Praksis og internship

NRK har mange ulike former for 
praksisordninger, stipendiatstillinger 
og internships.


Studerer du IT, teknologi- eller designfag og ønsker deg relevant arbeidserfaring? Hvert år lyser vi ut stilinger for studenter for sommerjobb eller nyutdannede. Som student med sommerpraksis hos produkt- og teknologiutvikling, blir du en viktig del av et tverrfaglig team som jobber med utvikling av publikumstilbudet vårt: NRK.no, NRK TV, NRK Radio, NRK Super eller Yr. Målet er å gi deg en mulighet til å praktisere teorien du har lært på skolen, og gjøre deg kjent med teknologi- og designmiljøet hos NRK. Dersom dette høres interessant ut, følg med på våre utlyste stillinger

  • Vi behandler kun elektroniske søknader via vårt rekrutteringssystem.
  • Vi oppfordrer deg til å aktivere jobbagenten i vår rekrutteringsløsning.
  • På denne måten vil du få varslinger på e-post når vi lyser ut nye stillinger som treffer dine ønsker.

NRK Nynorsk mediesenter lærer kvart år opp ti nynorskbrukande journalistar for nett, radio, fjernsyn og sosiale medium. Det er halvårskurs med fem praktikantar på kvart kull. Føremålet er å få fleire nynorskbrukande journalistar i NRK og andre mediehus. Faste søknadsfristar er 15. april og 15. oktober. Vi leitar etter nynorskbrukarar som har lyst til å bli journalistar og som har ulike utdanningar og bakgrunnar. NRK Nynorsk mediesenter held til i Førde og driv i eit tett samarbeid med NRK Sogn og Fjordane.  


Har du flerkulturell kompetanse? Vi er på jakt etter talent som brenner for å fortelle historier og har tatt utdannelse med det som mål. Hvis du i tillegg har nettverk, språk og perspektiv fra en innvandrergruppe fra land utenom Vest-Europa, kan du søke på NRK FleRe. Vi lyser ut fem stipendiatstillinger hvert år. Utlysning og søknadsfrist i mars/april. Oppstart i slutten av august. Opplæring og praksis i 10 måneder.


Dersom du ønsker praksis hos et av våre mange distriktskontor kan du ta kontakt med det aktuelle distriktskontoret. Distriktskontorene tar imot ca. 50 praksisstudenter hvert år.


Fagavdelingene på Marienlyst tar imot ca 110 praksistudenter fra  ulike medieutdanninger i Norge hvert år. Oppholdet har varighet fra 4 – 10 uker. Dersom du studerer journalistikk eller innholdsproduksjon og har praksisperiode ute i en bedrift som en obligatorisk del av opplæringen kan du søke om å bli praktikant i NRK.


Vi har ikke noe formelt samarbeid med medieinstitusjoner i utlandet, og har ingen felles utlysninger for utenlandsstudenter. Dersom du studerer noe innenfor mediefag, journalistikk, teknologi ta gjerne kontakt med oss, så avklarer vi mulighetene internt.