresse) 
Stillingsannonse (med tekst)
Bil (ta nytt bilde)
Adgangsbånd med kun NRK-logo (med bilde)
(E-postsignatur + lenke hvordan lage e-postsignatur, Prosjekt og avdeling skrives i tekst)
PPT fra Utviklingsavdelingen 

Mal for merking av podkast

For å sikre lesbarhet er malen for merking av podkast og digitale utgivelser logo i boks.

Merking oppdelt i farger

I spesielle situasjoner der det er behov, kan containeren deles opp i farge for å poengtere undermerket på en tydelig måte. Dette kan være en praktisk i evt overganger og animasjon.

Sosiale medier

Det enkle, runde NRK-merket brukes i sosiale medier. Det støttes av navnet, eller tittelen, som er plassert inntil merket på profilsiden. Her skilles merkene (produktene og tjenestene) ved hjelp av en tildelte farge.

Merking av NRK-program

NRK skal stå tydelig som avsender av alle egenproduserte og bestilte produksjoner – uansett publiseringsform. Alt innhold som er produsert av, for, eller ved investering fra NRK, skal følge NRKs regler for merking.

Profileringartikler 

Det er utarbeidet egne retningslinjer for bestilling og utforming av profileringsartikler.

Skilting

Det jobbes med å utarbeide et skiltprogram for NRK. Inntil videre gjelder følgende hovedprinsipper:

Skilting av bygning, eksternt – alltid kun NRK.
Skilting av avdeling, internt – navn på avdeling skal skrives i NRK Sans Regular.