Praksis og internship

NRK har mange ulike former for 
praksisordninger, stipendiatstillinger 
og internships.


Studerer du IT, teknologi- eller designfag og ønsker deg relevant arbeidserfaring? Hvert år lyser vi ut stilinger for studenter for sommerjobb eller nyutdannede. Som student med sommerpraksis hos produkt- og teknologiutvikling, blir du en viktig del av et tverrfaglig team som jobber med utvikling av publikumstilbudet vårt: NRK.no, NRK TV, NRK Radio, NRK Super eller Yr. Målet er å gi deg en mulighet til å praktisere teorien du har lært på skolen, og gjøre deg kjent med teknologi- og designmiljøet hos NRK. Dersom dette høres interessant ut, følg med på våre utlyste stillinger

  • Vi behandler kun elektroniske søknader via vårt rekrutteringssystem.
  • Vi oppfordrer deg til å aktivere jobbagenten i vår rekrutteringsløsning.
  • På denne måten vil du få varslinger på e-post når vi lyser ut nye stillinger som treffer dine ønsker.

Er du ung? Er du samisktalende? Har du driv? Da kan samisk talentprogram være noe for deg! 
Her får du testet deg som en del av det største samiske mediehuset. Du får lære og prøve deg som vår fremtidige skaper av innhold. Du vil få muligheten til å jobbe med de mest kreative miljøene i NRK Sápmi og NRK, som publiserer innhold for både barn og unge, innhold som underholder og innhold som skaper brennende interesse. Programmet lyses ut i mars/april hvert år. Seks kandidater tas opp til programmet som varer fra september til slutten av juni. Gjennom programmet vil kandidatene også kunne være tilknyttet andre redaksjoner i NRK i tillegg til NRK Sápmi, og hovedsakelig lære gjennom praktisk arbeid.


NRK Nynorsk mediesenter lærer kvart år opp ti nynorskbrukande journalistar for nett, radio, fjernsyn og sosiale medium. Det er halvårskurs med fem praktikantar på kvart kull. Føremålet er å få fleire nynorskbrukande journalistar i NRK og andre mediehus. Faste søknadsfristar er 15. april og 15. oktober. Vi leitar etter nynorskbrukarar som har lyst til å bli journalistar og som har ulike utdanningar og bakgrunnar. NRK Nynorsk mediesenter held til i Førde og driv i eit tett samarbeid med NRK Vestland.  


Har du flerkulturell kompetanse? Vi er på jakt etter talent som brenner for å fortelle historier og har tatt utdannelse med det som mål. Hvis du i tillegg har nettverk, språk og perspektiv fra en innvandrergruppe fra land utenom Vest-Europa, kan du søke på NRK FleRe. Vi lyser ut fem stipendiatstillinger hvert år. Utlysning og søknadsfrist i mars/april. Oppstart i slutten av august. Opplæring og praksis i 10 måneder.


De ti distriktskontorene i NRK tar imot til sammen ca 50 praktikanter fra ulike medieutdanninger i Norge hvert år. Hvis du ønsker praksis kan du ta kontakt direkte med det kontoret som er aktuelt. Se mer informasjon om distriktskontorene i NRK og kontaktinformasjon finner du her.


Fagavdelingene ved NRKs hovedkontor på Marienlyst i Oslo tar imot ca 110 praktikanter fra ulike medieutdanninger i Norge hvert år. Praksisperioden varer vanligvis fra fire til ti uker. Vi lyser ut praksisplassene etter avtale med skolene og tar imot søknader via utlysningene, som blir lagt ut her.


Vi har ikke noe formelt samarbeid med utdanningsinstitusjoner utenfor Norge, men det kan likevel være muligheter for praksisplass i NRK. Ta gjerne kontakt hvis du studerer mediefag, journalistikk eller teknologi i utlandet og ønsker praksis hos oss.