Merking av NRK-program

NRK skal stå tydelig som avsender av alle egenproduserte og bestilte produksjoner – uansett publiseringsform. Alt innhold som er produsert av, for, eller ved investering fra NRK, skal følge NRKs regler for merking:

Last ned
NRKs åpningsanimasjon →

 • NRKs logoanimasjon skal stå på et levende bilde, mellom anslag og vignett eller som del av i vignetten.
 • NRKs logoanimasjon skal stå alene på bildet, uten annen tekst eller grafikk.
 • Eksterne produsenters logo skal ikke stå i starten av produksjonen.
 • Ikke skriv NNN Filmproduksjon presenterer – dette er ufravikelig når produksjonen publiseres i Norge.
 • Produsent, samprodusenter og investorer presenteres i sluttkreditt.
 • Eksterne produsenters navn eller logo skal ikke stå i fortekstene. Eksterne produsenter kan ha animert logo eller plakat i sluttkrediteringen, før NRKs sluttanimasjon. Se Kreditering.
 • NRK-logoen har fast størrelse og plassering midt i bildet
 • NRK-logoen har en fast animasjon. Ingen annen animasjon er tillatt
 • NRK-logen skal stå i minst 3-4 sekunder
 • NRK-logoen skal være 100% hvit uten effekter av noe slag (fargefyll, drop shadow etc.)

Last ned NRKs sluttanimasjon:
2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 4K 2021 / 4K 2022 / 4K 2023

 • NRK skal stå som avsender i slutten av alle egenproduserte og bestilte produksjoner
 • NRK-logoen plasseres sist i etterteksten
 • NRK-logoen har fast størrelse og plassering midt i bildet
 • NRK-logoen har en fast animasjon. Ingen annen animasjon er tillatt
 • NRK-logen skal stå i minst 3-4 sekunder
 • NRK-logoen skal være 100% hvit uten effekter av noe slag (fargefyll, drop shadow etc.)

2: Kreditering

Bilde av fortekster

Kreditering er å navnefeste opphavspersoner, og gi seeren informasjon om hvem som er ansvarlig for produksjonen. Målgruppen for krediteringen er publikum, ikke TV-bransjen. Innhold som er produsert for NRK og der NRK har investert i prosjektet skal følge NRKs krediteringsregler. All kreditering skal godkjennes av prosjektets produsent i NRK.

Hvem skal navngis

 • NRKs logo, Opphavspersoner og kunstnerisk utøvende, Eksekutive produsenter, Sponsor, Produksjonsselskapet, Co-produsenter, Ansvarlig redaktør, Kreditering av formater

Fortekster/vignett

 • For større produksjoner, primært serier, kan krediteringen deles mellom vignetten/forteksten og etterteksten.
 • Kun personer krediteres i fortekst/vignett.
 • Produsentens logo kan stå i ettertekstene.

Ettertekster

3: Serier skal merkes med “En NRK-serie”

All kreditering skal godkjennes av prosjektets produsent i NRK.

NRK vil styrke sin posisjon som serieskaper i Norden. Setningen En NRK-serie vil brukes i kommunikasjon og markedsføring av NRKs egenproduserte serier, serier som er eksklusivt produsert for NRK og der NRK har investert i serien.

I vignetten/fortekstene skal En NRK-serie stå sammen med tittel og kan tilpasset typografien og formspråket i resten av vignetten. En NRK-serie skal stå i minst 3 sekunder.

Annen kreditering kan ikke stå sammen med tittel
Kreditering av serieskapere kan stå før eller etter tittelen i sekvensen.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er En-NRK-serie-ikke-lov-1-1024x576.png

4: Salg av programmer i eksterne marked

All markedsføring og markedsmateriale skal godkjennes skriftlig av NRKs kontaktperson.

Slik skal NRK-produksjoner merkes ved distribusjon i eksterne marked:

Bilde av merking ved eksternt marked

5: Kommunikasjon og markedsføring av programmer

All markedsføring og markedsmateriale skal godkjennes skriftlig av NRKs kontaktperson.

Markedsmateriell for NRK-serier i Norden

Setningen En NRK-serie skal brukes i kommunikasjon og markedsføring av NRKs egenproduserte serier, serier som er eksklusivt produsert for NRK og der NRK har investert i serien. Unntak kan avtales for internasjonale samproduksjoner hvor NRK er en mindre investor.

En NRK-serie skal stå sammen med tittel og kan tilpasses typografien og uttrykket i seriens formspråk. Serieskapere skal ikke stå sammen med tittel, men plasseres på annet egnet plass. Alt markedsmateriell skal i tillegg være tydelig merket med NRK-logo.

Signaturbilder (key art)

Alle signaturbilder med NRK-innhold som publiseres på 3. parts plattform skal merkes med NRK-logo. Logoen kan stå i hvit eller sort og fremstå klar og tydelig. Distributør er ansvarlig for at lisenstaker merker key art korrekt.

Mockup av meny

Merch, DVD, bøker mm

NRK logoen må være godt synlig på hvert produkt. Underlagsfargen på produktet avgjør om logoen skal være svart eller hvit. Logoen kan plasseres på alle flater, men bakgrunnen bør være rolig.

Logoen skal primært plasseres i nederste høyre hjørne på formatet. Er det av designmessige grunner behov for en annen plassering, kan logoen alternativt midtstilles oppe eller nede, eller i øverste høyre hjørne.