Praksis og internship

NRK har mange ulike former for 
praksisordninger, stipendiatstillinger 
og internships.

Nynorskpraktikanter i NRK

NRK Nynorsk mediesenter lærer kvart år opp ti nynorskbrukande journalistar for nett, radio, fjernsyn og sosiale medium. Det er halvårskurs med fem praktikantar på kvart kull. Føremålet er å få fleire nynorskbrukande journalistar i NRK og andre mediehus. Faste søknadsfristar er 15. april og 15. oktober. Vi leitar etter nynorskbrukarar som har lyst til å bli journalistar og som har ulike utdanningar og bakgrunnar. NRK Nynorsk mediesenter held til i Førde og driv i eit tett samarbeid med NRK Sogn og Fjordane.  


NRK FleRe – stipendiatordning

Har du flerkulturell kompetanse? Vi er på jakt etter talent som brenner for å fortelle historier og har tatt utdannelse med det som mål. Hvis du i tillegg har nettverk, språk og perspektiv fra en innvandrergruppe fra land utenom Vest-Europa, kan du søke på NRK FleRe. Vi lyser ut fem stipendiatstillinger hvert år. Utlysning og søknadsfrist i mars/april. Oppstart i slutten av august. Opplæring og praksis i 10 måneder.


Praksis på NRK Distriktskontor

Dersom du ønsker praksis hos et av våre mange distriktskontor kan du ta kontakt med det aktuelle distriktskontoret. Distriktskontorene tar imot ca. 50 praksisstudenter hvert år.


Praktikant på NRK Marienlyst

Fagavdelingene på Marienlyst tar imot ca 110 praksistudenter fra  ulike medieutdanninger i Norge hvert år. Oppholdet har varighet fra 4 – 10 uker. Dersom du studerer journalistikk eller innholdsproduksjon og har praksisperiode ute i en bedrift som en obligatorisk del av opplæringen kan du søke om å bli praktikant i NRK.


Studerer du i utlandet og vurderer praksis i NRK?

Vi har ikke noe formelt samarbeid med medieinstitusjoner i utlandet, og har ingen felles utlysninger for utenlandsstudenter. Dersom du studerer noe innenfor mediefag, journalistikk, teknologi ta gjerne kontakt med oss, så avklarer vi mulighetene internt.


Sommerpraksis hos divisjonen for teknologi-, produkt- og produksjon

Studerer du IT eller teknologi og ønsker deg relevant arbeidserfaring? Hver sommer inviterer vi flere studenter til å sommerjobbe hos oss. Som student med sommerpraksis hos TPPD, blir du en viktig del av et tverrfaglig team som jobber med utvikling av publikumstilbudet vårt; NRK TV, NRK Radio, Yr eller nrk.no. Målet er å gi deg mulighet til å praktisere teorien du har lært på skolen og gjøre deg kjent med teknologimiljøet hos NRK.