Hopp til innhold

Tilgjengelighet

Teksting

Tegnspråktolking

Nyheter om tegnspråk →

Synstolking

Lydtekst

Nett og mobil

Hørbarhet

Hvordan jobber NRK med hørbarhet?
  • NRK har en hørbarhetspolitikk som sier at talen skal prioriteres i lydmiksen.
  • Det er i dag nærmere en million hørselshemmede i Norge. Vi ser at nordmenn ofte bruker innholdet vårt i mer støyende omgivelser enn i en dagligstue. Det er derfor viktig for oss å jobbe med hørbarhet slik at så mange som mulig oppfatter talen i våre programmer.
  • Vi følger med på den teknologiske utviklingen og håper at vi i fremtiden kan gi publikum muligheten til selv å tilpasse lydbildet når de bruker NRK-TV.
  • Hvis du opplever at det er vanskelig å oppfatte hva som blir sagt i et program, så vil vi gjerne høre fra deg. Kontakt NRK på info@nrk.no eller på telefon 23047000.
Oppdatert 12.11.2021

Brukerråd

Et eget brukerråd gir gode råd og innspill til hvordan tilgjengeligheten til NRKs innhold kan bli bedre for personer med ulik funksjonshemming.
Se: Dette er NRKs brukerråd


Oppdatert 17.02.2022