← NRK Designprogram

Merking av NRK-program

NRK skal stå tydelig som avsender av alle egenproduserte og bestilte produksjoner – uansett publiseringsform. Alt innhold som er produsert av, for, eller ved investering fra NRK, skal følge NRKs regler for merking:

Last ned
NRKs åpningsanimasjon →

 • NRKs logoanimasjon skal stå på et levende bilde før vignett eller som del av i vignetten. Den skal stå i minst 3-4 sek. Det er viktig at logoanimasjonen er en del programinnholdet. Hvis den ligger på en recap eller sort bakgrunn, risikerer den å bli klippet bort ved salg til 3. part.
 • NRKs logoanimasjon skal stå alene på bildet, uten annen tekst eller grafikk.
 • Ikke skriv «NNN Filmproduksjon presenterer» – dette er ufravikelig når produksjonen publiseres i Norge.
 • Eksterne produsenter kan skrive «Produsert av NNN Produksjonsselskap» i vanlig tekst fortrinnsvis etter tittelen. De kan ikke ha logo i fortekst.
 • Eksterne produsenter kan ha animert logo eller plakat i sluttkrediteringen, før NRKs sluttanimasjon. Se Kreditering.
 • NRK-logoen har fast størrelse og plassering nede i bildet
 • NRK-logoen har en fast animasjon. Ingen annen animasjon er tillatt
 • NRK-logen skal stå i minst 3-4 sekunder
 • NRK-logoen skal være 100% hvit uten effekter av noe slag (fargefyll, drop shadow etc.)

Last ned NRKs sluttanimasjon:
2024 / 2025 / 2026 / 2027 / 2028

 • NRK skal stå som avsender i slutten av alle egenproduserte og bestilte produksjoner
 • NRK-logoen plasseres sist i etterteksten
 • NRK-logoen har fast størrelse og plassering midt i bildet
 • NRK-logoen har en fast animasjon. Ingen annen animasjon er tillatt
 • NRK-logen skal stå i minst 3-4 sekunder
 • NRK-logoen skal være 100% hvit uten effekter av noe slag (fargefyll, drop shadow etc.)

2: Kreditering

Bilde av fortekster

Kreditering er å navnefeste opphavspersoner, og gi seeren informasjon om hvem som er ansvarlig for produksjonen. Målgruppen for krediteringen er publikum, ikke TV-bransjen. Innhold som er produsert for NRK og der NRK har investert i prosjektet skal følge NRKs krediteringsregler. All kreditering skal være på norsk og godkjennes av prosjektets eksekutive produsent eller prosjektredaktør i NRK.

Hvem skal navngis

 • NRKs logo, Opphavspersoner og kunstnerisk utøvende, Eksekutive produsenter, Sponsor, Produksjonsselskapet, Co-produsenter, Ansvarlig redaktør, Kreditering av formater

Fortekster/vignett

 • For større produksjoner, primært serier, kan krediteringen deles mellom vignetten/forteksten og etterteksten.
 • Kun personer krediteres i fortekst/vignett.
 • Det kan stå produsert av NNN Produksjonsselskap som tekst i fortekstene. Logo er ikke tillatt i fortekstene.
 • Produsentens logo kan stå i ettertekstene.

Ettertekster

 • Maks lengde på ettertekster er 15 sekunder på alle programmer, med unntak av store dramaproduksjoner, store eventer og andre større produksjoner eller satsinger hvor det er særskilte behov – som har en ramme på 30 sekunder rulletekst.
 • Eventuell rulletekst over 15 sekunder skal kun gjøres etter avtale med prosjektets produsent i NRK.
 • Lengdene gjelder for både intern- og eksternproduksjoner.
 • I tillegg kommer produsentens logo og NRKs sluttanimasjon.
 • Programmets eller seriens redaktør skal krediteres på ettertekstene.
 • Disse skal stå som siste navn på etterteksten. Produksjonsselskapet krediteres nest sist i etterteksten. Produksjonsselskapets logo kan ikke vises lengre enn NRK, og maksimalt 4 sekunder.

3: Dramaserier skal merkes med “En NRK-serie”

All kreditering skal godkjennes av prosjektets produsent i NRK.

NRK vil styrke sin posisjon som serieskaper i Norden. Setningen En NRK-serie vil brukes i kommunikasjon og markedsføring av NRKs egenproduserte dramaserier, dramaserier som er eksklusivt produsert for NRK og der NRK har investert i serien.

I vignetten/fortekstene skal En NRK-serie stå sammen med tittel og kan tilpasset typografien og formspråket i resten av vignetten. En NRK-serie skal stå i minst 3 sekunder, og ha en størrelse som er godt synlig.

4: Salg av programmer i eksterne marked

All markedsføring og markedsmateriale skal godkjennes skriftlig av NRKs kontaktperson.

Slik skal NRK-produksjoner merkes ved distribusjon i eksterne marked:

 • Cleane versjoner av programmet (uten norske krediteringer og titler) til eksterne kunder/distributører, skal alltid ha NRKs logo i start.
 • Den skal stå på et levende bilde, mellom anslag og vignett eller som del av i vignetten/episoden. NRK-logo skal aldri klippes bort eller modifiseres.
 • Eksterne produsenter og kunder/distributører skal sørge for at NRK blir kreditert i all kommunikasjon og markedsføring av innhold som er produsert av og for NRK og der NRK har investert i prosjektet.
 • Alle trailere med NRK-innhold skal merkes med NRK-logo enten i begynnelsen eller slutten av traileren.
 • I krediteringsblokker med tekst må det stå: Produsert av NRK eller Produsert av …. for NRK.
 • Salgsmateriell med NRK-innhold skal være merket med NRK-logo. Unntak kan avtales der NRK er en mindre investor og særskilte hensyn gjør seg gjeldende.
Bilde av merking ved eksternt marked

5: Kommunikasjon og markedsføring av programmer

All markedsføring og markedsmateriale skal godkjennes skriftlig av NRKs kontaktperson.

Markedsmateriell for NRK-serier i Norden

Setningen En NRK-serie skal brukes i kommunikasjon og markedsføring av NRKs egenproduserte serier, serier som er eksklusivt produsert for NRK og der NRK har investert i serien. Unntak kan avtales for internasjonale samproduksjoner hvor NRK er en mindre investor.

En NRK-serie skal stå sammen med tittel og kan tilpasses typografien og uttrykket i seriens formspråk. Serieskapere skal ikke stå sammen med tittel, men plasseres på annet egnet plass. Alt markedsmateriell skal i tillegg være tydelig merket med NRK-logo.

Signaturbilder (key art)

Alle signaturbilder med NRK-innhold som publiseres på 3. parts plattform skal merkes med NRK-logo. Logoen kan stå i hvit eller sort og fremstå klar og tydelig. Distributør er ansvarlig for at lisenstaker merker key art korrekt.

Mockup av meny

Merch, DVD, bøker mm

NRK logoen må være godt synlig på hvert produkt. Underlagsfargen på produktet avgjør om logoen skal være svart eller hvit. Logoen kan plasseres på alle flater, men bakgrunnen bør være rolig.

Logoen skal primært plasseres i nederste høyre hjørne på formatet. Er det av designmessige grunner behov for en annen plassering, kan logoen alternativt midtstilles oppe eller nede, eller i øverste høyre hjørne.